Ny rapport: Gældsrådgivning nedbringer gæld med tusindvis af kroner

”Det giver ro og overskud til andre forhold i livet,” lyder det fra beskæftigelsesminister om gældsrådgivning
Nogle gange kan gælden vokse os over hovedet, så vi kommer så langt bag ud med at betale regninger og afdrag, at vi ender med ikke at tjene nok til at kunne betale dem.

Men nu viser en rapport fra konsulentvirksomheden Rambøll, som har evalueret en række forsøg med at hjælpe borgere på offentlig forsørgelse, at med den rette gældsrådgivning kan man hjælpes ud af det, som netop kaldes overgældssætning. Eller i hvert fald få gælden nedbragt betragteligt.

De i alt seks forsøg med gældsrådgivning har således i gennemsnit nedbragt deltagernes gæld med 27.400 kroner. Hvor de før havde en gæld på 204.522 kroner, er denne nu nede på 177.123 kroner.

”Evalueringen viser positive resultater med at nedbringe borgernes gæld, og de deltagende borgere oplever, at det giver ro og overskud til andre forhold i livet, når de ved, hvordan de skal håndtere deres budget og gæld,” skriver beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i en kommentar.

Registreret i Ribers

Ved indgangen til 2020 var der i alt 194.977 borgere i Danmark, der var registreret i Ribers Kredit Information (RKI), som er et register over dårlige betalere. Heraf udgjorde unge mellem 18 og 30 år de 45.796.

Det er ganske vist et fald på 14 procent i forhold til 2014, hvor tallet var på sit højeste, men selvfølgelig ikke nogen trøst for dem, som stadig står registeret. Flere studier har vist, at konsekvenserne af overgældssætning er store for både de enkelte og for samfundet.

Gældsproblematikker kan være en barriere for at komme i job og uddannelse

”Konsekvenserne er dels personlige i form af dårligt helbred, lavere livskvalitet og social marginalisering, dels samfundsøkonomiske, idet gældsproblematikker kan være en barriere for at komme i job og uddannelse samt føre til øgede udgifter til social- og sundhedsydelser og offentlig forsørgelse,” hedder det i rapporten.

Får folk i arbejde

De seks forsøg, som blev aftalt i forbindelse med de såkaldte satspuljeforhandlinger i 2015, løb frem til 2018, og har involveret rådgivning og støtte til personer, der på grund af overgældssætning ikke har kunne få hverdagen til at hænge sammen, samt såkaldt forebyggende økonomiske rådgivning og undervisning. Hvilket kan være alt lige fra hjælp til at få et overblik over gældens størrelse og til at lægge et budget eller forstå betydningen af rentesatser og forventet tilbagebetaling over tid.

I alt har 2616 borgere fået gældsrådgivning og ikke bare er de blevet bedre til at overholde deres faste budgetter, oprette betalingsserviceaftaler, skifte til billigere abonnementer, mindske deres forbrug og – ikke mindst – undlade at optage ny gæld.

Evalueringen viser, at 5,5 procent af deltagerne er kommet i beskæftigelse og 2,3 procent har startet en uddannelse.

Opfordrer til gældssanering

Vibe Klarup, formand for Rådet for Socialt Udsatte, genkender billedet af, at gæld kan fastholde mennesker i social udsathed og fattigdom, især fordi det er en psykisk belastning at have en stor og ubetalelig gæld.

”Uvildig gælds- og økonomirådgivning kan derfor være en stor hjælp for mange socialt udsatte, både helt konkret i forhold til at få nedbragt gælden og især i forhold til at få styr på egen økonomi igen, så man selv styrer den og ikke bliver styret af den,” siger Vibe Klarup til Netavisen Pio.

Rådet for Socialt Udsatte har længe anbefalet, at der etableres landsdækkende permanente tilbud om gratis uvildig gældsrådgivning til socialt udsatte borgere. Og derudover at socialt udsatte får bedre muligheder for gældssanering, hvis de har oparbejdet en uoverkommelig gæld. Det er et stort problem, at kontanthjælpsmodtagere og modtagere af ressourceforløb ikke kan få gældssanering, understreger Vibe Klarup.

Det er dog ikke en trylleformular

”Rapporten fra Rambøll viser, at det nytter med økonomi- og gældsrådgivning,” siger formanden. ”Mange får nedbragt deres gæld. Det er dog ikke en trylleformular, for selv om gælden i gennemsnit er nedbragt med godt 27.000 kr. så er den gennemsnitlige gæld stadig knap 180.000 kr. efter projektets afslutning.”

Letter på kontanthjælpsloftet

Solveig Råberg Tingey, cheføkonom i Danmarks Almene Boliger (BL), fortæller, at den almene boligsektor også har gode erfaringer med økonomiske rådgivere. Der er i dag 30 såkaldte helhedsplaner landet over, som har en indsats omkring økonomisk rådgivning og forebyggelse af udsættelser.

Der er dog ikke tale om decideret gældsrådgivning men netop bredere økonomisk rådgivning, som for eksempel handler om at hjælpe beboerne med at få afbetalingsordninger eller mulighed for at bytte sig til en ny og billigere bolig, så økonomien hænger sammen.

Det er helt sikkert noget, som har vist sin værd

 ”Dengang det såkaldte kontanthjælpsloft blev indført i 2012, ramte det jo i særlige grad beboerne i den almene sektor og førte til frygt for, at det ville føre til flere udsættelser på grund af en presset økonomi,” siger Solveig Råberg Tingey til Netavisen Pio. ”De almene boligorganisationer havde et stort fokus på at arbejde bredt med blandt andet. kommunen for at forebygge udsættelser, hvilket peger på at have båret frugt, fordi der kom ikke den frygtede stigning. Med rådgivningen kan man undgå nogle af de store menneskelige omkostninger, der ofte er konsekvensen af en udsættelse, ligesom både boligselskabet og kommunen sparer penge. Det er helt sikkert noget, som har vist sin værd."

Rapporten rundsendes

Peter Hummelgaard vil nu rundsende rapporten til landets kommuner til ”inspiration”, hvilket Kommunernes Landsforening (KL) kvitterer for.  

Det er klart, at rapporten vil kunne give nyttig inspiration til det videre arbejde

”Det er nogle spændende resultater, som rapporten kommer frem til,” siger Brian Siggaard, der er chefkonsulent i KL’s Center for Vækst og Beskæftigelse, til Netavisen Pio. ”Mange kommuner arbejder aktivt med gældsrådgivning, og en del kommuner har i de seneste par år skruet ekstra op for indsatsen både alenene og i samarbejde med øvrige aktører på området. Det er klart, at rapporten vil kunne give nyttig inspiration til det videre arbejde."

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Endnu et bevis på at de offentlige ydelser ikke er for lave!
Så må den diskussion jo være langt i graven en gang for alle!

Thomas er en Trold.

GANGE 10
Og 10 gange Narcissist=pyskopat

Jens nu har du da fuldstændig tabt sutten!
Men det more mig at du er blevet sat skakmat i debatten om for lave offentlige ydelser!

Prøv at vende Computeren på hovedet så du
kan læse hvad der står
For indtil nu har du vendt alt på hovedt
Men det er vel hvad man kan forvente af
en Narcissist
Så det måske alle de skuffer du har i
bag-hovedet du skuller få ryddet op i
et eller andet er der ihvertfald helt galt

Jens lille ven, så fortæl hvad du får ud af artiklen?
Der er jo dig der vender tingene på hovedet;-)

Annonce