Nykredit: ”Arveafgift er ikke en udfordring for danske virksomheder”

Trods kraftig retorik fra de borgerlige, viser ny analyse, at arveafgiften ikke hører til blandt de danske virksomheders største hovedpiner.
En række borgerlige partier har gjort den socialdemokratiske regerings politik om at ville tilbagerulle den skattelettelse for virksomhedsejere, som den tidligere regering gennemførte, til den helt store udfordring for familieejede virksomheder.

Regeringen har i sit finanslovsforslag foreslået at arvebeskatningen ændres tilbage til 15 procent, som det var indtil den tidligere regering tilbage i 2017, satte den ned til seks procent. Og det har medført kraftig kritik fra de borgerlige partier, som frygter både afskedigelser og virksomhedslukninger.

Men en ny analyse fra Nykredit konkluderer dog, at arveafgiften ikke hører til blandt de berørte virksomheders største hovedpiner.

Analysen peger i stedet på to interessante forhold, mener Frederik Lasserre, der er analytiker i Tænketanken Cevea.

"For det første, at fåtal af ejerledere forestiller sig, at virksomheden skal gå i arv, mens et flertal forestiller sig et salg," siger han i en kommentar til Netavisen Pio.

"For det andet, at arveafgiften ikke ser ud til at være den store forhindring for ejerledede virksomheder, som den til tider er blevet fremstillet som i debatten."

Borgerlige vil bevare lav skat

En rækker borgerlige partier og debattører har ellers heftigt kritiseret regeringen for at ville rulle skattelettelsen på virksomhedsarvinger tilbage.

De konservative har gjort spørgsmålet om arveafgiften til et helt centralt politisk tema og på partiets landsråd tordnede partiformand Søren Pape Poulsen imod det han mener er ren jalousi.

”Skatten på arv er et bittert og vredt projekt, som tiltaler dem, der ikke kan tåle, at andre har succes. Men man kan ikke bygge et lykkeligt land på jalousi,” sagde han.

I en leder i Berlingske kaldte en lederskribent regeringens forslag for “Et umoralsk korstog mod familieejede virksomheder”, som vil “hæmme vækst og investeringer i danske virksomheder og i øvrigt tilskynde til at finde veje til at undgå beskatningen”.

Men ifølge Cevea-analytikeren, så tegner undersøgelsen et noget andet og mere nuanceret billede af de udfordringer som de borgerlige påstår at virksomhederne har:

”Vi har hørt på, at regeringens forslag om at tilbagerulle lempelsen i bo- og gaveafgiften for familieejede virksomheder var en stor bekymring for mange familieejede virksomheder, og at det i værste fald vil føre til, at mange virksomheder ville lukke, hvis generationsskiftet blev dyrere.Denne undersøgelse peger omvendt på, at det er et fåtal af ejerledere, der ønsker at lade virksomheden gå i arv, og at arveafgiften måske ikke er så stor en bekymring igen,” siger han.

Arvebeskatning ingen bekymring

Undersøgelse blandt ejerne af mere end tusind danske familieejede virksomheder viser nemlig, at arveafgiften er et nærmest ikke-eksisterende problem for hovedparten.

Nykredit har interviewet 1.002 såkaldte ejerledere spredt ud over hele landet om bl.a. generationsskifte og arveafgift, og billedet er mildest talt noget anderledes end det, mediedækningen af debatten om arveafgiften har tegnet.

Blot to procent af de adspurgte ejerledere ser arveafgiften som den største eksterne forhindring for virksomheden.

”Selvom arveafgiften fra tid til anden har fyldt meget i de danske medier, vækker den ikke bekymringer blandt ejerlederne.Det er derimod i højere grad faktorer som øget konkurrence, administration og Brexit, som ejerlederne ser som de store udfordringer,” står der i undersøgelsen.

Blot to procent af de adspurgte ejerledere ser arveafgiften som den største eksterne forhindring for virksomheden.

Det leder Nykredit til konklusionen, at "arveafgiften er ikke en udfordring for ejerledede virksomheder".

Og den konklusion bakker Frederik Laserre op:

”Når blot to procent af de adspurgte ejerledere angiver arveafgiften som den største, eksterne forhindring for virksomheden, selvom mere end hver femte af ejerlederne er 60 år eller ældre og formentlig enten er i gang med eller snart skal til at planlægge et ejerskifte, så er det svært at se arveafgiften som den helt store forhindring, som den til tider er blevet fremstillet som i debatten,” siger han.

Kun hver 10. regner med at virksomheden skal gå i arv

Det er de færreste af ejerlederne, som forventer at deres virksomheder skal gå videre til næste generation, viser undersøgelsen. Også selv om det er egentligt er et ønske fra knap hver tredje, at en fra næste generation skal overtage.

Hele 58 procent af ejerlederne forventer at frasælge deres virksomhed, når de vælger at gå på pension, og kun 11 procent af ejerlederne planlægger, at virksomheden skal gå i arv i familien.

Flere og flere ejerledere bryder med tidligere tiders tradition for det klassiske generationsskifte, og betragter ikke nødvendigvis virksomheden som noget, der skal forblive i familiens eje til evig tid.

At det er de færreste, der regner med at næste generation skal overtage, undrer ikke Frederik Lasserre.

"Det peger på en tendens, som også undersøgelser fra Deloitte og PwC har identificeret: Flere og flere ejerledere bryder med tidligere tiders tradition for det klassiske generationsskifte, og betragter ikke nødvendigvis virksomheden som noget, der skal forblive i familiens eje til evig tid. Desuden har næste generation langt flere karrieremuligheder end tidligere generationer, så det er slet ikke sikkert, børnene vil overtage familievirksomheden, hvis de fik muligheden," siger han.

Svarerne til undersøgelsen er indsamlet i sommeren 2019, altså mens debatten om arveafgiften har været på sit højeste.

David Troels Garby-Holm er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce