Nye tal: Uddannelser centraliseres ud af kommunerne

Korte og mellemlange uddannelser er blevet centraliseret de seneste tyve år. S efterlyser udflytningsplan for velfærdsuddannelser.
Der er de seneste tyve år sket en kraftig centralisering af de korte og mellemlange videregående uddannelser i Danmark. Der er markant færre kommuner i dag i forhold til for 20 år siden, hvor man kan tage en uddannelse til folkeskolelærer, byggetekniker, laborant eller socialrådgiver.

Det viser en ny analyse fra AE-Rådet, som har sammenlignet antallet af kommuner med mindst én af de pågældende uddannelser i 1995, 2002 og 2015. Og konklusionen er klar: Siden 1995 er der blevet markant færre kommuner, som kan udbyde en kort eller en mellemlang videregående uddannelser.

Hvor det i 1995 var 52 af 98 kommuner, som havde en mellemlang videregående uddannelse, var tallet i 2015 blot 39. Hvad angår korte mellemlange uddannelser, er antallet faldet fra 47 til 32, viser AE-Rådets opgørelse. Der er derfor tale om et fald på henholdsvis 32 og 25 procent på 20 år.

Opgørelsen er for alle år lavet på baggrund af de nuværende 98 kommuner, så det er muligt at sammenligne både før og efter kommunalreformen.

Geografisk forskel på centralisering
Tallene fra AE-Rådet viser også, at der er stor forskel på de forskellige landsdele, når det kommer til centralisering. Værst er det gået ud over Fyn, der har fået halveret antallet af kommuner med både korte og mellemlange uddannelser, som for begges vedkomne er faldet fra 4 til 2.

På Sjælland, som også inkluderer København, er antallet af kommuner med uddannelser for begge typers vedkomne faldet med over en tredjedel. Derimod har tilbagegangen været mere begrænset i Jylland, hvor faldet ’kun’ er på henholdsvis 25 og 8 procent. Dermed er Jylland altså umiddelbart den landsdel, hvor der er sket den mindste centralisering.

Det afspejler sig også i, at man i Jylland finder den klart største procentandel af kommuner med en uddannelse. Her har knap halvdelen af kommunerne en kort videregående uddannelse, mens lidt over halvdelen har en mellemlang videregående uddannelse. På Sjælland er de tilsvarende tal lidt mindre end en fjerdedel og en tredjedel af kommunerne, mens det på Fyn blot er hver femte kommune, der har en kort eller en mellemlang videregående uddannelse.

Mette Frederiksen: Udflytningsplan for velfærdsuddannelserne
Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen har på det seneste rejst spørgsmålet om de negative konsekvenser af de seneste årtiers centraliseringer af uddannelserne. ”Der er blevet centraliseret meget i Danmark. Færre lokalbetjente går på gaden. Unge uden for de store byer har fået færre uddannelser at vælge imellem.”, sagde Mette Frederiksen i forbindelse med Folketingets åbning i oktober.

I den forbindelse foreslog Mette Frederiksen også ”en udflytningsplan for velfærdsuddannelserne” – altså mellemlange uddannelser som lærer, pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver. Netop de uddannelser, som ifølge analysen fra AE-Rådet er blevet centraliseret over de seneste år.

”Når job- og uddannelsesmulighederne centraliseres til de store byer alene, udnytter vi ikke alle de ressourcer, der findes, og som kan komme os alle sammen til gode. Og samtidig er centralisering af uddannelsestilbuddene en sikker vej til at affolke dele af provinsen og landdistrikterne, da det fører til, at mange unge bliver nødt til at rejse til storbyen for at uddanne sig.”, skrev Socialdemokratiets kommunalordfører Magnus Heunicke for nylig i et indlæg på Altinget.dk.

Han opfordrer derfor til, at uddannelser udflyttes til provinsen: ”Vi vil have dygtige, veluddannede unge i hele Danmark. Det kræver, at de unge kan uddanne sig videre i alle dele af landet. Det er derfor, Socialdemokratiet har en ambition om at brede velfærdsuddannelser som pædagog, lærer og socialrådgiver mere ud i landet.”


Kommentarer fra Facebook