Nyt forslag: Minister vil sætte grænser for overvågning af syge borgere

Forsikrings- og pensionsselskaber kan fremover blive straffet, hvis de tager for grove metoder i brug, når de udspionerer kunder, lyder det fra erhvervsministeren.
Foto: Jan Kjærgaard
Erhvervsminister Simon Kollerup (S)
Det skal være trygt at være forsikringskunde i Danmark.

Derfor vil erhvervsminister Simon Kollerup (S) nu indføre regler for, hvornår og hvordan pensions- og forsikringsselskaber hemmeligt må overvåge syge.

Det skriver Fagbladet 3F.  

Der findes i dag ikke specifikke regler i lovgivningen vedrørende overvågning af kunder, som selskaberne mistænker for at snyde.

Men Fagbladet 3F har i en række artikler sat spørgsmålstegn ved nogle af de metoder, som er blevet anvendt.

Det får nu Simon Kollerup til at reagere. Erhvervsministeriet har udarbejdet et udkast til et sæt specifikke regler og har bedt en række foreninger, instanser og andre om kommentarer til forslaget.

Et skridt i den rigtige retning

Ulykkespatientforeningen og Forbrugerrådet Tænk kalder de nye bestemmelser et skridt i den rigtige retning.

Sidstnævnte peger på, at Finanstilsynet nu får bedre muligheder for at gribe ind over for, hvad selskaberne går og laver.

Men de nye regler godt kunne være gået mere i dybden med, hvilke metoder det er i orden at bruge under hvilke forudsætninger, mener Forbrugerrådet Tænk.

Bødestraf for at bryde de nye regler

Pensions- og forsikringsselskaber vil fremover kunne blive straffet med for eksempel bøde, hvis de bryder de nye regler.

Det har brancheorganisationen Forsikring & Pension ingen problemer med. Forsikringsbranchen har selv sidste år udarbejdet et skærpet kodeks for efterforskning.

De nye regler fra erhvervsministeren går på enkelte områder videre end branchens egne retningslinjer. For eksempel kræver Simon Kollerup, at stop for udbetaling efter observationer af personer skal besluttes af en direktør i selskabet.

 

Sådan bliver de nye regler om efterforskning

Erhvervsminister Simon Kollerups (S) plan er, at de nye bestemmelser om forsikringsselskabers undersøgelser skal træde i kraft den 1. juli.

  • Forsikringsselskabet skal altid vælge den undersøgelsesmetode, der er mindst indgribende over for personen. Det er meget vidtgående at benytte for eksempel hemmelige videooptagelser udført af detektiv.

  • Det skal være en højtstående person fra selskabets direktion, der træffer beslutning om personovervågning.

  • Selskabet skal loyalt afveje og behandle alle indsamlede oplysninger. De kan altså ikke bare se på de informationer, der taler til fordel for selskabet.

  • Forsikringsselskabet skal inden for rimelig tid efter undersøgelsen give personen besked om, hvilke oplysninger der er indsamlet.

  • Hvis selskabet vil give afslag på forsikringsdækning eller nedsætte eller stoppe en udbetaling, der allerede er i gang, skal personen have mindst fire uger til at komme med sine bemærkninger. Det skal ske, før selskabet træffer endelig beslutning.

  • Hvis selskabet vil stoppe eller nedsætte en udbetaling, skal beslutningen træffes af et medlem af direktionen.

  • Selskabet skal orientere kunderne om, at de kan gå videre med sagen til ankenævn eller domstole, og at der er mulighed for at få retshjælp og fri proces.

Kilde: Udkast til bekendtgørelse om undersøgelser foretaget af forsikringsselskaber

Tim Tørnqvist Jensen er journaliststuderende på Roskilde Universitet og tidligere student på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Er stalking ikke forbudt allerede?

Annonce