Ønskeseddel fra fagbevægelsen til det røde flertal: Ret til tidlig pension

På ønskesedlen står også mindre ulighed, forbedring af dagpengene og flere penge til velfærd
Fagbevægelsens ønskeseddel til det nye røde flertal – bestående af Socialdemokratiet, de radikale, SF og Enhedslisten – er forskellig alt efter hvilket forbund, man spørger. Men et stort ønske går igen: En ret til tidlig pension.

En mindskelse af uligheden, forbedring af dagpengene og flere penge til velfærd er andre ønsker, som flere forbund fremhæver.

3F: Dagpenge skal igen give tryghed

Formanden for Danmarks største forbund, 3F, Per Christensen, håber meget at det nye, røde flertal vil mindske uligheden i Danmark:

3F ønsker at uligheden i Danmark mindskes

”3F ønsker at uligheden i Danmark mindskes, og at der sikres fair pensionsmuligheder for alle, herunder ret til tilbagetrækning, når man er slidt,” skriver Per Christensen i en mail til Netavisen Pio.

På 3F’s ønskeseddel står desuden en forhøjelse af dagpengene:

”Dagpenge skal igen give lønmodtagere tryghed, så uforskyldt ledighed ikke bliver starten på en social nedtur,” skriver Per Christensen.

NNF: Højre dagpengesatser

Fødevareforbundet NNF er meget enig med 3F.

Forbundets formand Ole Wehlast peger i en mail til Netavisen Pio på, at ”en ret til tidlig folkepension for nedslidte lønmodtagere” står øverst på ønskesedlen.

Forbundsformand Ole Wehlast ønsker sig – akkurat som 3F-forbundsformand Per Christensen – ”et fremtidssikret dagpengesystem med satser, der sikrer ledige et reelt sikkerhedsnet.”

et fremtidssikret dagpengesystem med satser, der sikrer ledige et reelt sikkerhedsnet

På NNF-ønskesedlen står også ”flere penge til lønmodtagere, der ønsker et sporskifte, samt en øget arbejdsmiljøindsats.”

Forbundet ønsker også en ”klimaindsats, der udvikler vores fødevareerhverv, og som ikke bare flytter forureningen til udlandet.” Læg dertil to ønsker, som retter sig meget direkte mod fødevaresektoren:

  • Flere slagtesvin og en realistisk indsats, der mindsker eksporten af levende smågrise.
  • En afskaffelse af chokoladeafgiften og et generelt stop for yderligere fødevareudgifter.

HK: Invester i uddannelse og velfærd

Forbundsformand hos HK Danmark, Kim Simonsen, er helt på linje med 3F og Fødevareforbundet NNF, i ønsket om ”muligheder for værdig tilbagetrækning”, men forbundet har også andre ting på ønskesedlen:

”HK ønsker sig og forventer, at et rødt flertal vil investere i uddannelse og velfærd. Det står også højt på vores ønskeseddel, at det nye røde flertal er klar på at føre verdens mest ambitiøse klimapolitik. Og klar på at genoprette Skat, så Danmark ikke igen skal gå glip af indtægter til fælleskassen,” skriver Kim Simonsen i en mail til Netavisen Pio.

HK ønsker sig og forventer, at et rødt flertal vil investere i uddannelse og velfærd

”Det er klart, at vi gerne ser, at politikerne gør en ekstra indsats for arbejdsmiljøet. Ikke mindst det psykiske. Og så ligger det også i toppen af vores ønskeliste, at det nye røde flertal vil sikre et godt arbejdsliv for seniorer og muligheder for værdig tilbagetrækning,” skriver formanden for HK Danmark, Kim Simonsen.

Dansk Metal: Stop faldet i dagpengenes værdi

Forbundsformand hos Dansk Metal, Claus Jensen, understreger i en mail til Netavisen Pio, at "overordnet er der behov for, at en kommende regering sørger for at fastholde fokus på at skabe arbejdspladser og varig vækst."

Derudover peger Claus Jensen og Dansk Metal på tre områder, som man særligt håber den nye regering vil tage fat på - deriblandt en ordning for nedslidte:

der er behov for fx at stoppe faldet i dagpengenes værdi og løfte dækningen

  • Det bør være en klar prioritet for en kommende regering, at sørge for at erhvervsuddannelserne dels har den rette økonomi til at konkurrere med udlandet, og dels at der bliver uddannet flere faglærte.
  • Det bør også være en prioritet at få styrket den danske model. Den danske model skaber vækst og tryghed, men der er behov for fx at stoppe faldet i dagpengenes værdi og løfte dækningen, samt fx at styrke omskolingsmulighederne.
  • Den sidste og vigtige prioritet jeg vil fremhæve er, at der er nogle personer, der har haft hårdt arbejde i rigtig mange år og er så nedslidte, at der er behov for at se på hvordan de personer også kan få en god pension. Det håber jeg et bredt folketing kan finde en løsning på.

FOA: Flere penge til velfærd

Hos fagforbundet FOA understreger forbundsformand Mona Striib, at valget var et tilvalg af velfærd. Derfor må en ny regering og et nyt regeringsgrundlag også afspejle befolkningens tilvalg af velfærden:

“Derfor skal der penge til velfærden. Politikerne har lovet os, at det, der kaldes det demografiske træk, er i hus, men man bør kikke meget grundigt på en genopretning af velfærden. Det betyder ekstra midler til sygehusene, til sundheden, til psykiatrien, til ældreplejen og ikke mindst til bedre normeringer i dagtilbuddene,” skriver Mona Striib i en mail til Netavisen Pio.

FOA-formanden har tre andre ønsker til det røde flertal:

Vores medlemmer holder ikke til den stigende pensionsalder, hvad enten de skal arbejde til de er 70, 72 eller 74 år

  • En ret til fleksibel pensionsalder: ”Vores medlemmer holder ikke til den stigende pensionsalder, hvad enten de skal arbejde til de er 70, 72 eller 74 år.”
  • En ny regnemaskine i Finansministeriet: ”Vi ved, at der er dynamiske effekter af investeringer i velfærd. Alle - også vismændene - kan se det. Nu må de se at få den nye maskine inde i Finansministeriet.”
  • ”Endelig vil jeg pege på de ønsker, som en række faglige aktører har fremført i det samarbejde, der kaldes Værdig Reform. Det handler dybest set om at tage hensyn til de svageste i vort samfund: Førtidspensionisten, kontanthjælpsmodtageren, børnefattigdommen."

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce