Nu skal slaget om vores børns ret til frisk luft udkæmpes

Skolernes indeklima er på dagsordenen i Folketinget. Fra fagbevægelsens side håber vi, at regeringen vil bakke op om kravene til den luft, vores børn indånder
Folkeskoleelever rundt omkring i landet holder vejret på fredag – og det er ikke kun på grund af det massivt dårlige indeklima i skolerne, som en lang række eksperter, studier og rapporter har advaret om de sidste mange år.

Resultatet af debatten kan få enorme konsekvenser for ikke kun elevernes men vores allesammens fremtid

Et beslutningsforslag fremsat af Dansk Folkeparti, som vil gøre op med den dårlige luftkvalitet på landets skoler, skal nemlig 1. behandles i folketingssalen på fredag. Og resultatet af debatten kan få enorme konsekvenser for ikke kun elevernes men vores allesammens fremtid.

Danmark – det bedste land at være barn i?

Selvom luftkvaliteten i skoleklasser muligvis lyder som et forholdsvis afgrænset problem, så kunne det ikke være længere fra sandheden. Studier har nemlig vist, at der kan være et helt års læring til forskel på elever fra skoler med godt indeklima til dem, som går i en skole med dårligt indeklima.

Det er bekymrende, når vi ved, at hele 91 procent af danske klasseværelser har for høje CO2-koncentrationer i løbet af en skoledag.

Som det ser ud nu, vil problemet kun blive værre i takt med, at skolerne bliver ældre og mere slidte

Som det ser ud nu, vil problemet kun blive værre i takt med, at skolerne bliver ældre og mere slidte. Hvis ikke politikerne sætter ind nu, risikerer vi, at ren og sund luft bliver et privilegie forbeholdt børn fra de rige kommuner, hvor man har mulighed for at renovere eller bygge nye skoler. Hvis regeringen og støttepartierne vil stå ved deres ambition om at mindske uligheden og gøre Danmark til det bedste land at være barn i, er indeklimaet i skolerne et oplagt sted at starte.

Økonomi må ikke blive et skalkeskjul

Når et problem af denne størrelse har kunnet få lov til at udvikle sig over så mange år og gennem skiftende regeringer, bunder det selvfølgelig ikke kun i politisk modvilje. Renoveringer koster penge, og pengene skal komme et sted fra.

Men vi skal passe på, at økonomien ikke bliver et skalkeskjul for at gøre ingenting. Flere eksperter peger på, at prisen for et bedre indeklima i skolerne er et par kroner per elev om dagen. Det vil sige omkring 500 kroner per elev om året ud af et samlet årligt budget på mellem 60.000 – 90.000 kr. per elev. Faktisk argumenterer nogle for, at der ligefrem er besparelser at hente, hvis man tæller effekter som bedre koncentration i timerne, mindre sygefravær blandt lærerne og et nedsat energiforbrug med i regnestykket!

Det er svært at finde på flere undskyldninger

Det er derfor svært at finde på flere undskyldninger for, hvorfor man ikke én gang for alle skal sikre, at der bliver stillet krav til den luft, vores børn indånder, når de er i skole. Vi håber, at regeringen vil holde sit ord om at arbejde for et mere lige samfund, hvor børnene er i centrum, og at de vil stemme ja for forslaget på fredag.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Forbundsformand, Blik- og Rørarbejderforbundet


placeholder

Annonce