Ny voldtægtslovgivning på vej

Justitsminister Nick Hækkerup (S): “Det er på tide, at vi får en ny voldtægtslovgivning i Danmark, der slår fast, at sex skal være frivilligt”
Foto: Colourbox
Straffelovens paragraf om voldtægt bør ændres, så der ikke er tvivl om, at seksuelle handlinger altid skal være frivillige for de involverede parter.

Det foreslår Straffelovrådet. Justitsminister Nick Hækkerup (S) har onsdag sendt rådets betænkning, som indeholder forslag til ny lovgivning, i høring:

“Det er på tide, at vi får en ny voldtægtslovgivning i Danmark, der slår fast, at sex skal være frivilligt,” siger Nick Hækkerup på baggrund af Straffelovrådets forslag.

I dag straffes det som voldtægt, hvis en person tvinger en anden til samleje ved vold eller trussel om vold, eller har samleje ved anden ulovlig tvang. Det straffes også som voldtægt, hvis man har samleje med en person, der befinder sig i en tilstand eller situation, hvor vedkommende ikke kan modsætte sig handlingen.

Skal være frivilligt - fra begge parters side

Straffelovrådet, som er et råd af strafferetlige eksperter, blev i 2019 bl.a. sat til at vurdere, om voldtægts-lovgivningen i tilstrækkelig tydelig grad afspejler, at seksuelle handlinger skal være frivillige, og rådet blev anmodet om at komme med konkrete forslag til, hvordan lovgivningen kan udformes, så det tydeliggøres, at enhver seksuel handling skal bygge på gensidig frivillighed.

Straffelovrådet har på den baggrund bl.a. gennemgået 667 voldtægtsdomme og vurderet, at lovgivningen ikke i tilstrækkelig grad afspejler, at seksuelle handlinger altid skal være frivillige for de involverede parter.

Derfor foreslår rådet, at voldtægtsbestemmelsen ændres, så det afgørende bliver, om de seksuelle handlinger har været frivillige fra begge parters side. Det adskiller sig fra den nuværende voldtægtsbestemmelse, hvor fokus er på, om tiltalte har anvendt bestemte tvangsmidler, fx vold eller trusler om vold, eller om forurettede har været i en bestemt tilstand eller situation, hvor forurettede ikke kan modsætte sig handlingen.

vi kan ikke leve med, at lovgivningen spænder ben for ofrene

Jeg er meget glad for i dag at have modtaget Straffelovrådets betænkning om en frivillighedsbaseret voldtægtsbestemmelse. For det er på tide, at vi får en ny voldtægts-lovgivning i Danmark, der slår fast, at sex skal være frivilligt. Hvis ikke der er tale om frivillighed fra begge parters side, så er der tale om voldtægt,” siger Nick Hækkerup (S) ifølge en pressemeddelelse.

Voldtægtssager vil ofte være svære at bevise

Nick Hækkerup understreger, at voldtægtssager altid vil være svære at bevise:

“Voldtægtssager vil ofte være svære at bevise i en retssal, men vi kan ikke leve med, at lovgivningen spænder ben for ofrene. Sex skal altid være frivilligt, og det vil regeringen gøre klart i loven. Jeg ser frem til under høringen at høre fra eksperter og interesseorganisationer, om de mener, at rådets forslag rammer den rette balance,”

Ligestillingsminister Mogens Jensen (S) understreger, at ny lovgivning skal sende et signal både til ofre og gerningsmænd:

”Sex skal selvfølgelig være frivilligt. Derfor har vi brug for en lovgivning, der sender et tydeligt signal – både til ofrene og til gerningsmændene – om at sex uden frivillighed er voldtægt. Det er en af de store udfordringer i kampen for ligestilling mellem kønnene, for alle skal selvfølgelig have ret til at bestemme over egen krop.”

SF og Enhedslisten efterlyser samtykke-baseret lovgivning  

SF’s retsordfører Karina Lorentzen vil have klarhed over, om ofre for voldtægt får samme retsstilling ved Straffelovsrådets anbefaling som ved en samtykke-baseret lovgivning:

SF har længe kæmpet for en samtykke-baseret lovgivning

“Jeg er først og fremmest optaget af, at flere voldtægtssager fører til dom og forbedrer ofrenes retsstilling, som er alt for ringe i dag. SF har længe kæmpet for en samtykke-baseret lovgivning, og derfor vil jeg gerne høre flere eksperters vurderinger af, om Straffelovrådets anbefalinger om frivillighed giver samme forbedring for ofrene, siger Karina Lorentzen Dehnhardt ifølge en pressemeddelelse.

Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, stiller sig kritisk over for Straffelovrådets udspil. Hun kræver en voldtægts-definition baseret på manglende samtykke:

“Enhedslisten har kæmpet for en samtykke-baseret voldtægts-lovgivning i årevis, og derfor er vi naturligvis glade for, at vi er et skridt nærmere en ny og bedre lov. Men vi er også bekymrede over, at ordet samtykke ikke er centralt i anbefalingerne fra et flertal af Straffelovrådet. Jeg vil faktisk gå så langt som at stille spørgsmålstegn ved, om intentionerne med samtykke-forslaget overhovedet bliver opfyldt med anbefalingerne fra straffelovrådet,” siger Rosa Lund ifølge en pressemeddelelse.

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook

Kommentarer

Blandt ofrene for voldtægt er de mænd, der dømmes på grund af en eller flere kvinders falske forklaring. For nogle år siden mente retten i Kolding, at en kvindes forklaring talte mere end tre mænds. Og retten sendte tre indvandrerdrenge i fængsel for "gruppevoldtægt". De kom kom først ud, da kvinden indrømmede, at hun havde løjet. Det er vigtigt for retssikkerheden, at uskyldige ikke dømmes - uanset køn eller afstamning!

Voldtægt der aldrig bliver anmeldt grundet ofrets skam, og voldtægt der aldrig bliver straffet er desværre et langt større problem end de enkelte sager om uretfærdigt dømte. Hvorfor skal disse sager altid hives frem når lovgivningen forsøges forbedret? Det at folk voldtager uden konsekvenser er et langt mere omfattende problem.