Ny opgørelse: 98 privatskoler har ingen elever, der får specialundervisning

En del privatskoler tager ikke socialt ansvar, mener Socialdemokratiet. Mange privatskolerne klarer det selv, mener privatskolernes formand.
På næsten hundrede fri- og privatskoler på grundskoleniveau, var der i skoleårene 2018 og 2019 ikke én eneste elev, der modtog specialundervisning.

Det viser en ny opgørelse fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Her er der ikke éneste af skolens mere end tusind elever, som har haft behov for specialundervisning

En af dem er privatskolen Nordsjællands Grundskole i Kokkedal. Her er der ikke éneste af skolens mere end tusind elever, som har haft behov for specialundervisning. Ihvertfald har skolen ikke søgt om penge til ekstra undervisning af elever med særlige behov fra den pulje, som privatskolerne har afsat til formålet. Det viser ministeriet opgørelse.  
 

S: Mange privatskoler tage meget, meget lille socialt ansvar 

Regeringen har i weekenden bragt spørgsmålet om privatskolernes økonomi og sociale ansvar ind i de igangværende finanslovsforhandlinger.

Det understreger, at man skal sikre en regulering af området

Og det faktum at 98 privatskoler ikke har søgt om tilskud til specialundervisning, bekræfter Socialdemokratiets undervisningsordfører Jens Joel i, at de private skoler ikke løfter samme sociale ansvar som folkeskolen:   

“Det tegner et billede af, at selvom der er nogen fri- og privatskoler, der tager et socialt ansvar, er der også rigtig mange, der tager et meget, meget lille socialt ansvar - eller et mindre sammenlignet med folkeskolen,” siger Jens Joel (S) til Netavisen Pio og fortsætter:

“Det understreger, at man skal sikre en regulering af området, som gør, at privatskolerne tager deres sociale ansvar.” 

Regeringen ønsker at sænke det statslige tilskud til privatskolerne

Regeringen ønsker at sænke det statslige tilskud til privatskolerne ved at sænke den såkaldte koblingsprocent fra de nuværende 76 procent til 71 procent. Koblingsprocenten fastsætter, hvor meget en elev, der skifter fra folkeskole til privatskole, får med sig i offentligt tilskud.

Med forslaget vil regeringen finde 300 millioner kroner til folkeskolen. Samtidig vil man oprette en pulje på 75 millioner til lukningstruede privatskoler i yderområderne.
 

Privatskole-formand: Privatskoler tager socialt ansvar

Formand for Danmarks Private Skoler, Karsten Suhr, mener ikke, at man kan læse tallene som et tegn på, at privatskolerne ikke bærer deres sociale ansvar.

Ifølge Karsten Suhr kan man ikke sætte lighedstegn ved, at en privatskole ikke har søgt penge til specialundervisning og at den pågældende skole har få svage elever.

“Bare fordi en skole ikke søger penge til specialundervisning, så er det ikke ensbetydende med, at privatskolerne ikke giver ekstra støtte til nogle af børnene,” siger han til Netavisen Pio.

Så er skolerne fritstillet og har en fleksibilitet

Vil det sige, at det er din opfattelse, at nogle privatskoler laver specialundervisning for børn, som har brug for særlig støtte, uden at søge om penge fra den fælles pulje? 

“Det er korrekt. Og det er fordi, at så er skolerne fritstillet og har en fleksibilitet i forhold til at kunne give mere støtte, når der er brug for det, og stoppe, når behovet ikke er der,” siger Karsten Suhr og påpeger, at han oplever, at mange privatskoler er gode til at forebygge, før det går galt.

Om det adskiller sig fra folkeskolerne, vil Karsten Suhr ikke udtale sig generelt om.

Generelt færre specialtimer

Hos privatskolerne er der 2,3 procent, der modtager specialundervisning, mens det for folkeskolen ligger på 3,5 procent. Det viser Netavisen Pios beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Procenttallet for privat- og friskoler er baseret på antal ansøgninger om tilskud til specialundervisning.

Ud af en årgang er det 17 procent af eleverne, som går på privat- og friskole

Spredningen mellem de private skoler er dog stor. For mens eksempelvis Sydbornholms Privatskole har fundet det nødvendigt at søge om penge til specialundervisning af 12,5 procent af skolens elever, så er der 98 skoler, som ikke har søgt én eneste gang.  

Danmark er et af de OECD-lande, hvor den højeste andel børn går i privatskole. Ud af en årgang er det 17 procent af eleverne, som går på privat- og friskole. Det viser et nyt svar fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Kun i Spanien, Storbritannien og Belgien er andelen af privatskoleelever højere end i Danmark, viser en analyse fra tænketanken Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Sarah Scheer er podcast-redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Det er en dyster vej regeringen er på vej ned ad. Vil regeringen sætte tilskuddet ned til folkeskoler som ikke bruger special undervisningen (særligt meget?) Eller folkeskoler som har distrikt i Nordsjælland, Skåde og Hasseris?

Annonce