Nyt S-udspil: 1.000 ekstra medarbejdere til SKAT

En massiv oprustning i SKAT skal sikre danskernes tillid til skattevæsnet og 40 milliarder kroner ekstra til den fælles statskasse, lyder det i et nyt udspil fra Socialdemokratiet.
Danskernes tillid til skattevæsnet skal tilbage. Sådan lyder meldingen fra Socialdemokratiet, som med udspillet Et skattevæsen vi kan stole på vil gennemføre en storstilet oprustning i SKAT i kølvandet på de seneste års mange skandalesager.

Flere år med skandalehistorier om udbytteskat, momsrefusion, skattely og svigtende IT-systemer har ikke kun svækket SKAT’s evne til at sikre at borgere og virksomheder betaler den korrekte skat, man også borgernes tillid til skattesystemet, og dermed selve finansieringen af velfærdssamfundet.

Der er over de seneste år blevet sparret alt for hårdt i SKAT, lyder analysen fra Socialdemokratiet, som derfor nu vil sætte ind for at sikre en bedre kontrol af borgere og virksomheders skattebetaling, sætte ind mod sort arbejde og brug af skattely, og gøre op med den svindel med moms og punktafgifter, vi har set de seneste år.

Forventer gevinst på 40 milliarder kroner
Centralt i udspillet står forslaget om at ansætte 1.000 ekstra medarbejdere i SKAT, som skal fordeles ligeligt på fire nye regionale skattecentre, hvoraf to skal placeres i Jylland, et på Fyn og et på Sjælland eller Lolland-Falster. Det skal sikre, at den rigtige skat beregnes for virksomheder og borgere. Desuden skal der investeres i nye IT-systemer, så indsatsen bliver mere effektiv.

Antallet af medarbejdere i SKAT er på ti år faldet fra godt 9.000 til godt 6.000 ansatte. Løftet på 1.000 ansatte kommer oven i den aftale om at tilføre SKAT ekstra ressourcer, som Socialdemokratiet sidste år indgik med et bredt flertal i Folketinget. De ekstra ressourcer fra den indsats går dog primært til det nye ejendomsvurderingssystem og et nyt inddrivelsessystem, hvorimod der ikke kom ekstra midler til en mere effektiv indsats mod eksempelvis skattesnyd.

Prisen på de det socialdemokratiske udspil er 750 millioner kroner om året, som Socialdemokratiet vil finansiere inden for den ramme, man tidligere har afsat til den offentlige sektor. Partiet forventer dog, at tiltagene allerede efter få år ikke blot vil blive tjent hjem, men vil blive tjent hjem mange gange, fordi den bedre kontrol vil sikre, at der kommer flere penge i statskassen.

udgifter og indtægter

Det såkaldte skattegab – forskellen mellem hvad borgere og virksomheder ifølge beregninger burde have betalt i skat, og hvad der rent faktisk er blevet betalt i skat, er opgjort til 25 milliarder kroner om året. Socialdemokratiet mener, at de 1.000 ekstra medarbejdere med tiden vil kunne reducere skattegabet med 20 procent, og dermed kunne øge skatteindtægterne med fem milliarder kroner årligt. Frem til år 2030 betyder det en nettogevinst for de offentlige finanser på cirka 40 milliarder kroner.

Socialdemokratiet bygger sin forventning på tidligere indsatser på skatteområdet, blandt andet indsatsen mod fejl i forbindelse med konvertering af årsregnskab til skatteregnskab i mellemstore virksomheder. Her gav hvert årsværk et provenu på 15 millioner kroner!

Fokus på virksomheder, social dumping og skattely
Socialdemokratiet opridser i udspillet fire områder, som de nye skattecentre skal prioritere. Hvert af de fire skattecentre vil få særligt ansvar for et af de fire områder.

For det første skal der ske en bedre ligning af virksomheder, da en stor del af skattegabet skyldes forkert ligning af mikrovirksomheder samt små og mellemstore virksomheder. Ud over mere kontrol ønsker partiet også bedre vejledning om mere enkle regler for virksomhederne, så der sker færre fejl.

For det andet ønsker Socialdemokratiet at den indsats mod social dumping, der blev startet under den socialdemokratiske ledede regering tilbage i 2012, gøres permanent. Indsatsen har hidtil været baseret på midlertidige bevillinger, og trods succes risikerer den at blive kraftigt reduceret fra 2018, når de nuværende bevillinger udløber. Det skal blandt andet sikre en mere effektiv indsats mod sort arbejde.

For det tredje ønsker Socialdemokratiet en mere håndfast indsats mod skattely og spekulation. Det skal blandt andet ske ved, at SKAT får mulighed for at kræve oplysninger om transaktioner til skattely udleveret fra bankerne, og ved at der indføres skærpede sanktioner over for dem, som hjælper og rådgiver om at placere penge i skattely.

Og endelig, for det fjerde, skal der ske en styrket indsats over for svindel med moms og punktafgifter. Der skal også ske en bedre kontrol med interne transaktioner i store virksomheder, den såkaldte transfer pricing, hvor virksomheder forsøger at minimere deres skattebetaling ved at flytte overskud ud af landet.

 


placeholder

Annonce