Ny handlingsplan skal styrke LGBT+personers rettigheder og ligestilling

Der sættes bredt ind med 39 initiativer - LGBT+ Danmark begejstret.
Foto: Netavisen Pio/Jan Kjærgaard
Regnbueflaget er i anledning af LGBT+-aftalen og den forestående Pride-parade i København hængt op på Ligestillingsministeriets facade
I Danmark skal der være plads til forskellighed i fællesskabet. Med en ny handlingsplan - aftalt mellem S-regeringen, SF, De Radikale og Enhedslisten - lægges der op til en hel række tiltag, der skal bidrage til, at man uanset seksuel orientering og kønsidentitet kan leve det liv, man ønsker.

Handlingsplanen “Plads til forskellighed i fællesskabet” sætter blandt andet ind over for LGBT+ børns og unges mistrivsel.

Der lægges op til mere systematisk at måle deres trivsel i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne, til at gennemgå mobbepolitikkerne, og til at igangsætte aktiviteter, der støtter både børn, forældre og fagpersoner omkring børnene.

Indsats mod mistrivsel blandt børn og unge

“Med den nye LGBT+ handlingsplan sætter vi bredt ind. LGBT+ børn og -unge skal ikke mistrives i skolen, fordi de er dem selv,” siger ligestillingsminister Trine Bramsen (S).

Hun understreger, at LGBT+personer bør have samme muligheder som alle andre:

Vi skal anerkende, at familier kommer i mange former

“Vi skal anerkende, at familier kommer i mange former, og vi skal insistere på, at LGBT+ personer har de samme muligheder og trivsel som alle andre. Desværre kan vi se, at det ikke er sådan i dag, og derfor er der i den grad brug for handling. Det gælder både herhjemme og i kampen globalt for LGBT+ rettigheder.”

Ud over et fokus på børn og unge sætter handlingsplanen også ind i forhold til LGBT+ familier.

Der vil blandt andet bliver gennemført undersøgelse af LGBT+ familier med flere end to forældre. Og ses på om der er områder, hvor der kan skabes bedre rammer for LGBT+ familierne i forhold til forældrenes deltagelse i børnenes liv.

Indsatser mod partnervold, overgreb og had

Der sættes også ind over for partnervold, seksuelle overgreb og had mod LGBT+ personer bl.a. til gennem en opkvalificering af fagprofessionelle på volds- og socialområde.

opkvalificering af fagprofessionelle på volds- og socialområde

Derudover er der fokus på sundhed og trivsel med f.eks. en national handlingsplan for elimination af hiv i Danmark, og der vil blive set på mulighederne for at lempe reglerne for bloddonation for homoseksuelle mænd.

Endelig fortsætter det danske engagement i at styrke LGBT+ personers rettigheder globalt.

Med de 39 initiativer vil en ny handlingsplan fremme LGBT+ personers tryghed, trivsel og lige muligheder i Danmark og internationalt.

Der er afsat knap 25 millioner kroner til at realisere de nye tiltag.

Juridisk kønsskifte til børn

Astrid Carøe, ligestillingsordfører for SF siger:

“For SF er det vigtigt, at alle har ret til at være den, de er og elske den de elsker. LGBT+ handlingsplanen er bl.a. et vigtigt skridt for regnbuefamilier, der får flere rettigheder for at kunne være forældre på den måde, som passer familien bedst.”

Samira Nawa, ligestillingsordfører for Radikale Venstre, siger:

Retten til at være den man er, og elske den man vil

“Retten til at være den man er, og elske den man vil, er en helt grundlæggende rettighed. Og selvom vi er nået langt med ligestillingen - også på LGBT+områder - så er vi ikke i mål. Derfor har det også været afgørende for Radikale Venstre at få en ny handlingsplan, hvor der også sættes reel handling bag de gode intentioner.”

Pernille Skipper, ligestillingsordfører for Enhedslisten, siger:

“Endelig får vi sikret juridisk kønsskifte til børn. Det er ikke en dyr og heller ikke specielt vanskelig rettighed at implementere. Men det kommer til at gøre en kæmpe forskel for trans-børn, at de nu også officielt bliver anerkendt som den, de er. Det samme burde vi gøre for LGBT+-familier, hvor mange forældre stadig efterlades uden forældremyndighed over deres børn."

LGBT+ Danmark begejstret

Hos LGBT+ Danmark er man overordnet set glade for den nye handlingsplan:

sociale indsatser, videns- og opkvalificeringsindsatser rettet mod myndigheder og fagprofessionelle

“I LGBT+ Danmark er vi begejstrede over, at regeringens nye LGBT+ handlingsplan indeholder både sociale indsatser, videns- og opkvalificeringsindsatser rettet mod myndigheder og fagprofessionelle og juridiske forbedringer i adgangen til for eksempel familiedannelse og selvbestemmelse over eget køn,” skriver LGBT+ Danmark på sin hjemmeside.

“Dog går det for langsomt på særligt børne- og ungeområdet, ligesom handlingsplanen ikke adresserer de grundlæggende udfordringer i forhold til transpersoners adgang til sundhed,” mener LGBT+ Danmark.

Hos Sabaah, der varetager minoritetsetniske LGBT+-personers interesser, er man glade for, at handlingsplanen lægger op til efteruddannelse af fagpersoner.

“Særligt når man står i en sårbar situation, er det ekstremt vigtigt at blive mødt af respektfulde fagprofessionelle, der kan rumme og forstå éns identitet og har en inkluderende sprogbrug,” siger Amma Asare-Nyako, generalsekretær i Sabaah, til Politiken.

Sabaah savner dog, at handlingsplanen også indeholder opsøgende arbejde i forhold til dobbeltminoriteter, fordi de ofte risikerer at blive udsat for diskrimination relateret til etnicitet, religion og negativ social kontrol fra familie og bagland.

"Plads til forskellighed i fællesskabet"

Baggrunden for handlingsplanen “Plads til forskellighed i fællesskabet” er, at undersøgelser og fakta viser, at LGBT+ gruppen i højere grad end andre bl.a. oplever mistrivsel, ensomhed, selvskade, selvmordstanker og –forsøg, seksuelle overgreb, partnervold og hadforbrydelser.

For eksempel vurderes det, at mellem 1.900 og 2.900 personer årligt udsættes for vold pga. deres seksuelle orientering eller kønsidentitet, og omkring en tredjedel af LGBT+ personer har på et tidspunkt været udsat for et seksuelt overgreb.

Over halvdelen af LGBT+ elever føler sig triste eller kede af det mindst én gang om ugen, og seks ud af ti har eller har haft selvmordstanker.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Der er ca 500 mænd der begår selvmord om året. De er 80% af alle selvmord. Mænd blive murderede double så ofte som kvinder. 43000 mænd bliver udsat for partner vold om året uden der er et eneste krisecenter der vil modtage mænd. Fædre udsættes for massivt chikane og diskrimination i familieretshuset hvor deres børn bliver tages fra dem.
Hvad er ANTALLET for disse negativ forhold for Lbgt+ personer? Hver menneske har lige meget værdi og dagsorden i vores samfund bør afspejle en retfærdig fordeling. MenToo.

Tud lige lidt mere

Har S fået en kollektiv hjerneblødning. S foreslår at BØRN FRA 0 ÅR KAN FÅ ET JURIDISK KØNSSKIFTE.
Hurra, så kan man jo selv vælge kønnet på sine børn. Du er en pige, min dreng, du er bare lidt vanskabt, men det klare de dygtige læger når du bliver ældre.
Vor herre bevares.
Så blev det valg tabt !

"... så kan man jo selv vælge kønnet på sine børn ...".

Ja - "Det fanme uhyggeligt, du!"

Hvem har dog fået denne vanvittige ide???
.

"Hvem har dog fået denne vanvittige ide???"

Det var også min første tanke.

Og hvorfor er der ikke en voksen, som har slået i bordet og råbt stop?

Hvis Astrid Krag havde gjort sit arbejde som Indenrigsminister ordentligt, så havde hun lagt op til en ændring af CPR-nummeret og det tilhørende CPR-register.
Det er uhørt i vore dage at "identifikationsnummeret" i en database indeholder andre data end nummeret selv. ID-nummeret skal bare være et løbenummer, men CPR-nummeret er alt andet end et løbenummer, det er et nummer der indeholder oplysning om fødselsdato og køn, og det er fra en helt anden tid.
Oplysninger om køn hører ikke hjemme i et ID-nummer, så hvis det fjernes, er vi ude over alt det der fis med "juridisk" kønsskifte. Ved samme lejlighed bør også aldersoplysningerne fjernes.
Begge dele volder problemer. Mange indvandrere har helt forkerte aldersoplysninger i deres CPR-nummer, og mange andre kender ikke deres reelle fødselsdato. Desuden er der problemet med at ingen mennesker i registret forventes at blive over hundrede år. Alt det har ført til adskillige lappeløsninger i CPR-registret. Lappeløsningerne er ikke holdbare i længden.
Begynd forfra, Atrid - lav et nyt register.

Det har du faktisk helt ret i. Det foresvæver mig i øvrigt også, at de vist har måttet gøre op med modulus11-tjekket, da der ellers ikke var nok ledige tal til sidste 4.

Måske kunne det være mere hensigtsmæssigt at indføre total RET til "hurtig her og nu /aktiv dødshjælp".Så folk ikke skal ligge alvorligt eller uhelbredeligt SYGE i måneder uden at kunne slippe herfra.
Har kloden ikke nået et stadie,Danmark med,hvor vanviddet er ved at tage magten fra alting ?
På utrolig mange områder er det hele "løbet løbsk". Mennesket et tæt på at opføre sig som en "afart" af sig selv. Med ingen "værdier" tilbage.
Som sådan kræver INGEN og intet barn at blive født.Det fødes bare. Som et KØN. Barnet bestemmer ikke selv det køn det vil være. Det må/skal bare leve som enten det ene eller andet. Hold da op at det er sådan kan blive
problematisk. Hvem kan sige HVAD der er godt for andre ? Og HVAD der ikke er ? Det ved det enkelte menneske bedst selv.

Måske vi kunne starte med at forkaste alle digitale løsninger, de bliver enden på os som (med)mennesker. De bliver enden på demokratiet som vi hidtil har forstået det, når unge mennesker henter deres viden og nyheder på sociale medier. Andre der går døve og blinde gennem samfundet, med I-pods i ørerne og næsen klæbet til en mini skærm.

Børn og unge der allerede i otteårs alderen og opefter er dybt afhængige af Ipads og med abstinenser der hensætter dem i hysteriske anfald, skal de undvære deres skærm i bare en halv time. Men hvem skal tage beslutningen når forældrene er lige så afhængige.

Igen en mette ide`

Annonce