Annonce

Ny kommission skal komme med forslag til hvordan vi mindsker uligheden

Finansminister Nicolai Wammen (S) nedsætter kommission
Finansminister Nicolai Wammen har nedsat en kommission, der skal komme med forslag til, hvordan vi løfter beskæftigelsen og samtidig mindsker uligheden.

"Coronakrisen har ført til et alvorligt tilbageslag for såvel den danske og den globale økonomi. Men det kortsigtede behov for genopretning af dansk økonomi må ikke stå i vejen for fortsat fokus på langsigtede ambitioner om vækst, velstand og gode livsmuligheder for alle," hedder det i en pressemeddelse fra Finansministeriet.

Det fastslås, at det danske samfund er "grundlæggende stærkt" - blandt andet fordi "en lang række reformer siden 1990’erne har øget arbejdsudbuddet, nedbragt ledigheden og styrket dansk økonomis langsigtede robusthed."

Men ministeriet fastslår også, at reformdagsordenen ikke er udtømt:

"Der er stadig komplekse udfordringer, som tidligere tiders reformer ikke tog godt nok hånd om. Udfordringer, som forbliver uløste, hvis tidligere reformers snævre fokus på incitamenter til beskæftigelse fastholdes. Derfor er der behov for en ny reformkurs, som den nye Kommission nu skal være med til at sætte."

"En socialdemokratisk reformkurs"

Finansminister Nicolai Wammen understreger, at kommissionen er et led i den socialdemokratiske reformkurs, han bebudede at ville søsætte ved sin tiltræden som finansminister:

En socialdemokratisk reformkurs, hvor vi styrker beskæftigelsen og vores økonomi, uden at vi øger utrygheden eller uligheden

"Da jeg trådte til som finansminister, varslede jeg, at vi ville sætte en ny reformkurs. En socialdemokratisk reformkurs, hvor vi styrker beskæftigelsen og vores økonomi, uden at vi øger utrygheden eller uligheden. Det er det reformarbejde, vi nu sætter i gang. Vi kalder det 2. generationsreformer for at markere, at det er noget andet end det, vi kender som reformer i dag. Omdrejningspunktet vil være uddannelse og opkvalificering. Ambitionen er at styrke beskæftigelsen og samtidig hjælpe de danskere, der i dag befinder sig i periferien af vores fællesskab, ind på arbejdsmarkedet."

Kommissionens analyser forventes at kunne bidrage til at sætte tal på effekten af 2. generationsreformerne. Det står imidlertid allerede nu klart, at potentialet er stort.

F.eks. vil beskæftigelsen potentielt kunne blive løftet med i størrelsesordenen 11.000 personer på lang sigt, hvis man fremover kan få halvdelen af de 25-årige, der ikke har en uddannelse, løftet til faglært niveau. Lykkes det at mindske det gennemsnitlige sygefravær med én dag om året i kommuner og regioner, og en halv dag om året i staten og i den private sektor, vil det svare til årligt 5.000 flere fuldtidsansatte.

En række eksempler på potentialer ved 2. generationsreformerne vurderes således samlet set at have en beskæftigelseseffekt, der omtrent modsvarer effekten af en yderligere forhøjelse af folkepensionsalderen med 1 ½ år.

Wammen: Enormt potentiale

Finansminister Nicolai Wammen understreger, at alt for mange unge ikke får en uddannelse og at for få voksne ufaglærte siger:

Der er alt for mange unge, som ikke får en uddannelse. For få ufaglærte tager voksen- og efteruddannelse

"Der er alt for mange unge, som ikke får en uddannelse. For få ufaglærte tager voksen- og efteruddannelse. For mange nyuddannede starter deres arbejdsliv med arbejdsløshed. Mange indvandrere står fortsat uden for arbejdsfællesskabet. Det er problemer, som betyder, at der i dag er danskere, der befinder sig i periferien af vores samfund. For nogen bliver det måske en livslang kamp om at få ordentlig fodfæste i tilværelsen. Potentialet i at løse disse udfordringer er enormt – både samfundsøkonomisk og menneskeligt."

Arbejdet forankres i Kommission for 2. generationsreformer med professor Nina Smith som formand. Reformerne skal understøtte reelt lige muligheder, så flere uddanner sig eller kommer i job, og så danskerne opnår de kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger.

Formand for Kommission for 2. generationsreformer Nina Smith siger:

"De lavthængende frugter i forhold til at øge beskæftigelsen og sænke ledigheden er høstet. Fremtidig vækst og velstand kommer til at afhænge af vores evne til at udtænke nye reformer, som tager livtag med nutidens langt mere komplekse udfordringer blandt andet på uddannelsesområdet og i forhold til produktivitetsdagsordenen. Her er ingen lette løsninger, så det stiller store krav til et grundigt og seriøst forarbejde. Det glæder jeg mig til at stå i spidsen for."

