Ny aftale giver utrygge lejere mulighed for undgå nedrivning

Der indføres en ekstra dispensationsmulighed for seks mindre ghetto-områder: ”Vi har lyttet til kritikken”, siger SF’s boligordfører Kirsten Normann Andersen
Partierne bag aftalen om maksimalt 40 procent almene boliger i hårde ghettoområder i år 2030 har netop lavet en tillægsaftale, der betyder at færre almene boliger skal rives ned i løbet af de kommende 11 år.

Tillægsaftalen giver øget adgang til dispensation fra 40 procents-reglen for nogle af de mindre ghettoområder. Tillægsaftalen gælder for hårde ghettoområder med under 2100 beboere, hvor kriminaliteten er begrænset.

Det drejer sig om seks boligområder i provinsen: Finlandsparken i Vejle, Munkebo i Kolding, Sundparken i Horsens, Korskærparken i Fredericia, Agervang i Holbæk og Mortalavej i Korsør.

I de seks områder er der mulighed for at bevare en større andel af boligerne - eller måske helt undgå nedrivninger. Præcis hvor meget, der kan dispenseres, er op til boligministeren.

”Vi har lyttet til kritikken fra BL – Danmarks Almene Boliger, borgmestre og lejere og givet en ekstra dispensationsmulighed. SF er med i denne her aftale, fordi det er vigtigt, at vi får skabt blandede boligområder i de her områder,” siger SF’s boligordfører Kirsten Normann Andersen til Netavisen Pio.

Aftaleteksten giver boligministeren mulighed for at tillade ”f.eks. 50-60 pct.” almene boliger – i stedet for som hidtil kun 40 procent i de berørte ghettoområder.

Ministeren har med aftalen også mulighed for at tillade 80 procent almene boliger

”Der er alene tale om et eksempel. Ministeren har med aftalen også mulighed for at tillade 80 procent almene boliger. Ja, i virkeligheden helt op til 100 procent,” understreger Normann Andersen.

S: ”Lige lovlig firkantet”

Socialdemokratiets boligordfører, Kaare Dybvad, er helt enig:

”40 procents-kravet var lige lovlig firkantet. Særligt for de her boligforeninger, som har brugt mange penge på renoveringer. Nu har vi med tillægsaftalen bygget noget mere fleksibilitet ind i aftalen. Vi har med aftalen netop ikke fastsat et absolut maksimumsloft. Så en dispensation kan både fastsætte et loft for almene boliger på 50, 60, 70 og 80 procent,” siger Kaare Dybvad til Netavisen Pio.

Men BL – Danmarks Almene Boliger er stadig stærkt kritiske over for aftalen. Her frygter man, at aftalen ender ud i et meget stort antal nedrivninger….

”Jeg forstår bekymringen, men jeg synes BL konkluderer alt for hurtigt – og overser aftalens mange muligheder. BL fokuserer på nedrivninger, men glemmer de mange nye muligheder, der ligger i aftalen. Man kan helt undgå nedrivninger, hvis man vil,” siger Kaare Dybvad.

Man kan helt undgå nedrivninger, hvis man vil

Dansk Folkepartis boligordfører, Merete Dea Larsen, har med tillægsaftalen ønsket at tage et hensyn til velfungerende boligafdelinger:

”Vi undgår ikke at skulle tage hånd om det her, for man har jo nogle udfordringer i forhold til kriminalitet og arbejdsløshed i de hårde ghettoer. Men vi indfører en ekstra dispensationsmulighed, der prøver at tage højde for, at nogle afdelinger kan være velfungerende,” siger hun til Ritzau.

 

BL: Man sætter ikke nedrivningen i stå

Bent Madsen, direktør for BL – Danmarks Almene Boliger mener, at forligspartierne oversælger tillægsaftalen:

"Det bliver præsenteret, som om at aftalen forhindrer nedrivning af boliger, men det er ikke tilfældet. Man sætter ikke nedrivningen i stå. Det bliver så bare ikke 330, men måske 200 gode boliger, der rives ned i Finlandsparken i Vejle," siger han til Ritzau.

Det er regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og SF, der står bag aftalen om 40-procentsloftet og tillægsaftalen.

Det samlede lovforslag tredjebehandles i Folketinget torsdag.

Fakta: Udvidet mulighed for tildeling af dispensation

Her er tillægsaftalens ordlyd:

 

Områder, der indgår på listen over hårde ghettoområder, der opfylder begge følgende kriterier:

1. Har under 2.100 indbyggere

2. Ikke opfylder kriminalitetskriteriet ved fastsættelse af ghettolisten ultimo 2018

Får mulighed for at søge boligministeren om dispensation fra kravet om at nedbringe antallet af almene familieboliger til 40 pct. til i stedet f.eks. 50-60 pct. Boligministeren skal i vurderingen af ansøgningen tage højde for boligområdets historik, en vurdering af graden af parallelsamfund samt konsultere aftalepartierne.

Dispensationsansøgning forudsætter, at boligorganisationer og kommunen er enige om dette, og den indsendes senest to måneder før udviklingsplanen skal foreligge.

Samtidig igangsættes et arbejde for at undersøge mulighederne for, at almene boligorganisationer løbende kan sikres et overblik over, hvem der er CPR-registreret i deres boligafdelinger.

Vedrørende lovforslaget om ghettorepræsentanterne (L 14) omfattes også dagtilbudsområdet.

Socialdemokratiet [og Socialistisk Folkeparti] tilslutter sig med den justering aftale om ghettorepræsentanter, som indgået mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Konservative) og Dansk Folkeparti den 16. august 2018.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce