Nye tal: Nedskæringer på Arbejdstilsynet fastholdes

Både størrelsen af bevillinger og antallet af medarbejdere i Arbejdstilsynet falder. Det vil gå ud over arbejdsmiljøet, frygter LO.
Arbejdstilsynet skal skære godt 15 milliioner kroner i 2018. Og yderligere knap 13 millioner kroner i 2019. Det betyder, at der i 2019 vil være 30 færre medarbejdere til at kontrollere arbejdsmiløet på de danske arbejdspladser i forhold til i dag, viser et nyt notat fra Beskæftigelsesministeriet.

Kigger vi helt frem til 2021, så vil antallet af medarbejdere i Arbejdstilsynet være faldet med omkring 100, hvis de nvuærende prognoser holder stik og der ikke tilføres ekstra midler. Dermed fortsætter nedskæringerne på Arbejdstilsynet, som har stået på i de seneste tre finanslove, der er vedtaget af de fire blå partier.

Kilde: ”Forslag til finanslov for 2018” og ”Arbejdstilsynets bevilling og bemanding”

Flere penge – men ikke nok
Af finanslovsaftalen fremgår det ellers, at regeringen vil tilføre Arbejdstilsynet flere penge i både 2018 og 2018. Blandt andet blev der afsat 72 millioner kroner til at videreføre den såkaldte fælles myndighedsindsats i 2019, et samarbejde mellem Arbejdstilsynet, SKAT og politiet om at sætte ind mod social dumping.

Men de ekstra penge på finansloven er ikke nok til at opveje for nedskæringer der gennemføres på andre områder, blandt andet Arbejdstilsynets arbejde med at kontrollere arbejdsmiljøet rundt om på de danske virksomheder. Det betyder, at der samlet set sker et fald – både i antallet af penge, der er til rådighed, og i forhold til antallet af medarbejdere (årsværk) i Arbejdstilsynet.

Dertil kommer, at de ekstra penge på finansloven for 2018 kun dækker 2018 og 2019. Fra 2020 vil der derfor for alvor ske et dyk i både antallet af årsværk, hvis ikke der inden da er tilført flere midler til Arbejdstilsynet.

S og LO har kritiseret nedskæringer
Socialdemokratiet har flere gange under finanslovsforhandlingerne forsøgt at presse både regeringen og Dansk Folkeparti til at sikre, at der ikke sker nedskæringer på området.

”Vi kommer jo nok ikke til at sidde med ved bordet, når der skal forhandles finanslov. Men det gør Dansk Folkeparti, og de kan sige nej til de her nedskæringer og sørge for, at pengene bruges på at sikre Arbejdstilsynet, frem for på skattelettelser”, lød det fra den socialdemokratiske arbejdsmarkedsordfører Leif Lahn Jensen under et samråd i Folketinget i september måned.

Det er ikke første gang, der skæres i Arbejdstilsynet. Der er allerede skåret cirka 70 stillinger i forhold til niveauet fra 2014. LO’s næstformand Morten Skov Christiansen har tidligere kaldt det ”absurd” at skære i Arbejdstilsynet og pegede på, at det allerede har haft konsekvenser i form af færre udstedte påbud til virksomhederne:

”Fra 2015 til 2016 blev der givet 10 procent færre påbud til virksomhederne. Det er en klokkeklar konsekvens af nedskæringerne i Arbejdstilsynet, for vi ved fra undersøgelser, at arbejdsmiljøet er ikke blevet bedre de seneste år”, fortalte Morten Skov Christiansen han i august til Netavisen Pio.


placeholder

Annonce