Ny HK-analyse: Over halvdelen går på arbejde, selv om de er syge

I en rundspørge blandt HK’s medlemmer svarer 61 procent, at de er mødt på job trods symptomer på sygdom. Det bør mane til eftertanke blandt arbejdsgiverne, mener HK-næstformand
Foto: HK
Mads Samsing, næstformand, HK Danmark
61 procent svarer i en ny rundspørge blandt fagforbundet HK’s medlemmer, at de indenfor det seneste år er taget på arbejde med symptomer på sygdom. Rundspørgen kommer i kølvandet på en befolkningsundersøgelse fra Sundhedsstyrelsen, der viser, at omkring halvdelen af danskerne er mødt på job eller studie med symptomer på sygdom i løbet af det seneste år.

HK har samlet indsigterne i en ny analyse, og tallene bekymrer HK Danmarks næstformand, Mads Samsing:

Når man er syg, er man syg

"Når man er syg, er man syg. Så har man ret til ikke at skulle arbejde og i stedet give kroppen ro til at komme sig. Det bør få alarmklokkerne til at ringe, at så mange af os tager syge på arbejde – og give stof til eftertanke hos de røster blandt arbejdsgiverne, der anklager ansatte for at pjække."

Bekymring for kollegerne spiller ind

Spørger man til, hvorfor medarbejdere møder ind på trods af symptomer, svarer 24 procent i HK’s rundspørge, at de er bange for at komme langt bagud med deres arbejdsopgaver.

23 procent peger på bekymringen for at give kollegerne ekstra opgaver som den vigtigste årsag til, at de tropper op på arbejdspladsen, selv om helbredet ikke er på toppen.

Ønsket om ikke at belaste kollegerne er også en årsag, som gør sig gældende i Sundhedsstyrelsens undersøgelse. En anden årsag består i, at knap halvdelen ifølge undersøgelsen vurderer, at de kan tage på arbejde uden at smitte andre.

4 ud af 10 svarer, at deres symptomer ikke er slemme nok til, at de kan tillade sig at blive væk. Sundhedsstyrelsens resultater vidner også om en bekymring for, hvordan kollegaer eller leder vil opfatte en, hvis man melder sig syg. Samtidig viser tallene, at kun halvdelen oplever at have klare retningslinjer på arbejdspladsen for, hvordan man skal forholde sig ved sygdom.

Det får HK-næstformanden til at komme med en klar opfordring:

Ingen skal være i tvivl, så klare retningslinjer på arbejdspladsen er en god ide

"Ingen skal være i tvivl, så klare retningslinjer på arbejdspladsen er en god ide. Som leder bør man også spørge sig selv, hvilken kultur man har på arbejdspladsen, hvis medarbejderne føler sig pressede til at troppe op. Man er mere sårbar overfor sygdom, hvis ens system kæmper med stress. Og det kan være et advarselssignal om for højt arbejdspres, når medarbejdere ikke tør blive væk af frygt for at svigte kollegerne."

46 procent arbejder hjemme med sygdom i kroppen

Men hvis man trodser symptomerne og møder ind, kan det som bekendt ende med, at man smitter de kolleger, man forsøger at hjælpe. Også af den grund skal det være helt tydeligt på arbejdspladsen, at det er legitimt at blive hjemme, hvis man er syg. Og der skal ikke ligge en forventning om, at man så arbejder hjemme i stedet, understreger Mads Samsing.

Han bider mærke i, at 46 procent i HK’s rundspørge oplyser, at de har taget en hjemmearbejdsdag, selv om de egentlig var syge. Dette på trods af at 62 procent svarer, at chefen opfordrer til, at man melder sig syg i tilfælde af sygdom.

Vi skal ikke ud i en glidebane, hvor medarbejdere arbejder hjemmefra, mens de er syge

"Vi skal ikke ud i en glidebane, hvor medarbejdere arbejder hjemmefra, mens de er syge. Så som leder skal man sørge for at sende et tydeligt signal: Om at man ikke skal arbejde under sygdom, og om at blive hjemme – både for sin egen og kollegernes skyld. Det er også vigtigt, at man som leder hjælper med at prioritere og fordele opgaver, hvis der er brug for det, så medarbejderen ved, at der er styr på det hele, mens hun eller han bliver rask igen."

HK's rundspørge er baseret på 1.183 besvarelser i et spørgeskema udsendt via nyhedsbrev i sidste uge af november 2022.

