Nye tal for mangel på arbejdskraft: Ingen grund til panik

DA betegner manglende arbejdskraft som en ’trussel’. 3F opfatter tallene som overvurderet, mens Dansk Byggeri taler om ’bombastisk overophedningssnak'
Har danske virksomheder et problem med at rekruttere arbejdskraft? Det spørgsmål er der vidt forskellige bud på, efter at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), der er en del af Beskæftigelsesministeriet, i dag har udsendt sin halvårlige rapport over danske virksomheders udfordringer med at rekruttere arbejdskraft.

Ifølge STAR’s analyse har der i foråret 2018 været 16.800 forgæves forsøg fra virksomhedernes side på at rekruttere medarbejdere. Og det er det højeste antal i 10 år, skriver Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse. Derfor vil regeringen nu tage nye initiativer for at sikre virksomhederne arbejdskraft, lyder det fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen:

”Det er afgørende, at virksomhederne kan få de hænder, der er brug for. Ellers kan det bremse væksten i dansk økonomi. Vi foreslår derfor blandt andet, at flere bliver jobparate og dermed får en virksomhedsrettet indsats. Vi kommer heller ikke uden om at se på, hvordan vi kan styrke virksomhedernes mulighed for at ansætte relevant udenlandsk arbejdskraft.”

Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
3F: En meget meget lille stigning

Hos Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er man på samme linje som beskæftigelsesministeren. Her mener chefkonsulent Jørgen Bang-Petersen, at rapporten viser, at der er store rekrutteringsproblemer på det danske arbejdsmarked:

”Manglen på arbejdskraft tager til og er stadig den største trussel mod fortsat vækst og skabelse af nye arbejdspladser i Danmark. Regeringen tog for to uger siden et godt første skridt med forslag til en række initiativer for at sikre kvalificeret arbejdskraft. Dette initiativ bør følges op med yderligere tiltag, så virksomheder i Danmark også kan tiltrække kvalificerede udenlandske medarbejdere.”

Udfordringerne er steget meget, meget lidt i forhold til, at beskæftigelsen er buldret derudaf

Mens hos fagforbundet 3F mener cheføkonom Frederik I. Pedersen ikke, at undersøgelsen tyder på, at der er en alarmerende mangel på arbejdskraft på det danske arbejdsmarked:

”Jeg har godt nok svært ved at se det. Vi har hørt om mangel på arbejdskraft helt tilbage fra 2015. Vi kan se, at rekrutteringsudfordringerne er steget, men de er steget meget, meget lidt i forhold til, at beskæftigelsen er buldret derudaf. Det tyder på, at der stadig er et godt match på arbejdsmarkedet,” udtaler han til Netavisen Pio.

Han peger på, at selvom de 16.800 forgæves rekrutteringer er det højeste i ti år, så er det stadig markant lavere end i midten af nullerne, hvor der senest var pres på det danske arbejdsmarked. I foråret 2006 var der ifølge STAR’s opgørelse 47.200 forgæves rekrutteringer, og året efter var tallet steget til 58.300. Altså mere end tre gange så mange.
Cheføkonom for Dansk Byggeri: Ingen skovbrande på arbejdsmarkedet

Frederik I. Pedersen mener også, at der er andre tegn på, at det danske arbejdsmarked ikke står over for en akut mangel på arbejdskraft.

”Kigger vi på lønudviklingen siden 2015, så har der været en svag, opadgående lønstigningstakst. Men den er ikke accelereret nævneværdigt. Hvis der virkelig var tale om, at efterspørgslen efter arbejdskraft stiger meget mere end udbuddet, så burde det jo også afspejle sig i prisen [lønnen, red.], og det kan vi slet ikke se.”

En af de brancher, hvor der har været mest fokus på manglen på arbejdskraft, er inden for byggeriet. Hos brancheorganisationen Dansk Byggeri mener cheføkonom Bo Sandberg imidlertid heller ikke, at de nye tal giver anledning til panik:

”Det ser ud som om, at manglen på arbejdskraft har stabiliseret sig rimelig fornuftigt. Vi er på et højt niveau, men ikke noget dramatisk, og der er stadig et godt stykke op til det niveau, vi så før sidste krise [i 2008, red.]. Så STAR-rapporten har været med til at slukke risikoen for skovbrand her hen over sommeren. Det er ikke ensbetydende med, at vi undgår problemer, når vi ser nogle år længere frem. Men den der meget bombastiske overophedningssnak bør man kunne pakke sammen her de kommende måneder,” udtaler han til Netavisen Pio.

