Ø vil gerne hjælpe S med en løsning for nedslidte

Enhedslisten vil gerne forhandle med Socialdemokratiet om bedre vilkår for dem, der kommer tidligt på arbejdsmarkedet og for dem, der bliver slidt ned.
Socialdemokratiet kom for nogle måneder siden med et udspil om tidligere tilbagetrækning. Det har de forhandlet nogen tid med regeringspartierne om. Fredag før påske stoppede forhandlingerne.

Jeg håber, at de gik i protest

Socialdemokratiet siger, at de blev smidt ud af forhandlingerne. Jeg håber, at de gik i protest.

Velfærdsforliget står i vejen for en løsning

Det store problem for mange af os, der ønsker en grundlæggende forbedring for de nedslidte er, at Socialdemokraterne ikke er tilstrækkeligt konkrete i forhold til at tegne et alternativ efter valget, hvis der viser sig et nyt flertal.

Socialdemokraterne giver især ikke svar på de problemer, som den stigende pensionsalder skaber

Socialdemokraterne giver især ikke svar på de problemer, som den stigende pensionsalder skaber.

Pensionsalderen bliver 75 år for den 17-årige murer, minus 3 år, som Socialdemokraterne vil nedsætte pensionsalderen med - for nogle. Det vil sige 55 år på arbejdsmarkedet! 2/3 af de faglærte og ufaglærte har i dag forladt arbejdsmarkedet inden de fylder 65 år. Mange har kunnet gå på efterløn. Men efterlønsalderen følger også folkepensionsalderen med op.

Og hvad skal de, der ikke kan arbejde mere, så leve af? Og hvad med den store gruppe af 3F’s medlemmer, der har forladt arbejdsmarkedet inden de fylder 60 år?

Mange er afgået ved døden inden, de heldigste får en førtidspension.

Det er svært for Socialdemokraterne at give et svar på, så længe de ikke vil opsige forliget om at pensionsalderen skal stige i takt med levealderen.

Ø vil gerne forhandle med S

Jeg vil gerne forhandle med Socialdemokratiet om bedre vilkår for dem, der kommer tidligt på arbejdsmarkedet og for dem, der bliver slidt ned. Løsningen er efter min mening enkel og kan beskrives i 3 punkter:

1) Stop stigningerne i pensionsalderen, den skal ikke være højere end 67 år.

2) Indfør reelle rettigheder til tidlig tilbagetrækning på dagpenge efter 40 år på arbejdsmarkedet, og ret til delvis tilbagetrækning på dagpenge efter 35 år på arbejdsmarkedet.

3) Til de nedslidte skal der være ret til førtidspension hvis arbejdsevnen er nedsat med 2/3 og ret til seniorførtidspension hvis arbejdsevnen er nedsat med halvdelen.

Men vil Socialdemokraterne forhandle med Enhedslisten?

Men vil Socialdemokraterne forhandle med Enhedslisten? Meget tyder på, at de hellere vil lave forlig med arbejdsgiverne og med de partier, der for alt i verden vil have pensionsalderen i vejret. Det bliver ikke let.

Forhåbentlig kan det kommende folketingsvalg overbevise partiet om, at der skal findes reelle løsninger sammen med Enhedslisten og andre, der vil skabe løsninger for de mange og ikke kun for nogle få.

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Specialarbejder, folketingsmedlem for Enhedslisten, arbejdsmiljøordfører


placeholder

Annonce