Sundhedsstyrelsens befolkningsundersøgelse er foretaget blandt 1.528 danskere og udkom oktober 2022.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Det er i hvert fald ikke de syriske kvinder, han taler om.

Det er jo så nok fordi der ikke er så mange syriske kvinder der er HK´ere.
Og mellem os to, så er det heller ikke kinesiske kvinder han taler om.

I Norge lyder opfordringen:

“Vi bør blive flinkere til at holde os hjemme ved sygdom enten det er influenza, covid 19 eller RS viruset.

Og vi bør bruge mundbind når vi er smitsomme for at beskytte andre. God håndhygiejne beskytter ikke alene imod luftvejsvirus.”

Sådan lyder opfordringen fra Norge efter at WHO har meldt ud at:

“Siden oktober er antallet af personer i Europa som må indlægges som følge af influenza stærkt stigende.”

Fra hverdagslivet i Danmark må man blot konstatere at usædvanligt mange har været syge de sidste tre uger. Især børn!

Hvilken betydning de kun 19 grader i skoler spiller i den anledning kunne være interessant at få forsket i!

I Struer kommune har fornuften allerede fået temperaturen op på 21 grader!

At gå småsyg på arbejde til en temperatur på 19 grader, ja, så ved enhver fornuftig jyde, at det kommer til at koste!

Mangel på vikarer får selvfølgelig medarbejdere til solidarisk at møde op hver dag!

I Norge er helsemyndighederne allerede ude med den løftede pegefinger!

Sygehusvæsenet er allerede udfordret!

Og i Danmark er vi vist ikke på en bedre kurs!

Sygeplejersker vikarierer jo i vid udstrækning i Norge!

Skal man tro rygterne!

Det bør således mane til eftertanke blandt lønmodtagerne!

Den nye brede regering kunne nemt som det allerførste blive tvungen til at træde i karakter som en anden Mette Frederiksen!

Aksel Jensen - hvad mener du om at Rosa Lund, på grund af sygdommen sklerose, bliver nødt til at at tage sygeorlov fra folketinget, da hun skal behandling med en ny medicin der giver bivirkninger???

Du springer jo let hen over emnet i denne artikel:

https://piopio.dk/efter-sygemelding-stor-stoette-fra-baade-roede-og-blaa

https://piopio.dk/comment/31456#comment-31456

Aksel Jensen - har du nogen menneskelige egenskaber eller er du bare ude på at se dit eget navn på tryk???

Effektiv effektiv effektiv.....Des mere der kan knokles for profit des bedre. Hvem tænker ret meget over
HVEM og HVAD de i virkeligheden ER i det store hele..,og hvad de bliver regnet for som andet end værende produktiv og effektiv.Samfundsborgere der stilles krav til... flere og flere krav. Du er ikke bare et menneske ...men også en "maskine". Betragtet som "ejendom" ...Statens og arbejdsmarkedets "ejendom".Til tjeneste... "Missionen" i livet. Presset og dirigeret med. Et sæt "regler" er sat op for dig og hver eneste.
Det starter allerede i skolen...Den store "ensretning"...Den store "tilpasning" og "indkøring" til at blive
"medgørlig" og "tilrettet". Der er ingen plads til bare at være DEN du er som person. Usynlige og synlige REGLER holder dig til "formen". Og træder du over "stregen".udenfor "båsen" bliver du sat af. Der er kun plads til dem der vil "indordne" sig. En stor manipulerende "trædemølle". Hvor effektiv er ordet. Uden den
"energi" er du intet. Det er "farligt " at glemme at se. Se hvad der sker. Kloden har spillet "fallit" i en tro på at den største "lykke" er penge. Og kun det.Fordi så godt som alt kan købes for penge bare de er til rådighed. Penge giver "lykke". Du kan forbruge for penge. Købe dig bjerge af ting og overflødigheder. Selvom du og alle til sidst når til det samme mål. Folket "forføres". Manipulering er vejen til en at give folk et vrængbillede af hvad der konkret sker. Så de tror på "vovse, bil og villa".Og ingenting. Indtil det er FOR SENT. Det bør fandme være en MENNESKERET at være syg.Og af den grund blive hjemme fra arbejde. NATURLIGVIS.
Stands op og se. STRESS opstår når folk presses mere og mere. Og andre tjener på det.

Afskaf sygedagpenge og løn under sygdom. Så går/kravler alle på arbejde når de er syge. Og det er godt for BNP og giver råd til at afskaffe topskatten helt, sænke beskatning af aktieudbytte og nedsætte selskabsskatten.

Så, hvad venter vi på?

Annonce