Ny usikkerhed om DA’s svenske eksempel

Ifølge DA er antallet af svenskere på overførselsindkomst faldet med 200.000. Men det store fald fandt sted inden Reinfeldt-regeringens reformer trådte i kraft.
Det er derfor yderst tvivlsomt, hvorvidt det store fald på 200.000, som DA henviser til, har noget med Reinfeldt-regeringens reformer at gøre.

For to uger siden kunne vi her på Netavisen Pio fortælle, at en rapport fra Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) på Aalborg Universitet sætter alvorligt spørgsmålstegn ved Dansk Arbejdsgiverforenings påstand om, at borgerlige reformer har ført til et drastisk fald i antallet af overførselsmodtagere i Sverige.

DA spillede for nylig ud med 28 forslag til ændringer af de danske overførsler, som var kraftigt inspireret af de svenske erfaringer, og som DA hævdede kunne hæve beskæftigelsen i Danmark med 85.000 personer. Ifølge CARMA-rapporten viste den seneste udvikling i Sverige imidlertid, at Reinfeldt-regeringens reformer ikke har fået flere i arbejde, men derimod blot har flyttet personer fra førtidspension til sygedagpenge.

Efterfølgende opstod der dog tvivl om de tal, som CARMA havde lagt til grund for deres undersøgelse. DA og CARMA rykkede ud med en fælles pressemeddelelse, der slog fast, at ”Dansk Arbejdsgiverforening og Carma enige, om, at der i Sverige er blevet ca. 200.000 personer færre på overførselsindkomst fra 2006 til 2013”.

DA henviser til tal fra Statistik Centralbureau, som angiveligt viser en anden udvikling en de tal, der lå til grund for CARMA’s rapport. Men også hvis man kigger nærmere på tallene fra Statistik Centralbureau, er der grund til at stille alvorligt spørgsmålstegn ved effekten af de reformer, som DA har foreslået.

Reinfeldt-reformer har ikke fået 200.000 flere i arbejde
DA’s udspil hævder på baggrund af de svenske erfaringer, af den danske beskæfrigelse kan vokse med 85.000, hvis Danmark gennemføre de samme reformer, som Reinfeldt-regeringen i Sverige har gennemført siden 2006. DA skriver om de svenske reformer, at

Reformerne blev særligt markante med den borgerlige firpartiregering fra 2006 under Frederik Reinfeldts ledelse. Indsatsen mod ”Utanförskapet” har på syv år resulteret i, at knap 200.000 færre svenskere er offentligt forsørgede”.

Selvom DA ikke skriver det direkte, ligger det altså underforstået, at det er Reinfeldt-regeringens reformer, som har fået antallet af overførselsmodtagere til at falde med 200.000 i perioden 2006-2013. Og det er da også grunden til, at DA anbefaler de samme reformer gennemføres i Danmark.

Der er bare ét problem med DA’s udlægning: Det store fald i overførselsmodtagere fandt sted inden Refinfeldt-regeringens reformer er trådt i kraft.

Figur 1: Udviklingen i antallet af overførselsmodtagere i Sverige, 2000-2014
DA figur1

Figur 1 bygger på de tal fra Statistisk Centralbureau, som DA henviser til. Men som det tydeligt fremgår, så finder det store fald sted i perioden 2004-2008. I 2004 topper antallet af personer på overførsel med 1.063.646, og over de næste fire år falder til antallet 823.514 personer, altså et samlet fald på cirka 240.000 personer.

Dermed er det også tvivlsomt, om lignende reformer i Danmark vil få den danske beskæftigelse til at stige så kraftigt, som DA påstår.

Reinfeld-regeringen kommer først til magten i efteråret 2006, og regeringens første reformer gennemføres med virkning fra 2007. Og regeringens meget omtalte reformer af sygedagpenge og førtidspension havde først virkning fra midten af 2008. Det er derfor yderst tvivlsomt, hvorvidt det store fald på 200.000, som DA henviser til, har noget med Reinfeldt-regeringens reformer at gøre.

55.000 flere sygedagpengemodtagere på fem år
Ses der på udviklingen de sidste fem år, hvor Reinfeldts reformer kan forventes at have en effekt, er det samlede billede, at antallet af personer på overførsel har ligget nogenlunde konstant omkring 800.000. Men hvad med fordelingen mellem de forskellige ydelser?

Ifølge flere af de eksperter, som blev citeret i en artikel i Information, har Reinfeldts reformer betydet, at mange blot er blevet flyttet fra førtidspension til sygedagpenge. Kan den udvikling mon genkendes i de tal, DA henviser til?

Figur 2: Antallet af personer på førtidspension og sygedagpenge, 2010-2014
DA figur2

Figur 2 bekræfter, at antallet af førtidspensionister er faldet betydeligt, med omkring 85.000 personer. Til gengæld er antallet af sygedagpengemodtagere steget med næsten 55.000. Samlet set er der altså blot sket et fald på cirka 30.000 personer i gruppen af førtidspensionister og sygedagpengemodtagere de sidste fem år.

Selv hvis DA’s tal lægges til grund for analysen, er det altså langt fra entydigt, at Reinfeldts reformer kan gives æren for, at antallet af svenskere på overførsel er faldet med 250.000 i løbet af de sidste godt ti år. Det er heller ikke entydigt, at de mennesker, der ikke længere kan få kontanthjælp, kommer i job.

Dermed er det også tvivlsomt, om lignende reformer i Danmark vil få den danske beskæftigelse til at stige så kraftigt, som DA påstår.


Kommentarer fra Facebook