Vi er på et højt niveau, men ikke noget dramatisk

Dansk Byggeri har på baggrund af tallene om rekrutteringer fra STAR, tal fra Danmarks Statistik om produktionsbegrænsninger samt tal fra DA om lønudviklingen udviklet ’Byggeriets Arbejdsmarkedsbarometer’. Her befinder vi os i øjeblikket i det gule område, det vil sige at arbejdsmarkedet er ”varmt”, men at der stadig er et stykke op til det røde og overophedede arbejdsmarked.

”Der er ingen tvivl om, at mangel på arbejdskraft er den største udfordringer inden for byggeriet i øjeblikket. Og de bliver givetvis større de kommende år. Men vi mener godt, at de kan håndteres. Det er jo også en mere positiv udfordring, end hvis der ikke var noget at lave, og det er samtidig også en gylden mulighed for at få nogle af de marginaliserede grupper ind på arbejdsmarkedet,” mener Bo Sandberg.
Reformer har øget arbejdsudbuddet

Bo Sandberg peger på fire grunde til, at Dansk Byggeri ikke er alarmerede over arbejdsmarkedssituationen og de nye tal fra STAR. For det første stiger antallet af praktikpladsaftaler, hvilket betyder, at flere uddannes. For det andet bliver seniorer længere på arbejdsmarkedet, blandt andet som følge af efterlønsreformen. For det tredje betyder digitalisering og effektivisering, at man i dag kan producere mere per arbejdstime end tidligere.

Endelig har danske virksomheder via EU’s indre marked adgang til et stort marked for arbejdskraft. ”Vi ville være ilde stedt, hvis der ikke var adgang til udenlandsk arbejdskraft, især arbejdskraft fra andre EU-lande som Polen, Tyskland og Sverige”, fortæller han.

Finanskrisen betød, at Danmark tabte titusinder af arbejdspladser. Men siden da er beskæftigelsen steget med næsten 200.000 personer, og i marts 2018 meddelte Danmarks Statistik, at der er 2.728.800 lønmodtagere i Danmark. Det er det højeste antal nogensinde.
3F: Vi skal blive bedre til at rekruttere den danske arbejdskraft

Frederik I. Pedersen peger ligesom Bo Sandberg på den række af arbejdsmarkedsreformer, der blev gennemført i starten af årtiet, som forklaring på, at beskæftigelsen kan stige så meget, uden at rekrutteringsproblemerne er steget tilsvarende.

”Arbejdsudbuddet bliver udvidet ganske markant i de her år. Vi kan også se, at arbejdsløsheden er faldet, men der er jo stadig mere end 110.000 fuldtidsledige. Så hele den store beskæftigelsesfremgang, som betyder at vi i dag har rekord for beskæftigelse i det her land, er især trukket af, at vores arbejdsstyrke er blevet udvidet.”

Vi kan ikke se, at der skulle være behov for mere udenlandsk arbejdskraft

3F-økonomen peger på, at virksomhederne stadig kan blive bedre til at rekruttere arbejdskraft i Danmark, eksempelvis ved at blive bedre til at slå stillingerne op. Modsat regeringen og DA ser han derfor ikke noget behov for at lempe reglerne for udenlandsk arbejdskraft.

”Vi kan ikke se, at der skulle være behov for mere udenlandsk arbejdskraft. Man kan givet finde nogle lommer, geografisk og fagligt, hvor der kan være nogle udfordringer. Vi mener først og fremmest, at virksomhederne skal blive bedre til at rekruttere den arbejdskraft, der er i Danmark. Og hvis man stadig ikke kan finde arbejdskraft, så vil vi anbefale, at man kigger mod Sydeuropa, hvor der stadig er mange arbejdsløse.”


placeholder

Annonce