Nye tal: Danske medarbejdere fordobler produktiviteten

Medarbejdere i industrien skaber markant mere værdi i dag end for ti år siden, viser nyt 3F-notat. Fagforening kræver derfor større andel i gevinsten
Industrien i Danmark har oplevet stor fremgang siden finanskrisen. En ansat i industrien skaber i gennemsnit årligt værdi for cirka 285.000 kroner mere, end tilfældet var før krisen ramte i 2008. Det viser et nyt notat, som fagforbundet 3F har udarbejdet på baggrund af tal fra det europæiske statistikkontor Eurostat.

Det svarer til en fremgang i produktiviteten på 43 procent siden 2008, og det er mere end dobbelt så meget som EU-gennemsnittet i perioden, viser 3F’s opgørelse. Og næsten tre gange så meget som i lande som Sverige, Tyskland og Holland.

Vi har en dansk industriproduktion, som er i topform

Tallene glæder Mads Andersen, der er gruppeformand for 3F Industri, der har knap 100.000 medlemmer:

”Vi har en dansk industriproduktion, som er i topform. De produkter, vi producerer i Danmark, det er produkter af høj værdi, som vi tjener gode penge på. Det er godt design, vi kan levere til tiden, og der er god kvalitet. Og selvom det kunne være bedre, så har man investeret i nye teknologi i industrien, som er med til at højne produktiviteten. Og så har vi nogle rigtig dygtige medarbejdere, som kan finde ud af at udnytte den teknologi og kan være med til at skabe masser af ny værdi.”


Kilde: 3F på baggrund af Eurostat
Dansk produktivitet er mere end fordoblet

Produktiviteten er udtryk for, hvor meget værdi der skabes per medarbejder i industrien. 3F har sammenlignet udviklingen i produktiviteten i Danmark med produktiviteten i en række andre lande i perioden fra 2008 til 2017.

Produktiviteten kan eksempelvis øges ved at der investeres i bedre og smartere maskiner, ved at arbejdet tilrettelægges på en smartere måde eller ved at medarbejdernes kvalifikationer styrkes gennem uddannelse.

I tillæg til den klassiske opgørelse af produktivitet, så har 3F også regnet på, hvordan den danske produktivitet ser ud, hvis man tager højde for prisudviklingen for de produkter, der produceres.

Danmark er det land, der har haft en største vækst i produktiviteten, helt tilbage fra år 2000

Eksempelvis kan ansatte inden for IT-branchen i dag samle flere computere per arbejdstime end tidligere, hvilket trækker produktiviteten op. Til gengæld er prisen på en computer også faldet, hvilket betyder, at værdien af en produceret computer bliver mindre. Det tages der ikke højde for i den traditionelle opgørelse af produktivitet.

Bruges den alternative opgørelse derimod, så er Danmark det land, der har haft en største vækst i produktiviteten ikke bare siden 2008, men helt tilbage fra år 2000. Den danske produktivitet er mere end fordoblet, mens den i Sverige ligger på knap 70 procent og i EU på godt 60 procent.
Fortsat værdiskabelse sikre fremtidens industrijob

Der er ellers fra både politikere og økonomer været meget fokus på, at det står sløjt til med den danske produktivitet. Den tidligere socialdemokratisk ledede regering nedsatte eksempelvis en Produktivitetskommission, der skulle komme med forslag til, hvordan den danske produktivitet kan styrkes. Men ifølge de nye beregninger, så er den danske produktivitet altså langt bedre end sit rygte.

Viser jeres tal ikke, at det er på tide at skifte fokus væk fra produktiviteten?

”Nej, produktiviteten er noget, vi altid skal have fokus på. For fjerner man fokus, så begynder man at slække på tingene. For hvis der ikke er værdiskabelse i de danske virksomheder, så er der heller ingen industrijob i fremtiden. Men vi skal også passe på, at vi ikke taler produktiviteten ned – vi skal anerkende, at vi ligger godt, og bruge det til at blive endnu bedre.”

Vi synes, at det halter lidt med efteruddannelse

Hvad skal der så gøres fremadrettet for at styrke produktiviteten yderligere?

”Vi synes, at det halter lidt med efteruddannelse. Der skal udskiftes rigtig mange medarbejdere de kommende år, og derfor har vi spillet en stor rolle for at presse på for mere efteruddannelse både ved trepartsforhandlingerne, ved overenskomstforhandlingerne og ved rigtig mange møder rundt om i landet. Så vi rykker på uddannelsesområdet, men vi vil gerne, at der sker endnu mere.”
Tid til lønstigninger

3F har også undersøgt dansk industris såkaldte lønkonkurrenceevne over for udlandet. Her vurderes de danske virksomheders konkurrenceevne, når lønnen ses i forhold til det, der produceres på en arbejdstime.

Opgørelsen viser, at lønkonkurrenceevnen blev kraftigt forværret i årene op til krisen, hvor lønningerne steg hurtigere end stigningen i produktiviteten. Men siden 2008 er der sket en kraftig forbedring, og i 2017 var den ifølge 3F’s beregninger den bedste i mere end 20 år.

Dermed har danske virksomheder altså gode betingelser for at producere varer, der kan eksporteres til udlandet.

Men Mads Andersen, det kunne vel tyde på, at lønningerne i industrien ikke er fulgt med produktiviteten?

Vores medlemmer skal selvfølgelig også have del i mere af det overskud, der er skabt

”Ja, og det har jeg faktisk også været ude at sige sammen med Claus Jensen fra Dansk Metal. Vores medlemmer har holdt igen med lønstigningerne i kriseårene efter 2008, og derfor har vi fået en bedre lønkonkurrenceevne, så vi bedre kan sælge produkterne i udlandet. Derfor skal vores medlemmer selvfølgelig også have del i mere af det overskud, der er skabt. Lønnen er ikke steget i takt med, at vores medlemmer faktisk producerer en meget højere værdi end de har gjort tidligere, næsten 300.000 om året. Det skal jo fordeles, så medarbejderne også får del i det”.
 


placeholder

Annonce