Ny national strategi skal beskytte bier bedre

Bestøverne er i massiv tilbagegang: Miljøminister Lea Wermelin (S) varsler ny national strategi for beskyttelse af insekter: Udskældt sprøjtemiddel udfases
Insekter, ikke mindst bier og andre bestøvere, er under et massivt pres. I hele Europa er bestøverne i tilbagegang, og i Tyskland alene er biomassen af flyvende insekter i naturområder faldet med 75 procent over de seneste godt 25 år.

På den baggrund varsler miljøminister Lea Wermelin (S) en ny national strategi for beskyttelse af insekter og bestøvere:

Vi står i en biodiversitetskrise, og det kan få helt uoverskuelige konsekvenser, hvis nedgangen af insekter fortsætter

”Vi står i en biodiversitetskrise, og det kan få helt uoverskuelige konsekvenser, hvis nedgangen af insekter fortsætter. Bier og andre bestøvere er helt afgørende for bestøvning af vilde planter, for vores landbrugsproduktion og som fødegrundlag for blandt andet fugle. Vi skal have en bestøverstrategi, så vi får en samlet plan for beskyttelsen af Danmarks bier og andre bestøvere,” siger miljøminister Lea Wermelin (S) ifølge en pressemeddelelse.

Udfasning af neonikotinoider

Miljøministeren griber – som led i strategien - ind overfor det udskældte sprøjtemiddel neonikotinoider. Stoffet er kendt for at svække biers orienteringssans, så de ikke kan finde hjem til boet.

”Vi skal passe bedre på vores bier. Derfor er det regeringens klare ambition, at neonikotinoiderne skal udfases i Danmark. Jeg har besluttet at forbyde stoffet både til golfbaner og potteplanter i gartnerier, og så får roebranchen nu et år til at afprøve alternativer, under skærpede vilkår,” siger Lea Wermelin.

Vi skal passe bedre på vores bier. Derfor er det regeringens klare ambition, at neonikotinoiderne skal udfases i Danmark

Som led i den nationale strategi iværksætter miljøministeren nu følgende initiativer: 

  • Brugen af stofferne forbydes helt på golfbaner  
  • Godkendelsen til potteplanter i gartnerier bliver trukket tilbage
  • Roebranchen skal det næste år finde alternativer, der kan erstatte neonikotinoider 
  • Der opstilles krav om, at der ikke dyrkes bi-attraktive afgrøder i 2 år efter roerne fremfor som hidtil 1 år efter udsåning af bejdsede roefrø og der skal endvidere som minimum være 1 meter afstand til tilstødende marker, læhegn mv.
  • Dispensationen gives kun til specifikke virksomheder med bejdseanlæg, og pågældende virksomheder skal dokumentere, hvordan de bortskaffer spildevand og sikrer, at der ikke sker udledning til miljøet

Neonikotinoider er forbudt til udendørs brug i Danmark og resten af EU, men med en række dispensationsmuligheder i den europæiske regulering.

Minister: Vi skal finde en ny vej

Når regeringen giver et år til at indstille sig på de nye forhold, så skyldes det hensynet til de cirka 450 arbejdspladser i den danske sukkerproduktion.

”Vi skal selvfølgelig ikke lukke hundredevis af arbejdspladser på Lolland og Falster, men i stedet finde en vej, hvor vi både passer på vores bier og på danske arbejdspladser. Derfor er det fornuftigt nu at sætte skub i brugen af alternativer i roebranchen, så brugen af neonikotinoider udendørs helt kan stoppes herhjemme,” siger Lea Wermelin.

Derfor er det fornuftigt nu at sætte skub i brugen af alternativer i roebranchen

Institut for Agro-økologi på Aarhus Universitet mener, at der inden for et år kan findes mindre skadelige alternativer til bejdsning af de frø, som bruges til produktionen af sukkeroer, fremgår det af pressemeddelelsen fra Miljøministeriet.

Forberedelsen af en national bestøverstrategi vil ske i tæt samarbejde med relevante interessenter og vil indgå som en del af regeringens kommende natur- og biodiversitetspakke.

SF: Det grønne flertal gør nu det, som Venstre ikke magtede

Hos SF glæder man sig over beslutningen om at iværksætte en national bestøver-strategi:

”Det grønne flertal gør nu det, som Venstre ikke magtede ved at starte en hurtig udfasning af bidræberpesticide. Det har været en mærkesag for SF både i Danmark og i EU,” siger SF’s miljøordfører, Anna Valentina Bertelsen, ifølge en pressemeddelelse.

Nu sætter vi landbruget stolen for døren og giver dem et år

Nu sætter vi landbruget stolen for døren og giver dem et år til at finde ud af, hvordan de kan undvære bidræberpesticider. Vi har brug for de vilde bier, og derfor skal den kommende sæson være bidræberpesticidets sidste,” understreger Bertelsen og tilføjer: 

Erhvervet får en overgangsperiode til at afprøve alternativer til bidræberpesiticdet, så vi ikke risikerer, at en stor gruppe mennesker i særligt roebranchen pludselig står uden job. Men dispensationen er et klart signal om, at den kommende sæson skal være bidræberpesticidets sidste sæson i Danmark.”

Enhedslisten har kæmpet i mange år for et totalforbud af neonikotinoider. Partiets miljøordfører Mai Villadsen forventer, at det nye alternativ kan føre til et totalforbud inden længe:

"Vi så gerne, at der var et totalforbud med det samme, men jeg betragter det faktisk som et reelt forbud om et år - og derfor er det her en fin start," siger hun til Ritzau.

De Radikale havde også ønsket sig mere, men stiller sig tilfreds med udfasningsordningen:

"Vi synes, det er et vigtigt første skridt, men vi så helst, at der kom en endelig slutdato (for brugen af neonikotinoider, red.), og det har vi ikke fået. Men vi har hvert fald fået noget fra ministeren, der sandsynligvis bliver til et forbud om et år, så det, håber vi, holder," siger Zenia Stampe, der er miljøordfører for De Radikale, til Ritzau.

Også hos en række grønne organisationer, deriblandt Danmarks Naturfredningsforening, er der glæde over iværksættelsen af den nationale bestøver-strategi:

placeholder

 

Opdateret 13.35 med kommentarer fra Zenia Stampe og Mai Villadsen.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce