Ny overenskomst for de kommunalt ansatte

Ny treårig overenskomst for de kommunalt ansatte giver lønstigninger samt ekstra penge til sosu-assistenter og en lige- og lavtlønspulje.
Det tog tre døgns intense forhandlinger, men så lykkedes det også at lande en ny overenskomstaftale for de knap 435.000 kommunalt ansatte. Og det bliver en aftale, som giver dem 5,02 procent mere i løn over de næste tre år (derudover videreføres den såkaldte reguleringsordning, så lønudviklingen følger med den private lønudvikling).

”Vi gik ikke bare ind for at sikre reallønnen,” siger Mona Striib, som både er formand for fagforbundet FOA og de 51 organisationer i Forhandlingsfællesskabet, der har forhandlet med de kommunale og regionale arbejdsgivere,

Et ekstremt svært udgangspunkt

”Vi gik ind for at forbedre den for FOA’s medlemmer. Jeg er tilfreds med, at det er lykkedes for os at sikre lønstigninger trods et ekstremt svært udgangspunkt med corona og økonomisk usikkerhed.”

placeholder

Lavtlønspulje

Parterne har således aftalt en lavtløns- og ligelønspuljen på 0,075 procent og en rekrutteringspulje på 0,075 procent. Og endelig afsættes 0,5 procent til såkaldte organisationspuljer, som udmøntes ved de kommende organisationsforhandlinger.

Aftalen indebærer en rekrutteringspulje på 140 millioner kroner, som er målrettet social- og sundhedsassistenter, og en lige- og lavtlønspulje på ligeledes 140 millioner kroner. Den første pulje var et krav fra KL, som dog havde lagt op til et større beløb, mens den anden pulje var vigtig for lønmodtagerne.

Den samlede økonomiske ramme for den nye aftale er dermed på 6,75 procent over tre år.

”Jeg er meget glad for, at vi kom igennem med vores krav om en lavtløns- og ligelønspulje,” siger Mona Striib.

En mere retfærdig løndannelse

 

”Det er et tiltrængt skridt i retning af en mere retfærdig løndannelse, som FOA kæmper for. Derudover glæder jeg mig over de store organisationspuljer, og at forliget indeholder en rekrutteringspulje på ældreområdet, som rigtig mange af FOAs medlemmer vil få glæde af,” siger Mona Striib.

placeholder

Coronakrisen

Ifølge Michael Ziegler, formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg, har usikkerheden om coronakrisen – ingen ved hvornår den stopper, eller hvad dens endelige pris bliver – været rammen for forhandlingerne.

Ikke mindst den seneste nedlukning og frygten for nye mutationer af coronavirussen spillet de offentlige arbejdsgivere et stærkt kort på hånden i forhandlingerne: Nemlig at der ikke bare er usikkerhed om udviklingen i dansk økonomi men også de offentlige finanser.

En uundværlig velfærd til borgerne

”Vi har hele tiden vidst, at vi ikke kunne honorere alle de ønsker, som medarbejderne kom med blandt andet i forhold til økonomien, men jeg synes, at vi sammen har udvist ansvarlighed og nået et resultat, der sikrer, at det fortsat er attraktivt at være på en af de kommunale arbejdspladser og hver dag yde en uundværlig velfærd til borgerne,” siger Michael Ziegler.

placeholder

Rekruttering

Rekrutteringspuljen skal være med til at sikre tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i årene, der kommer, og et andet centralt punkt i forhandlingerne har været fastholdelse af de erfarne kommunale medarbejdere. Her er parterne blevet enige om at søsætte et partnerskab på seniorområdet, som skal skabe en ny praksis for, at flere skal have et godt – og længere – seniorarbejdsliv.

Rykke en dagsorden

”Vi tror på, at det virkelig kan rykke en dagsorden, når vi som centrale parter står sammen bag budskabet om, at vi har brug for de erfarne medarbejdere på de kommunale arbejdspladser,” siger Michael Ziegler.

”Derfor er jeg glad for, at vi med forliget her har lagt nogle spor til at skabe rammerne for det lange og gode kommunale seniorarbejdsliv og dermed imødegå nogle af rekrutteringsudfordringerne på det kommunale område.”

Statens forlig

Den samlede økonomiske ramme har denne gang på forhånd været fastlåst med statens forlig, understreger Mona Striib.

Skatteminister Morten Bødskov (S) og formanden for Centralorganisationernes Fællesudvalg, Rita Bundgaard, blev således forrige weekend enig om treårig overenskomstaftale for de statsligt ansatte , der indeholder en økonomisk ramme på 6,75 procent, hvilket giver en lønstigning på 4,42 procent til de 195.000 medarbejderne i staten over de næste tre år.

”Det betød, at vi startede forhandlingerne med at være bagud på point i spørgsmålet om løn,” siger Mona Striib som mener, at der havde været ”råd til mere”.

Meget hårde og langtrukne forhandlinger

 

”Vi har brugt forhandlingerne på at udfordre status quo. Gennem meget hårde og langtrukne forhandlinger er det lykkedes at udnytte den samlede ramme på en anden måde, end på statens område. Det forbedrer reallønsfremgangen på det kommunale område.”

Næste runde

Nu hvor de overordnede rammer er på plads i mandagens aftale, fortsætter forhandlingerne med de konkrete overenskomster for de forskellige fagområder, der er repræsenteret i kommunerne. Deadline for disse forhandlinger er den 28. februar.

Derudover mangler der også den store aftale for alle de offentligt ansatte på det regionale område, som forventes at falde på plads inden længe.

Slutspurten i forhandlingerne sættes i gang i slutningen af denne uge.

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce