Ny trafik-aftale: Regering vil bruge milliarder på motorveje og jernbane

Dansk Folkeparti dropper Togfonden og indgår en aftale med regeringen om en ny infrastrukturplan for over 100 milliarder kroner.
Foto: Colourbox
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om en langsigtet plan for investeringer i landets infrastruktur, og dermed droppes den såkaldte timeplan, som skulle sikre hurtigere toge mellem de største danske byer.

Der skal bygges nye veje og jernbaner, de mest belastede motorveje udvides eller forlænges og så skal der øremærkes penge til puljer til eksempelvis støjbekæmpelse og cykelprojekter. I alt er der sat penge af til 450 kilometer ny vej.

”Trængsel på vejene koster hver dag samfundet dyrt, ligesom det er irriterende for den enkelte trafikant at spilde tiden i lange bilkøer. Trængslen vil kun vokse i fremtiden, hvis ikke vi gør noget nu. Derfor vil vi investere mere i vores vejinfrastruktur, og med den nye aftale sætter vi eksempelvis gang i vigtige og nødvendige udvidelser af landets mest belastede motorvejsstrækninger,” siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen i en pressemeddelelse.

Blandt projekterne er blandt andet en udvidelse af motorvej E45, midler til en ny midtjysk motorvej, udvidelser af motorvejene og ringforbindelserne på Sjælland samt en udvidelse af Fynske Motorvej syd om Odense og en tredje Limfjordsforbindelse.

Planen glæder også finansminister Kristian Jensen, der fremhæver de mange kilometer vej, som regeringen og DF vil afsætte penge til.

”Med planen får vi 450 kilometer mere vej - nye veje eller udbygninger af eksisterende veje. Det skal være med til at binde Danmark bedre sammen. Vi har prioriteret nye investeringer i alle dele af landet, så det bliver lettere at være dansker, når man skal transportere sig hurtigere til og fra arbejde og besøge familie og venner rundt omkring i Danmark,” siger han i en pressemeddelelse.

Planen skal gælde fra 2021 og frem til 2030.

DF dropper timeplan

Dansk Folkeparti har indtil nu været en del af forliget om Togfonden, som blev vedtaget af Thorning-regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Enhedslisten.

Med aftalen med regeringen om infrastruktur lægger Dansk Folkeparti også aftalen om togfonden i graven. Timeplanen, der blandt andet indeholdt en togbro over Vejle Fjord, skulle sikre, at det kun tager en time at rejse mellem landets fire største byer.

Togbroen over Vejle Fjord bliver nu, sammen med en nye jernbane syd om Skanderborg, droppet og dermed bliver det ikke muligt at gennemføre timeplanen.

”Vi har fået luft til at få mange gode projekter ind i aftalen, som gør, at Danmark kommer i balance. Infrastruktur skaber vækst, ikke kun i de store vækstområder, men i hele Danmark,” siger finansordfører René Christensen til DR.

Men første del af Togfonden, som blandt andet handler om elektrificering af jernbanenettet, bliver (slet: også) ført ud i livet med regeringen og Dansk Folkepartis nye planer.

S: Mange gode elementer

Socialdemokratiet ser mange gode takter i den ny aftale om Danmarks infrastruktur, som regeringen og Dansk Folkeparti onsdag lagde frem.

Regeringens infrastrukturplan indeholder nemlig mange af de samme elementer og projekter, som også er med i den infrastrukturplan, som Socialdemokratiet spillede ud med i slutningen af januar. Og derfor bliver planen også pænt modtaget af den socialdemokratiske transportordfører Rasmus Prehn:

”Vi mener, at der er behov for en styrkelse af den kollektive trafik, og ikke mindst at få mere gods over på jernbanen, så vejene ikke sander til,” siger han og efterspørger en bredere politisk aftale.

”Der er mange gode elementer i det her, men det ekstra løft, der skal få flere til at vælge den kollektive trafik til, det mangler,” siger han til TV2/News.

Mangler fokus på cykler og sikkerhed

Regeringen og Dansk Folkeparti har i infrastrukturplanen afsat én milliard kroner til en statslig cykelpulje.

Cyklistforbundet kaldet det tilbageskuende og visionsløst, når regeringen og Dansk Folkeparti lader den nye cykelpulje køre over en så lang tidsperiode som frem til 2030, for behovet for trygge og sikre cykelstier over hele landet er her nu.

”Cyklen er en vigtig del af løsningen, når vi skal skabe fremtidens klimavenlige og bæredygtige samfund. Den fremlagte infrastrukturplan er fortidens løsninger til fremtidens udfordring. Det er motorvej, motorvej, motorvej. Øv!”, skriver direktøren for Cyklistforbundet Klaus Bondam på Twitter.

Heller ikke penge til trafiksikkerhed er noget, der fylder i planen, og det ærgrer man sig over i Rådet for Sikker Trafik.

”Helt uforståeligt at trafiksikkerhed er fraværende i den nye infrastrukturplan. De årlige samfundsøkonomiske omkostninger beløber sig til milliarder. De menneskelige omkostninger kan slet ikke gøres op. Omtales ikke med et ord. Bør da prioriteres!,” skriver direktør Mogens Kjærgaard Møller i et tweet.

David Troels Garby-Holm er konstitueret chefredaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook