Kontanthjælpsloft rammer børnefamilier

Cepos forslag om et ”ydelsesloft” vil betyde dramatiske nedskæringer for børnefamilier. Et ægtepar med tre børn kan miste 58.000 om året.
Præcis som hos Venstre lyder parolen, at ”det skal kunne betale sig at arbejde”. Og præcis som hos  hos  Venstre er det især børnefamilierne, Cepos går efter med sit forslag.

Mens Venstre stadig ikke vil svare på, hvordan et ’moderne kontanthjælpsloft’ skal se ud, spiller den liberalistiske tænketank Cepos med anderledes åbne kort. Cepos har netop offentliggjort tænketankens bud på et kontanthjælpsloft, eller et ”ydelsesloft”, som Cepos selv kalder det. Forslaget indgår i Cepos nye udspil, Reformprojekt, der indeholder en række konkrete forslag.

Præcis som hos Venstre lyder parolen, at ”det skal kunne betale sig at arbejde”. Og præcis som hos  hos  Venstre er det især børnefamilierne, Cepos går efter med sit forslag. Men modsat Venstre, så fortæller Cepos både hvillke ydelser der skal indgå i loftet, og sætter konkret beløb på, hvor loftet skal lægges.

Maksimalt 107.000 i samlede ydelser fra det offentlige
Cepos’ ydelsesloft går ud på, at indføre et loft for hvor meget såvel enlige som ægtepar kan modtage i samlede ydelser fra det offetnlige. Trods forskellige navne, så er princippet altså det samme, som når Venstre taler om et ”moderne kontanthjælpsloft”. I Cepos’ ydelseslofteindgår ud over kontanthjælpen også økonomisk støtte til en række enkeltydelser, særlige støtte, boligsikring, børne- og ungeydelse samt børnetilskud.

Kernen i Cepos’ ydelsesloft er, at ingen kontanthjælpsmodtager i fremtiden skal kunne modtage mere end hvad der svarer til en ækvivalerende indskomst på 107.000 kroner om året efter skat i samlede ydelser fra det offentlige. Den ækvivalerende indskomst er udtryk for det gennemsnitlige indkomst i hustanden, når der samtidig korrigeres for, at der kan være ”stordriftsfordele” forbundet med at bo flere sammen.

Kernen i Cepos’ ydelsesloft er, at ingen kontanthjælpsmodtager i fremtiden skal kunne modtage mere end 107.000 kroner om året i samlede ydelser fra det offentlige.

Brugen af den ævkvivalerende indkosmt betyder, at en husstand med én beboer vil ramme loftet 107.000 kroner om året, eller 8.917 kroner om måneden. Bor der to i husstanden er det månedlige loft 13.515 kroner (6758 pr. person), for tre personer er loftet 17.238 kroner og for fire personer er det 20.485 kroner.

Beløbet vil blive reguleret årligt, formentlig så det følger prisudviklingen. Ifølge Cepos vil knap halvdelen af landets 146.000 kontanthjælsmodtagere blive ramt af loftet, og vil derfor kunne se frem til en reduceret indkomst, hvis loftet indføres.

Familie med to børn mister omkring 50.000 om året
Ifølge Cepos egne beregninger vil ydelsesloftet betyde, at kontanthjælpsmodtagere vil opleve massive nedskæringer i deres rådighedsbeløb. Det vil først og fremmest være personer med børn, der bliver ramt af loftet. Især enlige på kontanthjælp og ægtepar hvor begge er på kontanthjælp vil se frem til markante forringelser.

Tabel 1 viser, hvad en husstand med børn ifølge Cepos’ egne beregninger vil miste årligt, forslaget bliver vedtaget. Og beløbet skal vel at mærke trækkes fra den disponible indkomst, det vil sige efter skat. Der er med andre ord tale om en meget markant forringelse af kontanthjælpsmodtagernes vilkår.

Tabel 1: Årligt tab for kontanthjælpsmodtagere med børn:

  Enlige Ægtepar
1 barn 25.332 kroner 58.392 kroner
2 børn 27.540 kroner 48.744 kroner
3 børn 37.716 kroner 51.072 kroner

 

Kontanthjælpsmodtagere har i dag kun 1.600 pr. måned
Tallene sættes særligt i perspektiv af, at Nordea for nylig var ude med beregninger der viste, at et ægtepar på kontanthjælp med tre børn kun har 1.600 kroner om måneden, når alle udgifter er betalt. Og så er udgifter til fx forsikringer, fritidsaktiviteter og transport endda ikke inkluderet.

”Det er et beskedent niveau, hvor der ikke er plads til de store armbevægelser eller impulskøb. Der er plads til at købe det absolut mest nødvendige og ikke ret meget mere”, sagde Nordeas forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen ved den lejlighed.

En familie med tre børn vil miste 51.072 kroner om året, eller 4.256 kroner om måneden. Og så mangler der 2.656 kroner for at økonomien bare kan gå i nul.

Netop sådan en familie var ellers udgangspunktet for Venstres stort anlagte annoncekampagne om, at det ikke kan betale sig arbejde.

Men af tabellen fremgår det jo, at sådan en familie vil miste 51.072 kroner om året, eller 4.256 kroner om måneden. Og så er der pludselig ikke længere 1.600 tilbage på kistebunden. Tværtimod mangler der nu 2.656 kroner for at økonomien bare kan gå i nul. Det betyder, at der skal skæres ned på helt basale fornødenheder som fx husleje, tøj og mad.

Hvad vil Løkke?
Forslaget vil ifølge Cepos medføre offentlige besparelser på godt én milliard kroner, hvilket svarer til ca. 0,1 procent af de offentlige udgifter. Det er altså ikke her, de store penge findes. Til gengæld er der ingen tvivl om, at forslaget vil få store konsekvenser for de børnefamilier, som rammes.

Spørgsmålet er så, hvor tæt Løkkes forslag kommer på det, Cepos netop har præsenteret. Forslaget gør det derfor endnu mere presserende for Løkke at melde klart ud, hvem der skal rammes af hans kontanthjælpsloft, og hvor meget de arbejdsløse har at regne med fremover.


Kommentarer fra Facebook