Øremærket barsel til far deler fagbevægelsen

Dansk Magisterforening, HK/Privat og FOA glade for den øremærkede fædre-barsel, mens begejstringen er til at overse hos 3F og Dansk Metal
Den to måneder øremærkede fædre-orlov, som et flertal af EU's social- og beskæftigelsesministre besluttede torsdag, deler vandene i fagbevægelsen.

Dansk Magisterforening, FOA og HK/Privat, der er glade for den øremærkede barselsorlov til færdre, er alle kvinde-dominerede, mens 3F og Dansk Metal, der overvejende er skeptiske overfor beslutningen er mands-dominerede forbund.

Dermed er der altså et sammenfald mellem opbakningen til EU-beslutningen og kønsbalancen i de enkelte forbund. De kvinde-dominerede fagforeningerne vender alle tomlen opad.
Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening:

”Det (Øremærket fædre-barselsorlov) er et vigtigt redskab til at opnå reel ligestilling på arbejdsmarkedet, og det gælder også i familielivet. For mig at se, handler det om at give nogle rettigheder til partneren til den gravide. Vi ser, at rigtigt mange gerne vil holde barsel med deres lille barn, men ikke får lov. Derfor er det så vigtigt, at de får nogle rettigheder.”

For mig at se, handler det om at give nogle rettigheder til partneren til den gravide

Marianne Vind, næstformand i HK/privat:

”Det er helt fantastisk for familierne, at fædre fremover får en rettighed til at være sammen med deres børn. Som det er nu, er der en masse barrierer som for eksempel virksomhederne selv.”
Joan Prahl, forbundssekretær og ligestillingsordfører i FOA:

”I FOA synes vi, det er en rigtig god ide, at fædrene også får del i barslen. Både fordi det er godt for fædrene at være sammen med deres børn og fordi, det kan være med til at løse nogle af de udfordringer i forhold til lavtløns- og ligelønsproblematikkerne, som FOA-medlemmerne har.”
Forbundssekretær og ansvarlig for ligestilling, Søren Heisel, 3F:

Er i imod de to måneders øremærket barsel til fædre, fordi perioden bortfalder, hvis ikke den benyttes af faren: ”Mange vil derfor opleve, at der bliver taget noget fra familien, hvis manden ikke bruger sin barsel.”

Mange vil derfor opleve, at der bliver taget noget fra familien, hvis manden ikke bruger sin barsel

Dansk Metal:

Er ”i udgangspunktet imod lovgivning på området.”
Fakta

Halvanden af de to måneder, der – ifølge EU-beslutningen - skal være øremærket barselsorlov til fædre, skal være betalt, og en halv måned kan være ubetalt. Dog kan landene selv vælge at betale ydelser i hele perioden.

Inden lovforslaget endeligt bliver vedtaget, skal det forhandles på plads med EU-Parlamentet.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Annonce