Nyt udspil: S og SF vil gøre op med parallelsamfund

De to partier lancerer i dag en række tiltag som skal gøre op med stigende tendenser til parallelsamfund i indvandrermiljøer.
Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) annoncerede i sin nytårstale, at regeringen havde et nyt mål – helt at afvikle landets ghettoer. Den målsætning deler Socialdemokratiet og SF, og de to partier lancerer derfor tirsdag et udspil, som skal gøre op med parallelsamfund i indvandrermiljøet.

Står det til de to partier, så skal flygtninge ikke kunne placeres i ghettoer, sættes en stopper for forældre, der sender deres børn på genopdragelsesrejser og kvinder uden uddannelse skal have et uddannelsespålæg.

Socialdemokratiet og SF vil desuden ændre reglerne for elevfordelingen på gymnasiale uddannelser, så andelen af elever med udenlandsk baggrund på et enkelte gymnasium ikke overstiger 30 procent.

Et opgør med et anti-demokratisk tankesæt
Alt dette er nødvendigt for at gøre op med de anti-demokratiske kræfter i indvandrermiljøerne, som modarbejder integration og ligestilling, lyder det fra partierne.

”Vi må sande, at der er en hård kerne, som er ideologisk og politisk modstandere af vores demokrati og som modarbejder det, hvor de kan. At vi i dag står med parallelsamfund, hvor der er manglende ligestilling mellem kønnene, en fatal mangel på blik for børneopdragelse og en dybere afstandtagen til hele det danske samfund, fordi der simpelthen hersker dybe, antidemokratiske tankesæt,” skriver de om baggrunden for udspillet.

”Vi er klar til at tage et opgør med social kontrol og undertrykkelse. Og vi er fast besluttede på at bryde den historiske udvikling i bosætningen, som har ført til, at ikke-vestlige indvandrere udgør majoriteten i stadig flere boligområder, skoler og uddannelsesinstitutioner,” lyder det fra de to partier.

Det er ikke første gang, at Socialdemokratiet og SF lancerer en fælles plan som kredser omkring parallelsamfund og ghetto-problematikken. Tilbage i 2010 lancerede man udspillet Ny tryghed i udsatte boligområder.

Stop for flygtninge i ghettoer
Socialdemokratiet og SF vil sætte en stopper for at flygtninge på overførselsindkomst kan flytte ind i de udsatte boligområder.

I dag er det sådan, at flygtninge fordeles bredt til kommunerne, men at der er en tendens til, at flygtningene efter nogle år, alligevel vælger at flytte til de boligområder, hvor der i forvejen er mange indvandrere.

De to partier ønsker derfor at de nuværende bopælskrav skærpes, således at der fremover skal gå fem år, før man kan flytte til en anden kommune og gøre krav på fuld økonomisk hjælp fra det offentlige.

De vil desuden sætte en stopper for, at flygtninge overhovedet placeres i ghettoområderne, men at man finder boliger til dem andet steds i kommunen.

Klippekort til sport og flere fritidsjob
De to partier ønsker ikke kun stramninger, men også en række sociale tiltag, som skal forbedre integrationen, og sætte en stopper for rekrutteringen til banderne.

Partierne foreslår blandt andet, at børn af forældre på overførselsindkomst, der bor i udsatte boligområder, skal have et klippekort til fritidsaktiviteter. Det kan være til eksempelvis sport, teater, spejder, ridning eller andre fritidsaktiviteter, så børnene kommer i kontakt med det danske samfund.

De foreslår desuden bedre adgang til fritidsjob. Det er der allerede mange kommuner som arbejder målrettet med, og tallene viser ifølge de to partier, at fire gange så mange unge får en uddannelse, hvis de har haft et fritidsjob.

De to partier foreslår i alt otte tiltag mod parallelsamfund. I overskriftsform lyder det:

  1. Skærpet bopælskrav for flygtninge
  2. Stop for genopdragelsesrejser
  3. Bedre muligheder for fritidsaktiviteter og fritidsjob i udsatte boligområder
  4. Uddannelsespålæg til hjemmegående indvandrerkvinder
  5. Automatisk opskrivning af børn i vuggestuer
  6. Bekæmpelse af bander
  7. Strategiske nedrivninger af boligblokke
  8. Bedre fordeling af elever med anden etnisk baggrund på landets gymnasier

Hele Udspil vedr parallelsamfund S og SF

 

 

David Troels Garby-Holm er konstitueret chefredaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook