Ny hjemrejselov skal få flere afviste asylansøgere på flyet

Hvordan man kan få flere af de afviste asylansøgere til at rejse ud af Danmark? Regeringen kommer med nyt forslag
Foto: Keld Navntoft
Mattias Tesfaye (S), justitsminister
Regeringen gør nu et nyt forsøg på at få flere asylansøgere, som har fået afslag, til at rejse tilbage til deres hjemlande.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) foreslår således - som en del af en ny hjemrejselov - en såkaldt go prepare-ordning.

Den nye ordning skal gøre det muligt for et familiemedlem uden lovligt ophold i Danmark, der har indgået en hjemrejsekontrakt, at rejse hjem før resten af familien for blandt andet at forberede bolig og sikre skolegang til børnene. Resten af familien får samtidig forlænget deres udrejsefrist i Danmark med en periode på op til 90 dage. Det familiemedlem, der tager i forvejen, vil som udgangspunkt ikke lovligt kunne genindrejse i Danmark.

"Nogle af de familier, der opholder sig ulovligt i Danmark, kan have svært ved at tage beslutningen om at rejse hjem, fordi de er usikre på forholdene i deres hjemegn," siger Mattias Tesfaye.

Det tror jeg vil motivere flere

 

"Derfor giver vi nu mulighed for, at for eksempel den ene forælder i en familie kan tage hjem før resten af familien for for eksempel at finde en bolig og sikre børnenes skolegang. Det tror jeg vil motivere flere til at rejse hjem."

Kontant bonus

Senest er det blandt andet foreslået, at asylansøgere, der får afslag på asyl i første instans, skal tilbydes en kontant bonus på 20.000 kroner for at frafalde deres ankesag og i stedet rejse hjem.

Desuden skal myndighederne have styrkede muligheder for at indhente relevant data fra udlændingenes mobiltelefoner for nemmere at identificere udlændingene og dermed sende dem hjem.

Og de udlændinge, der forsvinder fra deres udrejsecenter, vil som udgangspunkt få tømt deres værelse og fjernet deres ejendele efter en uge i stedet for efter tre måneder som i dag.

Afsoning

I forslaget til den nye hjemrejselov, der blev sendt i høring mandag, foreslås - udover go prepare-ordningen at myndighederne skal kunne udsende flere udlændinge, der har afsonet størstedelen af deres fængselsstraf.

Myndighederne kan i dag prøveløslade udvisningsdømte udlændinge, som har afsonet mere end halvdelen af deres straf, dog minimum to måneder, med henblik på at udsende dem.

Fremover skal det også være muligt at løslade udlændinge, der afsoner en kortere straf på op til fire måneder, hvis de har afsonet to tredjedele af straffen, og der er opstået mulighed for at udsende dem straks derefter. Løsladelsen vil i praksis ske i forbindelse med den faktiske udsendelse.

"I dag kan myndighederne prøveløslade udvisningsdømte udlændinge, der afsoner en længere straf, hvis der er mulighed for at udsende dem straks efter løsladelse," siger udlændinge- og integrationsministereen.

Få flere udvisningsdømte udsendt

"Også selvom de ikke har udstået hele straffen. Sådan skal det også være for udlændinge med korte straffe. Løsladelsen vil først ske, når de sidder på flyet. Det er god politik, så vi kan få flere udvisningsdømte udsendt.”

Der er for øjeblikket 1200 afviste asylansøger, som ikke har ret til at opholde sig i Danmark. Mere end 200 har været i udsendelsesposition i over fem år.

Det koster gennemsnitligt 300.000 kroner at have én afvist asylansøger indkvarteret på et udrejsecenter i Danmark i et år.

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Jeg må indrømme, at jeg tvivler meget på, at det skulle flytte noget af betydning. Men jeg vil da rigtig gerne tage fejl her.

Mette Frederiksen kommer ikke til at flytte noget som helst!
Hun er den værste statsminister i Danmarks historie!

Annonce