Nye anbefalinger skal lede kvinderne over i byggebranchen

Kulturer skal ændres og myter skal dræbes, hvis flere kvinder skal vælge bygge- og anlægsbranchen, konkluderer Byggeriets Kvinderåd.
Kvinder udgør en forsvindende lille del af byggeriet i Danmark. Kun 9 procent af branchens medlemmer er i dag kvinder, hvilket svarer til godt 15.500 personer. Ud af dem arbejder knapt en fjerdedel med ledelse, halvdelen arbejder med kontorarbejde.

Kun knap en fjerdedel arbejder ude på byggepladserne som tømrer, murer eller maler. Og udviklingen har stået stille i 20 år.

Antallet af kvinder i håndværksfag er så småt, at brancheorganisationerne nærmest kunne være på fornavn med dem alle, konstateres det, da Byggeriets Kvinderåd tirsdag den 8. januar har inviteret indenfor til rejsegilde for en ny rapport, som skal være med til at bryde kønsopdelingen.

Ud af rådets arbejde er kommet otte anbefalinger til, hvordan branchen kan tiltrække og fastholde flere kvinder.

Det skal gøres med kulturændring i både folkeskole, erhvervsskole og på arbejdspladsen. Stereotyperne skal arbejdes ud af vejledningskontorerne, skurvognene og mediebilledet, og der skal skabes rollemodeller og tættere kontakt, så børn i folkeskolen allerede fra tidlig hånd får kontakt med de praktiske fag.

Kvinderådets anbefalinger:

  1. En ny fortælling – nyt image, mere mangfoldige ansøgere
  2. Bygge- og anlægsbranchen ind i folkeskolen – praksisfaglighed fra 0-9. klasse
  3. Fremtiden i fritiden – uddannelsesambassadører i fritidstilbud
  4. Gentænk fag og kultur på erhvervsskolen – opgradér undervisningsformerne
  5. Test det gode kammeratskab – ”hvor godt selskab er i?”
  6. Nye netværk – karrierenetværk med mentorkobling
  7. Kroppen på arbejde – kampagne om brug af tekniske hjælpemidler og klare aftaler om badeforhold
  8. Plads til børn – familievenlig hverdag
Vi bliver nødt til at tænke anderledes, end vi plejer, hvis vi skal have en chance for at rekruttere unge nok til vores branche i fremtiden.

Byggebranchen har brug for arbejdskraft

Otte små rejsegilde-kranse er hængt i loftet hos Energy Hub i Københavns Nordhavn, og indikerer på symbolsk vis, at der endnu er langt vej at gå, før bygningen er færdig, og målet er nået. Men rammerne er rejst, ifølge Dansk Byggeri og deres samarbejdspartnere, for at der kan ske nye ryk i udviklingen i antallet af kvinder i byggefagene.

8. marts 2018 blev Byggeriets Kvinderåd lanceret af Dansk Byggeri i samarbejde med 3F, repræsentanter fra erhvervsuddannelser, virksomheder og det politiske. Rådet skulle tage fat på den problemstilling, at så lille en andel af kvinder vælger en faglig uddannelse i byggebranchen.

Problemet skal ses i det større perspektiv, hvor fremskrivninger viser, at håndværksbranchen kommer til at mangle arbejdskraft indenfor de næste 10 år.

”Vi bliver nødt til at tænke anderledes, end vi plejer, hvis vi skal have en chance for at rekruttere unge nok til vores branche i fremtiden. Og hvad er mere oplagt end i højere grad at begynde med at rekruttere fra hele befolkningen i stedet for fortsat kun at gå efter drengene,” siger administrerende direktør i Dansk Byggeri, Lars Storr-Hansen, til Fagbladet 3F.

”Kultur spiser strategi til morgenmad”

Det var altså både med et ønske om at nedbryde faste kønsstrukturer på det danske arbejdsmarked, og et presserende behov for rekruttering, at rådets arbejde gik i gang.

10 måneder senere lyder det ikke overraskende, at det handler om en målrettet indsats for at ændre fastgroede kulturer og stereotype forestillinger om kvinder i håndværkerfag.

Anne Skovbo, næstformand i Byggeriets Kvinderåd og repræsentant fra By & Havn, understreger denne pointe med den slagkraftige talemåde ”kultur spiser strategi til morgenmad”.

Men der skal stadig en strategi til at ændre på netop disse kulturer, og her peger rådet på en række anbefalinger med konkrete tiltag, som kan være med til at rykke med udviklingen.

Fra målrettet erhvervspraktik til piger, mytedræberkampagner til dialog med byggemarkeder om mindre stereotype kampagner.

Arbejdet skal, ifølge underdirektør i Dansk Byggeri, Louise Pihl, altså først nu til at begynde, hvor brancheorganisationen vil agere samlingspunkt og primus motor for de samarbejder, som skal føre anbefalingerne ud i livet.

Her peger hun blandt andet på, at Dansk Byggeri allerede har etableret et samarbejde med 43 kommuner, som skal være med til at skabe forandring på folkeskoleområdet.

Det er ikke kvinden, som skal komme ind i skurvognen og skabe revolutionen selv.

Mindre kønsspecifik vejledning

I folkeskolen anbefaler Kvinderådet at indtænke praksisfaglighed i alle klassetrin 0-9 klasse med obligatorisk erhvervspraktik og et tættere samarbejde med erhvervsskoler og lokale virksomheder.

Vejledningen af børnene skal også have et skub, med mere hjælp og fokus hos UU-vejledere om kønsspecifik vejledning, så piger ikke per automatik bliver skubbet til gymnasiet, sygeplejeuddannelsen eller som pædagog.

Majbrit Berlau, der er formand for Socialrådgiverne og næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, har et særligt fagligt opmærksomhedspunkt på vejledningen. Hun anerkender, at socialrådgiverne som faggruppe har et ansvar for ikke at falde i kønsstereotype mønstre, når de rådgiver unge, som har brug for hjælp til at finde en ny vej. ”

Vi har et alvorligt ansvar i vores faggrupper for ikke at være så kønsspecifikke,” siger hun under debatten.

Som repræsentant for fagbevægelsen, peger Majbrit Berlau også på, at de i uddannelsen og vejledningen af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter står overfor en stor opgave med at indskærpe et fokus på et ordentlige miljø i skurvognene.

Netop det falder ind under Kvinderådets anbefaling nr. 5 om det gode kammeratskab. Det kan nemlig være en hård og seksualiseret jargon, der møder piger og kvinder i byggebranchen, hvor stereotype damekalendre ofte pryde væggene.

”Det er ikke kvinden, som skal komme ind i skurvognen og skabe revolutionen selv,” understreger hun.

Læs hele rapporten fra Byggeriets Kvinderåd her.

Line Sofie Gluud er student på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Annonce