Nu straffer Island firmaer, der betaler mænd mere end kvinder

Uforklarlige lønforskelle kønnene imellem er blevet ulovlige på Island og straffes med bøde. Danmark halter bagefter på ligestillingsområdet, mener 3F
Efter årsskiftet er det blevet ulovligt at betale kvinder mindre end mænd på Island, når de reelt udfører det samme arbejde. De virksomheder, der ikke overholder loven, vil blive straffet med bøder.

Loven gælder virksomheder med mere end 25 ansatte og vil i praksis fungere ved, at virksomheder kan søge om at modtage et ´ligelønscertifikat’:

”Lovgivningen er en måde at få virksomheder og organisationer til at sikre, at de gør deres arbejde ordentligt, og så får de et certifikat, der bekræfter, at de betaler mænd og kvinder lige løn, siger Dagny Osk Aradottir Pind,” bestyrelsesmedlem fra Kvinderetsorganisationen i Island til Al Jazeera.

Den uforklarlige lønforskel – som altså ikke kan forklares af jobbets karakter, krav eller arbejdstider udgør på Island godt fem procent. Island ligger i det hele taget i top, når det kommer til ligestilling, hvor Danmark haler bagefter.

Danmark overhalet af Rwanda
Ifølge World Economic Forums årlige opgørelse over kønsforskelle ligger Island for 9. år i træk højest på listen over ligestilling. Det noteres dog, at der for højtuddannede ledere og lovgivere kan konstateres en lille stigning i lønforskel mænd og kvinder imellem – og måske netop fordi ligestillingen ikke kun går fremad på Island, mener man, at den yderligere regulering er nødvendig.

Søren Heisel, forbundssekretær i i 3F er ikke overrasket over, at Island går forrest i kampen for ligeløn:

”På alle mulige måder har Island overhalet os, år det kommer til ligestilling. Jeg ser med skam, at Danmark ligger, hvor vi ligger, i de internationale undersøgelser. Selv et land som Rwanda har overhalet os, vi burde jo ligge i top.”

I World Economic Forums undersøgelse indtager Danmark en 14. plads og overhales af ikke bare vores nordiske naboer, men også lande som Nicaragua, Rwanda og Filippinerne.  Det er særligt repræsentationen af kvinder i politik, der trækker Danmark ned.

”Hvis man kigger på regeringens råd og nævn, så er det mænd, der sidder der. Hvis man kigger på konsekvenserne af regeringens forskellige nedskæringsreformer, så er det kvinderne, der bliver hårdest ramt. Omvendt kommer topskattelettelserne primært mændene til gode,” siger Søren Heisel om, hvorfor Danmark ikke ligger i toppen.

Vi har også en ligelønslov
I Danmark har vi haft en ligelønslov siden 1976. Loven skulle sikre lige løn til mænd og kvinder for samme arbejde eller arbejde af samme værdi, men noget tyder på, at loven ikke virker som den skulle: Danske mænd tjener i gennemsnit 13 til 17 procent mere end kvinder. Når man tager højde for uddannelse, branche og arbejdsfunktion, er der stadig en lønforskel på fire til syv procent imellem kønnene, viser tal fra VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Ligelønsloven kræver blandt andet, at der udarbejdes kønsbaserede lønstatistikker i alle virksomheder med mere end 35 ansatte og mindst ti personer af samme køn i samme arbejdsfunktion.

Men Danmark består primært af små og mellemstore virksomheder, så i praksis er færre end hver femte virksomhed og kun omkring hver tredje lønmodtager omfattet af loven. Derfor så Søren Heisel gerne, at antallet af medarbejdere blev sat ned, så flere reelt ville blive omfattet af loven.

Kvinderne kan holde juleferie fra november
Søren Heisel forklarer , at kun få tillidsmænd kender til ligelønsloven og endnu færre ved, hvordan de ville kunne bruge den i deres arbejde.

”I 3F ønsker vi, at man på arbejdspladser skal tale mere åbent om løn, når nu regeringen ikke gør nok ved det. Derfor afholder vi for eksempel vores happening hvert år i november, som forhåbentligt kan skabe mere fokus på løngabet, siger Søren Heisel med henvisning til den årlige begivenhed ”Kvindernes sidste arbejdsdag,” som HK og 3F afholder i fællesskab.

Her opfordrer man alle kvinder til at holde juleferie fra allerede den 10. november, da det ville kunne kompensere for de cirka 15 procent mindre, som kvinder gennemsnitligt tjener.

 

 


Flere artikler om emnet

Annonce