Ny undersøgelse: Andelsboliger stiger fortsat - trods Blackstone-indgreb

Fire ud af fem andelsboliger har oplevet stigende vurderinger. Udlejningsbranchen frygter fortsat fald.
Trods advarsler om det modsatte, så stiger priserne på andelsboligmarkedet fortsat.

Det viser en ny undersøgelse fra Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF), der repræsenterer knap halvdelen af landets andelsboliger.

ABF har spurgt sine medlemmer, som har fået foretaget en valuarvurdering i perioden november 2019 og frem til udgangen af april 2020, om vurderingen er faldet eller steget, og her svarer 80 procent af de adspurgte, at de har fået en højere vurdering. 60 procent siger, at stigningen er på op til 5 procent, og knap 20 procent har oplevet stigninger på mellem 6 og 10 procent.

Stigningen kommer på trods af mange advarsler om, at værdierne af andelsboligforeningernes ejendomme ville falde på grund af udsigten til et indgreb i boligreguleringslovens §5.2 – det i medierne omtalte Blackstone-indgreb, som har til formål at stoppe kortsigtet spekulation i udlejningsejendomme.

Tallene glæder direktør i ABF, Jan Hansen:

Disse stigninger betyder, at foreningerne nu får mulighed for at fastfryse en højere vurdering

”Disse stigninger betyder, at foreningerne nu får mulighed for at fastfryse en højere vurdering og samtidig give foreningerne mulighed for at forøge foreningens buffer på den kommende generalforsamling,” siger Jan Hansen.

”ABF’s rundspørge til medlemmerne viser også, at knap halvdelen af andelsboligforeningerne allerede har overvejet at træffe beslutning om øgede henlæggelser på den kommende generalforsamling,”

"Vi ser en anden virkelighed"

Hos EjendomDanmark, der er brancheorganisation for de private udlejere, har man været meget kritiske overfor Blackstone-indgrebet, som man mente ville få priserne på andelsmarkedet til at falde med op til en fjerdedel.

"Der er ingen tvivl om, at et indgreb vil gå ud over værdien af andelsboliger og give den enkelte andelshaver et stort tab, der vil kunne mærkes i privatøkonomien,” lød det fra Ejendomdanmarks direktør Jannick Nytoft tilbage i september sidste år.

Selvom tallene foreløbig viser, at det store andelsboligkrak er udeblevet, så frygter han i dag fortsat for hvad der vil ske, når lovgivningen er indført:

Selvom prisfaldet vil være mindre end i udlejningsejendommene, vil det være der for andelshaverne

”Vi ser desværre en anden fremtidig virkelighed, når lovgivningen er indført, med et prisfald i de gamle ejendomme, herunder også andelsejendomme. Selvom prisfaldet vil være mindre end i udlejningsejendommene, vil det være der for andelshaverne. Det ændrer fastfrosne valuarvurderinger ikke på,” siger Jannick Nytoft i en kommentar til Netavisen Pio.

David Troels Garby-Holm er redaktør og souschef på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Annonce