Øremærket barsel: Aftale sender mænd på orlov

“Vi sikrer, at far bliver en større del af babys første år,” lyder det fra FH.
Foto: Colourbox
Arbejdsmarkedets parter er enige om at øremærke 11 ugers barsel til mændene.
Efter langstrakte forhandlinger er arbejdsgiverne og lønmodtagerne blevet enige om en aftale, der skal bane vej for store forandringer for danske forældre.

Fremover skal mødre og fædre nemlig tildeles lige meget barsel, og samtidig skal sidstnævnte have øremærket 11 uger af orloven.

Majbrit Berlau, der som næstformand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), har ført forhandlingerne, mener, at aftalen “flytter hegnspæle for ligestillingen i Danmark.”

“Vi sikrer, at far bliver en større del af babys første år,” siger Majbrit Berlau.

“Og vi sikrer, med en mere ligelig fordeling af barsel mellem mor og far, at vi nedbryder nogle af de barrierer, der var været drivere for uligelønnen i Danmark. Alt i alt så er det her rigtig godt for ligestillingen.”

placeholder

Far får 11 uger

Med aftalen lægges op til en total ligedeling af orloven efter fødsel, hvor far og mor hver kan afholde i alt 24 ugers orlov med ydelser, hvis forældrene ikke foretager sig noget.

Mor vil have mulighed for at overføre i alt 13 uger til far, og far vil have mulighed for at overføre 13 uger til mor. Vælger far at overføre sine 13 overførbare uger til mor, kan hun afholde 41 ugers orlov inklusiv de fire ugers graviditetsorlov. Far kan holde 11 uger efter fødslen.

Vælger mor at overføre alle sine 13 overførbare uger til far, kan han holde 37 ugers orlov efter fødslen.

Begge forældre får dog øremærket 11 uger, som enten skal afholdes eller bortfalder, da de ikke kan overføres. Ordningen er samtidig en implementering af EU’s såkaldte orlovsdirektiv, der skal træde i kraft til næste år.

Stort skridt for ligestillingen

“Stort skridt for ligestillingen,” skriver Dansk Arbejdsgiverforenings administrerende direktør, Jacob Holbraad, på Twitter.

“Nu er det bare om at få det gennemført."

placeholder

EU gav grønt lys

Aftalen kommer, efter at EU i august gav grønt lys til den øremærkede barsel.

Tidligere har det været vurderingen, at direktivet betød, at den øremærkede barsel ikke måtte gå ud over den orlov, som den fødende har. Så hvis faren skulle skal have øremærket en del af orloven, var Danmark derfor forpligtet til at give den fødende mere barsel.

FH og DA’s anbefalinger bliver nu videresendt til regeringen og Folketinget, som ventes at tage stilling til modellen snarest.

Regeringens støttepartier har længe presset på for at få en mere ligelig fordeling af de 48 ugers barsel.

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Godt gået kvinder. Nu kan I endelig få den karriere i har fortjent frem for at være tvunget til at gå derhjemme i et år på barsel og skifte puha lugtende bleer. Et ønske damerne har ønsket sig i årevis er omsider gået i opfyldelse. Hvad enten karrieren går mod et CEO job hos Danfoss eller overkassedame hos Netto er kvinderne endelig sat frie i deres karrierer.

Og os mænd kan nu glæde sig over endelig at kunne få ret til vores børn helt fra de er små uden at risikere skænderier, brok og skildsmissetrusler fra konen om det nu også er rimelig vi mænd vil have halvdelen af barselsglæderne med argumeneter som små børn har brug for deres Mor 24/7 og bare ikke kan erstattes af en Far der alligevel ikke gider.

Annonce