Nye tal: Over halvdelen betaler ikke arveafgift

De rigeste danskere efterlader 16 millioner kroner til deres efterkommere. De fattigste efterlader en gæld på 400.000 kroner
Det er næppe fabriksarbejderens og kasseassistentens børn, som vil få mest ud af at sænke arveafgiften. Det var ellers netop to af de grupper, som Liberal Alliances finansordfører Joachim B. Olsen ville tilgodese, da han tilbage i marts måned blæste til kamp mod arveafgiften i et debatindlæg.

Men nu viser et nyt notat fra AE-Rådet, at det først og fremmest er de rigeste danskere, der vil få en gevinst ved at arveafgiften sænkes. Der er stor forskel på, hvor meget danskerne efterlader til deres arvinger. Og langt de største formuer arves af personer, som i forvejen selv har store formuer.

AE-Rådet har undersøgt formuerne hos såvel de personer, der er døde, som hos de personer, der arver. Og tænketanken finder en klar sammenhæng: ”Vælger man at lette eller helt fjerne arveafgiften, er det en skattelettelse til de arvinger, der i forvejen har de største formuer,” hedder det i analysen.

Rigeste procent efterlader 16 millioner kroner

AE-Rådet har lavet undersøgelsen ved at se på nettoformuen hos enlige, der er døde i løbet af 2017. Der skal i forbindelse med arven betales en afgift på 15 procent af formuen, dog med et bundfradrag, som i 2018 er på 289.000 kroner.

Tallene viser, at hele 55 procent af de enlige, der døde i 2017, efterlod en formue, som var mindre end 289.000 kroner. De betaler derfor nul kroner i arveafgift. Faktisk efterlader de ti procent med lavest formue en gæld til deres arvinger på 400.000 kroner.

Omvendt forholder det sig i toppen – her efterlade de ti procent rigeste sig i gennemsnit en formue på fem millioner kroner til deres arvinger. Og zoomer man ind på en rigeste procent, så er der tale om en formue på hele 16 millioner kroner!

Så mens over halvdelen af de efterladte formuer altså ikke vil blive påvirket af, at arveafgiften afskaffes, så vil de allerrigestes formuer få en rabat i millionklassen.

Millionarvinger er selv millionærer

AE-Rådet har også set på formuen hos de personer, der arver, året inden de fik arven udbetalt. Her viser tallene, at der er en klar sammenhæng imellem størrelsen på arven og størrelsen på arvingernes egen formue.

De personer, der arver fra de ti procent med højest formue, har selv en gennemsnitlig formue på 1,8 millioner kroner. Modsat har dem, der arver fra de ti procent med lavest formue – der som nævnt i gennemsnit har en gæld på cirka 400.000 kroner – selv en gennemsnitlig formue, der er mindre end 200.000 kroner.

Det var Liberal Alliance, som i påsken skød debatten om arveafgift i gang. Både de Konservative og finansminister Kristian Jensen har siden bakket op om, at afgiften bør sænkes eller helt fjernes. Socialdemokratiet har afvist at sænke arveafgiften for de rigeste.

 René Christensen fra Dansk Folkeparti har udtalt, at lavere arveafgift ”ikke er noget, der står på vores ønskeseddel”.


placeholder

Annonce