Nulvækst koster statslige arbejdspladser i hele landet

Venstre taler om at flytte statslige arbejdspladser ud i hele landet. Men konsekvensen af nulvækst er, at alle dele af landet mister statslige arbejdspladser.
Statslige arbejdspladser vil forsvinde fra yderområderne i stor stil, hvis Venstre kommer igennem med sit forslag om nulvækst. Det fremgår af en ny analyse fra AE-Rådet. Det går stik imod Venstres løfte om, at sikre flere statslige arbejdspladser til Jylland.

Venstres nulvækst betyder samlet set 32.000 færre offentlige arbejdspladser frem mod 2020, i forhold regeringens plan. AE-Rådet har set lidt nærmere på tallene og er kommet frem til, at 9.500 af arbejdspladserne vil være statslige arbejdspladser, mens de resterende 22.500 vil være fordelt på kommuner og regioner.

Venstre lovede arbejdspladser til hele landet
Venstre har ellers gjort det til et tema i valgkampen, at der skal flyttes flere statslige arbejdspladser væk fra København og ud i landet. I oplægget Flere danske job i hele Danmark skriver Venstre, at partiet kort efter valget vil udarbejde en ”samlet strategi for at sikre placering af statslige arbejdspladser over hele landet”.

Venstre glemmer at fortælle, at nulvækst vil koste op imod 925 statslige arbejdspladser alene i Nordjylland.

Venstres store slagnummer har været, at Geodatastyrelsen – en styrelse under Miljøministeriet, der arbejder med at indsamle viden om de forskellige egne af landet – skal flyttes fra København til Aalborg. Ifølge Geodatastyrelsens hjemmeside består styrelsen af 300 medarbejdere. Det er altså statslige arbejdspladser, der kunne komme nordjyderne til gavn, hvis alt går som Venstre har planlagt.

Men Venstre glemmer at fortælle, at nulvækst vil koste op imod 925 statslige arbejdspladser alene i Nordjylland. Venstre vil altså flytte statslige arbejdspladser til Nordjylland med den ene hånd, samtidig med at partiet nedlægger statslige arbejdspladser med den anden.

Nulvækst koster statslige arbejdspladser over hele landet
Men det er langt fra kun nordjyderne, som mister statslige arbejdspladser ved nulvæksten. Faktisk står alle regioner til at miste et betydeligt antal statslige arbejdspladser. København bliver naturligvis hårdest ramt, da det er her, de fleste statslige arbejdspladser er placeret. Men faktisk skal over 5.700 af de 9.500 stillinger, der vil skulle nedlægges, findes uden for hovedstadsområdet.

Statslige arbejdspladser dækker over en bred vifte af stillinger, fra ansatte i ministerier og styrelser over undervisning og museer til politi og forsvar. Det er dermed også mange forskellige uddannelsesgrupper, som vil blive ramt, hvis der gennemføres nulvækst over hele landet.

Figur 1: Statslige arbejdspladser der nedlægges som konsekvens af nulvækst
statslige arbejdspladser


placeholder

Annonce