"Ikke flere dødssyge reformer"

Formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard, glæder sig til at gå nye veje for at hjælpe flere i job:

Glæder mig til at gå nye veje for at hjælpe flere i job

"Glæder mig til at gå nye veje for at hjælpe flere i job. Ikke flere dødssyge reformer, der pisker ledige rundt. Derimod skal unge ha’ en uddannelse, nyuddannede og folk med indvandrerbaggrund skal i job. Sygefravær skal ned! Så er vi i gang," skriver hun i et tweet.

placeholder

 

Hos fagforbundet 3F er forbundssekretær Søren Heisel også positiv over for de tanker, der ligger bag oprettelsen af den nye kommission:

"Spændende tanker fra Finansministeren. I 3F har vi i årevis efterspurgt nye konstruktive redskaber i beskæftigelsespolitikken - f.eks et langt mere nuanceret syn på kompetenceudvikling og ikke mindst nedtoning af perspektivløse praktikker," skriver han i et opslag på Facebook.

placeholder

 

Kommissionens medlemmer

Kommissionens officielle navn vil være ”Kommission for 2. generationsreformer, de nye reformveje”. 

Medlemmerne er:

  • Professor Nina Smith, Aarhus Universitet (formand)
  • Professor David Dreyer Lassen, Københavns Universitet
  • Professor Philipp Schröder, Aarhus Universitet
  • Per B. Christensen, formand for Akkrediteringsrådet
  • Jørgen Søndergaard, seniorforsker i VIVE
  • Professor Jon Kvist, Roskilde Universitet
  • Agnete Raaschou-Nielsen, bestyrelsesformand for Arkil Holding og Danske Invest

Kommissionens arbejde vil løbe indtil 2022, men regeringen vil løbende præsentere nye initiativer og indsatser.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Måske regeringen skulle undlade at lave finanslove der øger uligheden som sidste!

Stol aldrig på en socialdemokrat!

Super tiltag og med tre dygtige folk, navne kan ses på altinget.dk. Og når Venstre er negativ, så har Sammen ramt skiven.

Wammen

Praktik kan være godt hvis det er med henblik på måske efterføglene ansættelse
Men hvis,som jeg oplever det, at langt de fleste gange man skal være i 4 ugers praktik
bliver mødt med første dag,at det kun er 4 ugers praktik og så er det slut
Så føler man sig som offenlig langtids slave der kan udlånes gratis til virksomheder efter forgodtbefindene
Og det eneste jeg har brug for er et arbejde med fuld løn men meget svært at finde
Og drop 225 timers reglen der kun skaber støre ulighed (61 år)

Jens der har ikke været så mange jobopslag siden 2008!

Måske du skulle lette røven, istedet for at klynke!

Tumpe Thomas
Det sidste job jeg søgte over telefon.

Var det første jeg blev spurt om.
"Hvor gammel er du", og sekundet efter, "øh,,,jeg mener, hvad har du lavet før"

Og det kan jeg kun tolke som at denne arbejdsgiver godt ved at man ikke
må ansætte efter alder,men ingen tvil om at det var lige det han gør.

Og på jobcenteret har de aldrig kontaktet mig med, henvisning til et job
det eneste de tilbyder er at hjælpe med at skrive en jobansøgning.
Og nå jo, de er også gode til at sende en ud i 4 ugers praktik,
som i langt langt de fleste tilfælde fra først dag får at vide at det
kun er 4 uger i praktik og så er det slut

Så det er op til mig selv at finde et job og det er ikke let når man er 61 år
og de gange jeg får svar er det !"Desvære blev det ikke dig vi gik videre med
da der var 150-200 der har søgt denne stilling

OG så kan jeg fortælle at jeg ikke klynker,
men at du klynker og provokere alt og alle,
så mon ikke det er dig der skulle lette røven og finde på noget andet at bruge tiden på
istedet at skrive her på siden.
For du er jo ikke intreseret i dialog, men kun at provokere

Hvis Socialdemokratiet igen skal sætte en klar dagsorden for et samfund med mere lighed og reel demokratisk indflydelse for almindelige borgere skulle de grave lidt i deres skatkiste af historiske erfaringer og visionære politiske programmer. Denne artikel fra kritisk debat giver et interessant indblik i socialdemokratiets overgang fra demokratisk socialisme til neoliberalisme. Nu er det tid til at dreje den udvikling 180 grader og vende tilbage til den historiske opgave for den socialdemokratiske bevægelse. Kampen for et demokratisk socialistisk samfund.

https://kritiskdebat.dk/fra-socialisme-til-velfaerd-med-ret-og-pligt/