Nye vælgerønsker til EU-samarbejdet

Kandidaterne til Europa-Parlamentsvalget i 2019 skal være forberedte på nye mærkesager. Og partierne bør måske genoverveje deres kampagnestrategi.
 

Vælgerne har fået nye ønsker til, hvilke politiske emner, vi skal prioritere i EU-samarbejdet. Det skriver Tænketanken Europa i et nyt notat.

Tænketanken Europa har lavet en analyse, som viser, at immigration og terrorbekæmpelse er klart højest på dagsordenen hos såvel danskere som i den øvrige europæiske befolkning. De to emner fortrænger økonomi og arbejdsløshed, som lå øverst på listen ved seneste valg i 2014.

Fælles løsninger efterlyses
Analysen viser også, at de europæiske vælgere i høj grad ønsker fælles løsninger på disse udfordringer. Det flugter i og for sig godt med Socialdemokratiets udspil om flygtninge og integration, der blev offentliggjort i februar.

Analysen viser også, at de europæiske vælgere i høj grad ønsker fælles løsninger på disse udfordringer.

Uanset hvad man ellers måtte mene om indholdet i udspillet, inddrager det en fælles, europæisk indsats på området. En tilgang, der ellers ofte er en mangelvare i europadebatten i Danmark.

Det skyldes måske, at der netop her er tale om et emne, hvor man ikke ”taler EU-politik”. I stedet har vi at gøre med et politisk emne, der både har en national og en europæisk vinkel. Det er i og for sig tilfældet for rigtig mange emner. Det fremhæves bare ikke så ofte i den brede debat, hvilket formentlig er en af grundene til, at ”dansk politik” ofte bliver afkoblet fra ”europæisk politik”.

2019-valget banker så småt på
Der er endnu lang tid til valget i 2019. Dog er det så småt begyndt at banke på, da partierne er begyndt at offentliggøre deres spidskandidater til valget – eller som minimum kandidater til spidskandidatposten.

En glimrende overblik over den aktuelle situation på spidskandidatfronten findes her.

Ud over nye politiske topprioriteringer blandt de europæiske vælgere er der også den ændring i Danmark, at Enhedslisten og Alternativet vil være at finde på stemmesedlen. Om det vil betyde noget væsentligt for EU-debatten har vi stadig til gode at se.

Indtil videre vil jeg tillade mig at håbe på, at ønsket om flere fælleseuropæiske løsninger på de svære politiske områder vil betyde en anden valgkamp, end vi er vant til

Indtil videre vil jeg tillade mig at håbe på, at ønsket om flere fælleseuropæiske løsninger på de svære politiske områder vil betyde en anden valgkamp, end vi er vant til. At der faktisk kommer en række politiske bud på, hvordan vi bedst går til en række politiske emner i EU-regi – ikke om vi overhovedet skal inddrage EU i løsningen.

 

Sabina Askholm Larsen er uddannet cand.mag. i retorik og medlem af forretningsudvalget i Europabevægelsen. Hun arbejder til daglig på Danmarks Tekniske Universitet. 

Dagens Pioklumme er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen.

Klummen er udtryk for skribentens egen holdning.

 

 

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Uddannet cand.mag. i retorik. Arbejder til daglig på Danmarks Tekniske Universitet (DTU), hvor hun bl.a. arbejder med videnskabsformidling inden for byggeri og anlæg samt DTU's arktiske aktiviteter.


Kommentarer fra Facebook