Ny aftale udvider indsats mod parallelsamfund og Pape og Ellemann får blå smæk

Netavisen Pio samler de væsentligste historier fra dansk politik, fagbevægelsen og verdens gang
En ny aftale udvider indsatsen mod parallelsamfund. Med aftalen indføres en ny kategori af aftaler, såkaldte forebyggelsesområder.

En blå kommentator svinger pisken over V-formand Jakob Ellemann og K-formand Søren Pape Poulsen. Kommentatoren nærmest skamroser statsminister Mette Frederiksen, mens de to blå partiledere tilrådes at aflyse sommerferie, hvis de skal gøre sig håb om at komme på omgangshøjde med statsministeren.

S-regeringen øger den humanitære bistand til det nordlige Syrien med 45 millioner kroner. Midlerne går til at forbedre sundhedsforholdene og adgangen til vand, herunder i al-Hol og Roj lejrene, hvor de humanitære behov er store. Og så har Veganerpartiet, der er opstillingsberettiget, fået ny ledelse.

Dermed velkommen til dagens Aktuelt

 

Ny aftale udvider indsats mod parallelsamfund

Der er indgået en ny politisk aftale om bekæmpelse af parallelsamfund.

Aftalen sikrer, at boligområder, der står på kanten til at udvikle sig til parallelsamfund, får nye redskaber til at sikre en mere blandet beboersammensætning. Bag aftalen står regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance.

Det politiske flertal er med aftalen klar til at tage næste skridt i kampen mod parallelsamfund. Aftalen indebærer, at der arbejdes målrettet på at sikre, at beboere med ikke-vestlig baggrund højst vil udgøre 30 procent i alle boligområder i Danmark i 2030. Derfor udvider kredsen af partier bag aftalen nu indsatsen for at skabe blandede boligområder.

Det skriver indenrigs- og boligministeriet i en pressemeddelelse.

Centralt i aftalen er indførelsen af en ny kategori af boligområder, såkaldte forebyggelsesområder, hvor man vil kunne anvende en række af de redskaber, der hidtil har været anvendt i områder omfattet af parallelsamfundslovgivningen fra 2018.

De nye forebyggelsesområder er boligområder med mere end 1.000 beboere, der risikerer at blive udsatte som følge af høj kriminalitet, lav uddannelse, lav indkomst, lav beskæftigelse og en høj andel af beboere med ikke-vestlig baggrund. Disse boligområder får nu redskaber til at forebygge, at de ikke udvikler sig til parallelsamfund og havner på de lister, der er omfattet af lovgivningen fra 2018.

Det drejer sig bl.a. om obligatorisk fleksibel udlejning, som sikrer fortrinsret til boligsøgende i arbejde og uddannelse. Der vil også ske en stramning af reglerne for kommunal anvisning til områderne. Og endelig bliver det fremover muligt at godkende strategisk nedrivning i forebyggelsesområderne, hvis der er et ønske om byudvikling eller omdannelse i boligområderne.

Aftalen indebærer også, at alle kommuner fremover kan indgå frivillige aftaler uden tidsbegrænsning med private udlejere om kommunal anvisning til deres boliger. Udlejerne kan godtgøres, og staten kan refundere kommunernes udgifter med op til 30.000 kroner.

Som et led i den nye aftale er der desuden aftalt en generel opdatering af parallelsamfundslovgivningen fra 2018.

Det indebærer en stramning af reglerne om bytte og fremleje i udsatte boligområder samt at boligområder nu permanent får fem år mod tidligere fire år til at vende udviklingen, før området skal omdannes.

Endelig er der med den nye aftale afsat 500 mio. kr. af Landsbyggefondens midler, så den samlede ramme også kan dække indsatser i de nye udviklingsplaner.

”Det er helt afgørende, at vi politikere gør hvad vi kan for at forhindre fremvæksten af nye parallelsamfund. Derfor er jeg meget glad for, at alle partierne bag parallelsamfundsaftalen også er med i aftalen om de nye forebyggelsesområder. Det er et vigtigt skridt for sammenhængskraften i samfundet og for de beboere, der nu kan se frem til en tilværelse i mere blandede boligområder,” siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S).

