Nyt fradrag giver kæmpegevinst til de allerrigeste

Nyt fradrag koster 200 millioner om året. Langt hovedparten af gevinsten går til den allerrigeste procent af danskerne.
Det er blevet kaldt en topskattelettelse af bagvejen. Men faktisk er det snarere end top-top-top-skattelettelse. Det er nemlig stort set kun de allerrigeste par procent af den danske befolkning, som får gavn af det nye investorfradrag. Det viser nye tal fra Skatteminister Karsten Lauritzen, på baggrund af et svar fra Enhedslistens Pelle Dragsted.

Investorfradraget blev indført af regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre i forbindelse med den erhvervspakke, som partierne blev enige om i midten af november måned. Ud over investorfradraget indeholder pakken også lavere skat på aktier gennem den såkaldte aktiesparekonto, et forslag der ligeledes altovervejende vil komme de højest lønnede til gavn.

Forslaget forventes at koste 200 millioner kroner om året, og det er en helt skæv prioritering, mener Socialdemokratiets skatteordfører Jesper Petersen: ”Det er jo særlig investorfradraget, som er skævt og jeg undrer mig over, at det igen er de mest velstillede, som regeringen og DF begunstiger. Vi havde hellere set en model, som var rettet mod helt almindelige lønmodtagere”, fortæller han til Netavisen Pio.

Kilde: Skatteministeriet

Svaret fra Skatteministeriet opdeler befolkningen i indkomstgrupper og viser, at hele 90 procent af befolkningen stort set ikke får noget ud af det nye tiltag, der blev indført med erhvervspakken fra november måned. Hele gevinsten går til de 10 procent rigeste danskere. Og zoomer man yderligere ind på denne gruppe, så ses det, at langt størstedelen af gevinsten lander os den allerrigeste procent.

Tallene viser, at den rigeste procent af befolkningen vil opleve en gennemsnitlig stigning på 0,32 procent i den disponible indkomst, det vil sige indkomsten efter skat. AE-Rådet opgjorde i foråret den disponible indkomst for den rigeste procent til knap 1.430.000 kroner, hvorfor en stigning på 0,32 procent svarer til cirka 4.500 kroner i skattelettelse.

Kan give skattegevinst på op til 157.500 kroner
Investorfradraget skal ifølge regeringen hjælpe små og mellemstore unoterede virksomheder med at få lettere adgang til risikovillig kapital. Det betyder, at privatpersoner, som investerer i iværksættervirksomheder, kan få et årligt skattefradrag på op til 525.000 kroner.

AE-Rådet har tidligere analyseret fradraget og fundet frem til, at det giver mulighed for en skattegevinst på helt på til 157.500 kroner, hvis det udnyttes fulgt ud. Det skyldes, at værdien af skattefradraget er på 30 procent. Der er med andre ord tale om en meget betydelig skattelettelse til den allerrigeste del af befolkningen.

Finansministeriet forventer, at investeringsfradraget vil koste staten 200 millioner kroner om året, når der tages højde for tilbageløbs- og adfærdseffekter. Der er altså penge, der altså altovervejende havner hos de allerrigeste danskere.


placeholder

Annonce