Nye besparelser på erhvervsuddannelserne skuffer

Det nytter ikke noget at prædike om mangel på arbejdskraft og så samtidig spare på de fag, hvor manglen er størst. Erhvervsskole besparelserne skal stoppe.
Det er godt at regeringen har sikret finansieringen af FGU’en, det er meget vigtigt, at der er styr på økonomien for de nye FGU-institutioner. Den forberedende grunduddannelse kommer til at spille en vigtig rolle i uddannelsessystemet, hvor dens opgave bliver at gøre de unge som ikke er uddannelses parate klar til at starte på en ungdomsuddannelse eller gå direkte ind på arbejdsmarked.

Pengene findes blandt andet ved at spare på skolepraktik

Men måden det gøres på skuffer mig meget. Pengene findes ved at spare på andre uddannelsesområder, så som erhvervsuddannelserne. Pengene findes blandt andet ved at spare på skolepraktik og på den bonus som erhvervsskolerne får ved at indgå praktikpladser aftaler.

Samfundet skriger på flere faglærte

Besparelserne kommer fordi der er et hul i aftalen om økonomien for den nye FGU som blev lavet i 2017. Den gang blev partierne bag aftalen enige om at de manglende midler skulle findes inden for undervisningsministeriets egne områder.

Samfundet skriger på flere med en faglært baggrund og jeg er meget enig med Forbundssekretær Kasper Palm fra Dansk Metal som udtaler

”Den forrige regering har efterladt en ubetalt regning, som erhvervsuddannelserne nu igen skal betale størstedelen af. Det er ikke bare kortsigtet, det grænser til det uansvarlige. Når samfundet mangler faglærte, så giver det ingen mening, at man bliver ved med at give dem kniven. Hvis man vil tiltrække flere til erhvervsuddannelserne, så skal man investere i erhvervsuddannelserne og ikke spare”

Stop alle besparelser

Jeg mener, at regeringen skal stoppe besparelserne på erhvervsuddannelserne. Området har i en årrække lidt under store besparelser som f.eks. omprioteringsbidraget, hvilket har gjort at uddannelsesinstitutionerne siden 2016 hvert år har skulle spare 2 procent på uddannelsestilskuddene. Det er da også glædeligt at regeringen har valgt at forslå en afskaffelse af netop omprioriteringsbidraget og en videreførelse af den kvalitets puljen på 168 mio. kr. årligt (2020-2023) som området er blevet tilført.  

Det nytter ikke noget at prædike om mangel på arbejdskraft og så samtidig spare på de fag, hvor manglen er størst

Jeg mener ikke, at det nytter noget at prædike om mangel på arbejdskraft og så samtidig spare på de fag, hvor manglen er størst. Der bliver en massiv mangel på faglærte i fremtiden og hvis den udvikling skal stoppes, så er det nu indsatsen skal sættes i gang.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Rasmus Rasmussen er smed og byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Esbjerg.


Flere artikler om emnet

placeholder

Annonce