Læs mere her.

 

Regeringen øger humanitær støtte til det nordlige Syrien med 45 mio. kr.

Som et led i arbejdet i Task Force Evakuering giver Danmark et humanitært bidrag på 45 mio. kr. til det nordlige Syrien. Midlerne går til at forbedre sundhedsforholdene og adgangen til vand, herunder i al-Hol og Roj lejrene, hvor de humanitære behov er store.    

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) udtaler: 

”Den humanitære situation i det nordøstlige Syrien er enormt vanskelig. Det gør selvsagt indtryk, og jeg er glad for, at vi nu kan øge den danske støtte til bl.a. vand, sundhed og børns trivsel. Arbejdet med at evakuere de danske kvinder og børn fra lejrene er sat i værk, og vi sætter nu samtidig initiativer i gang, der forhåbentlig kan være med til at afhjælpe den forværring af det humanitære billede, der især har stået på siden årsskiftet”.

Udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) udtaler:

”Der er ingen tvivl om, at der er store humanitære behov i lejrene og lokalsamfundene i det nordlige Syrien. Der er akut behov for rent vand og forbedring af sundhedsforholdene, og COVID-19 har kun gjort behovene endnu større. Det går især ud over børnene, der har brug for et sikkert sted at være, lege og være børn. En del af de 45 mio. kr. vil derfor bl.a. gå til psykosocial støtte, leg og aktiviteter for børnene, som dermed får et pusterum i deres hverdag.”

De humanitære behov i Syrien er rekordhøje, skriver Udenrigsministeriet om baggrunden for det ekstra bidrag til det nordlige Syrien:

Mange års konflikt og et økonomisk kollaps - forstærket af COVID-19 pandemien – har ført til, at 90% af den syriske befolkning i dag lever under fattigdomsgrænsen. Mere end 12 mio. syrere oplever svigtende fødevareforsyninger, over 6 mio. mennesker er internt fordrevet, og 5,6 mio. er flygtet ud af landet.

Regeringens beslutning om at afsætte 45 mio. kr. til det nordlige Syrien sker også som reaktion på den forværrede humanitære situation i al-Hol og Roj lejrene. Som Task Force Evakuerings fact-finding mission til lejrene gjorde klart, er de humanitære forhold i lejrene særligt siden årsskiftet blevet forværret. Task forcen har gennem dialog med de humanitære organisationer i lejrene identificeret et særligt behov for støtte til vand- og sanitære forhold, sundhedsydelser og almindelige hygiejneindsatser.

De 45 mio. kr. gives til UNICEF, UNFPA, Den Internationale Røde Kors Komité og den Internationale NGO, International Rescue Committee. De valgte partneres indsatser baseres på humanitære behov og principper om neutralitet, upartiskhed og uafhængighed. Alle organisationer gennemfører aktiviteter i lejrene, men indsatserne kommer også lokalbefolkningen i hele det nordlige Syrien til gode.

 

Kommentator giver Pape og Ellemann tørt på

Politisk kommentator, Michael Kristiansen, giver i Berlingske den konservative leder, Søren Pape Poulsen, og Venstres formand, Jakob Ellemann, tørt på.

Michael Kristiansen, kendt som den blå kommentator i TV2 News-programmet ‘Mogensen & Kristiansen’, roser i sin kommentar statsminister Mette Frederiksens afslutningstale:

“Jeg har læst statsministerens tale til afslutningsdebatten nogle gange efterhånden. Det er en fremragende tale. Den er visionær. Den er overraskende. Den er præget af engagement, af en statsminister, der vil noget med hendes politik, med samfundet, og som ikke stiller sig tilfreds med at have håndteret coronakrisen, men vil mere, meget mere. Mette Frederiksens analyse af samfundets udfordringer er præcis, og man fornemmer en vilje til at ændre, forny og skabe fremgang. Vi kan ikke vinde fremtiden med fortidens løsninger, og covid-19 har kun accelereret behovet for at tænke nyt. Danmark har enorme udfordringer med uddannelser, arbejdsmarkedet, integrationen, klimaet og vores deltagelse i det globale fællesskab – hvis vi stadig skal være og udvikle et af verdens stærkeste velfærdssamfund.”

