Nyt udspil: "En håndsrækning til kernetropperne på det danske arbejdsmarked"

Der er pæne ord fra store dele af fagbevægelsen til nyt reformudspil fra regeringen. Akademikere er vrede.
Foto: Pressefoto: FH/Jesper Ludvigsen
Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH.
Regeringen præsenterede tirsdag et stort reformudspil, som skal sikre at flere kommer i arbejde.

Udspillet får en positiv modtagelse af den del af fagbevægelsen, der hører under Fagbevægelsens Hovedorganisation, mens de højtuddannedes fagforeninger stejler.

Udspillet lægger bl.a. op til, at ledige, der har været medlem af en a-kasse i mere end fire år, kan få 24.500 kroner i de første tre måneder, de er ledige. Samtidigt stiger fradraget for fagforeningskontingentet.

Til gengæld vil regeringen sænke dagpengene for de nyuddannede uden børn, de såkaldte dimittenddagpenge.

Mindsker uligheden

Højere dagpenge har længe været et stort ønske fra fagbvægelsen.

Udspillet er ambitiøst, effektivt og retfærdigt.

Det peger i den helt rigtige retning, siger formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard.

’Udspillet er ambitiøst, effektivt og retfærdigt. Vi får flere i job, vi får flere faglærte, og så kommer vi til at stå bedre rustet i den grønne omstilling. Og samtidig mindsker regeringen uligheden. Vi får også forbedret dagpengene de første tre måneder og dermed vores samlede flexicuritymodel’, siger Lizette Risgaard.

Hun lægger vægt på, at det er en samlet pakke, der sætter ind på de vigtige dagsordener: Uddannelse, klima, innovation og et stærkere arbejdsmarked.

Bedre dagpengedækning

Regeringens udspil styrker den danske model, og det er en håndsrækning til kernetropperne på det danske arbejdsmarked, mener Dansk Metal.

“Det kan bedre betale sig for den enkelte at være medlem af en a-kasse, og vores medlemmer vil opleve et bedre sikkerhedsnet, hvis de bliver ledige,” siger forbundsformand Claus Jensen.

Han hæfter sig ved, at der lægges op til at investere 2,5 milliarder kroner i uddannelse.

”Den største udfordring, vi har lige nu i Danmark, er manglen på faglært arbejdskraft. Derfor er det helt rigtigt set af regeringen, at vi skal investere, så mange flere unge får en erhvervsuddannelse. Samtidig forbedrer man mulighederne for efteruddannelse. Det er helt oplagt, når der er mange langtidsledige,” siger Claus Jensen.

En buket med meget få torne

Også hos fagforbundet FOA, der organiserer social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, får udspillet pæne ord med på vejen.

”Det er fantastisk at se efter mange år, hvor det kun er gået den forkerte vej med dagpengenes dækning. Det er rigtig godt for FOAs medlemmer, som vi ved, for langt størstedelens vedkommende, er i arbejde igen indenfor tre måneder,” siger forbundsformand Mona Striib, som dog ikke ser det store behov for at sænke dimmittendsatsen.

Det er rigtig godt for FOAs medlemmer

Det viser. at man godt kan reformere og udvikle uden at sparke nedad, mener Mona Striib:

”Overordnet vil jeg kalde regeringens reformpakke en buket roser med meget få torne. Det er en ordentlig omgang, som vi nu skal nærlæse, men jeg er rigtig glad. Også fordi udspillet samlet har den rigtige retning.”

Hun peger bl.a. på afskaffelse af den gensidige forsørgerpligt, så det faktisk kan betale sig for ægtefæller til førtids- og seniorpensionister at arbejde uden at deres mand eller kone trækkes i ydelse.

Under al kritik

Mens udspillet bliver pænt modtaget af den traditionelle FH-fagbevægelse, så stejler de højtuddannedes fagforeninger til gengæld. De er især vrede over forslaget om at skære i de nyuddannedes dagpenge.

Vi har brug for reelle investeringer, ikke kortsigtede hovsa-løsninger

“Det er under al kritik, at Socialdemokratiet foreslår at skære i de nyuddannedes dagpenge trods gentagne løfter om det modsatte,” lyder det fra Akademikernes formand, Lars Qvistgaard og fortsætter:

“Regeringen får ikke dagpengesystemet ud af sin krise, ved at tage fra nogle grupper og give til andre.” 

“Hvis socialdemokraterne sender regningen for politikernes nedskæringer til de nyuddannede, risikerer vi, at dem der skal betale for dagpengesystemet i fremtiden, aldrig melder sig ind. Vi har brug for reelle investeringer, ikke kortsigtede hovsa-løsninger”.

Giver ikke mening

Samme melding lyder der fra jurister og økonomernes fagforening Djøf:

“Hvorfor er det igen de unge nyuddannede, der skal holdes for, når man ønsker at lave nødvendige forbedringer andre steder i dagpengesystemet?,” lyder det retorisk fra formand Henning Thiesen.

“Det giver ikke mening, hvis politikerne ønsker at opretholde en stærk tilslutning til det samlede dagpengesystem. Nyuddannede er i den grad klar til at komme i gang med at arbejde og tjene deres egne penge.

I stedet for at presse dem økonomisk, bør Folketinget sætte langt mere aktivt ind med en indsats for at sikre et godt match mellem virksomhederne og de nyuddannede,” siger han.

Djøf er til gengæld positiv over for den del af regeringens udspil, der handler om at lave forbedringer i det generelle dagpengesystem:

“Det er helt nødvendigt at se på den generelle dagpengesats, og en trappemodel med højere dagpenge i de første måneder af en ledighedsperiode, som regeringen foreslår, lyder interessant,” siger Henning Thiesen.

David Troels Garby-Holm er redaktionssekretær, debat-redaktør og souschef på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Nu er dimittendsatsen ikke forbehold unge nyuddannede akademiker. Den gælder for ALLE nyuddannede. Også den 45 årige nyuddannede SOSU assistent eller den 35 årige nyuddannede maler, 25 årige butiksassistent osv.. Og de nyuddannede med en erhvervsuddannelse kommer altså ikke fra en SU indkomst på 6.200 kr. pr. måned før skat. Deres løn er i omegnen 20-22.000 kr. som voksenlærling over 25 år.

- Hvordan skal de lige overleve med 9.500 kr. før skat pr. måned???

Det er nok det akademisk klingende ord dimittend, som får alt og alle til at tænke universitetsstuderende. For en SOSU eller maler elev dimitterer jo ikke. Det er forbeholdt de akademiske studenter miljø.

"Den største udfordring, vi har lige nu i Danmark, er manglen på faglært arbejdskraft"

Med udsigt til en dagpengesats på 9.500 kr. for nyuddannede er der vist ingen, som fremover tør kaste sig ud i en erhvervsuddannelse. Og da slet ikke når man er over 25 år og gerne vil uddanne sig. For hvad skal man leve af, hvis jobbet ikke lige melder sig så snart man er færdig uddannet???

Annonce