Efter den rosende svada får Pape og Ellemann af Kristiansen-pisken:

“Jeg ville gerne have set, at én af jer havde holdt den tale. Men det gjorde I ikke.” 

Kristiansen spår, at Mette Frederiksen og S-regeringen i den kommende tid vil bombardere V og K “og os alle sammen med konkrete udspil, forslag og ideer. Og hvis I bare var det mindste i tvivl, landede der lige en aftale om optaget på gymnasieskolerne. Det var det første skud, og bøssen er ladet med så meget politik, at I risikerer at blive blæst fuldstændigt omkuld. Gymnasieaftalen kan I med rette være bestyrtet over, og den giver jer lidt kant, men I er stadig på bagkant. For hvad har I egentlig selv fået tiden til at gå med,” spørger Kristiansen d’herrer Ellemann og Pape.

Kristiansen giver formændene for Venstre og De Konservative et velment råd: Aflys sommerferien, hvis de vil gøre sig forhåbninger om at komme på omgangshøjde med statsministeren og S-regeringen.

Læs mere her.


 

Veganerpartiet har valgt ny ledelse

Det opstillingsberttigede parti, Veganerpartiet, har på et landsmøde i weekenden valgt ny ledelse.

Ulla Koch er ny forperson, mens Jill Wortziger er blevet valgt som ny næstforperson.

“Der var stor opbakning til, at det skulle være hende. Hun har været med i dyrerettighedsbevægelsen i mange år og siden Veganerpartiets begyndelse,” siger Lars Corvinius Olesen, der er pressechef og medlem af landsledelsen i partiet, til Ritzau ifølge Politiken.

Fredag lige op til landsmødet valgte Henrik Vindfeldt at trække sig som partileder med øjeblikkelig virkning.

Partiet oplyser, at det fremover skal have en politisk ordfører som frontfigur i stedet for en partileder. I lighed med eksempelvis Enhedslisten, hvor det er den politiske ordfører, der er partiets ansigt udadtil.

Processen med at finde Vindfeldts erstatning er begyndt. Inden for otte uger skal der afholdes et ekstraordinært landsmøde. Datoen er endnu ukendt.

Veganerpartiet har tidligere fået kritik for, at der har været skiftet ud i ledelsen flere gange i partiets korte levetid.

Henrik Vindfeldt sad på posten siden september sidste år, hvor han erstattede Michael Monberg. De to var begge med til at stifte partiet i 2018.

Michael Monberg trak sig den måned, Veganerpartiet blev opstillingsberettiget til folketingsvalget.

“Henrik Vindfeldt gik af personlige årsager. Han har været med i to et halvt år og givet alt, hvad han har. Nu vælger han at lade andre gode kræfter komme til,” siger Lars Corvinius Olesen.

Læs mere her.

Nyhedsoverblikket Aktuelt skrives på skift eller i fællesskab af redaktionen på Netavisen Pio.

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Er meget enig med Kristiansen. Synes ikke han skamroser hende, for talen var fremragende og leveret med patos og engagement. Det de to herrer har brugt mest tid på er at finde huller i osten, puste det op til store højder, godt bakket op af Berlingske konstante negative nedladende kritik af alt hvad regeringen gør eller mener. Men der er jo ikke noget bedre. Hvordan vil de 7 snart 8 partier dog enes om noget som helst.

At regeringen i Gallup går tilbage d.10.6 opvejes jo af fremgang 15.6 fra hofmester, så mon ikke Mette Frederiksen holder de 30% og flertallet den periode mere, det må man da håbe med det alternativ der er af brokkehoveder uden politik

Voxmeter sku der stå. Og yougov sagde 33,4.

Annonce