OK-arbejdsforhold: Indfør kædeansvar i arbejdet med almene boliger

Der mangler kontrol med, om renoveringsarbejde i den almene byggesektor sker på overenskomstmæssige vilkår, mener maler.
Foto: Colourbox
Arbejderbevægelsen er en mangehovedet kamporganisation.

Det er en vidt forgrenet bevægelse, der går dybt i historien og bredt i befolkningen. Den er flettet sammen med folkebevægelser fra tidligere tider og har vokset sig stor og bred gennem generationer.

De seneste 20-30 år har dele af arbejderbevægelsen desværre eroderet og mistet sin skarpe tand, sin folkelige forankring og sin politiske betydning.

Almene lejeboliger er en del af arbejderbevægelsen

Én gren af arbejderbevægelsen står dog i dag fortsat stærkt - den almene boligsektor. Moderniseret og med flotte knopskydninger gennem årene, så er den almene boligsektor i dag stærk og med et intakt og reelt beboerdemokrati fra bund til top.

Det kan og skal bruges til noget. Dem, der bor i almene lejeboliger, er hr og fru Hansen, Sørensen, Polat eller Kowalski. Altså mennesker som vi nu er flest blandt almindeligt arbejdende danskere og nydanskere.

Alle, der bor alment, har en interesse i at bo billigt. Men de har også en interesse i, at arbejdet for boligselskaberne, der driver boligafdelingerne, foregår på anstændig og forsvarlig vis.

Det gælder vilkår som arbejdsmiljø og velfærd og ikke mindst løn og andet, der hører til under overenskomsten. Dette er tilfældet for alle, der er ansat og arbejder direkte for boligselskaberne.

Men det er desværre ikke altid tilfældet for ansatte i firmaer, der er hyret ind til den daglige vedligeholdelse og istandsættelse, f.eks. ved flyttelejligheder.

Endnu værre ser det ud, når vi kigger på renoveringer og større projekter, hvor underentreprenører ofte udfører dele af eller hele opgaven i en given byggesag.

Manglende kontrol

Der ligger en række aftaler rundt i landet mellem boligselskaberne, fagforeninger og kommuner som indeholder en masse gode hensigter om, at dette arbejde altid skal udføres på overenskomstmæssige vilkår.

Der mangler bare ofte kontrolforanstaltninger til at holde øje med, om det bliver overholdt.

Arbejdsmiljøloven er hævet over enhver diskussion. Det samme burde gælde overenskomstvilkår i denne gren af arbejderbevægelsen.

Jeg arbejdede selv som maler i efteråret 2019 for et firma på en slags “anden lønaftale”, hvor jeg fik priser af mester fra lejlighed til lejlighed.

Disse stemte ikke overens med min erfaring fra opmålingen, og da vi kontrolopmålte og opdagede, at priserne lå på cirka 2/3 dele af opmålingen, indledte fagforeningen selvfølgelig en sag, som blev vundet. 11.700 kroner for seks-syv ugers arbejde blev efterbetalt.

Stærke aftaler med boligselskaber og kommuner

Der er brug for at se hensigtserklæringerne om overenskomstmæssige vilkår. Sammen med de øvrige byggefag må vi indkalde til drøftelser med de store boligselskaber og få skabt et fintmasket net, der sikrer overenskomsterne, når arbejdet udføres for almene lejeboliger.

Både det løbende arbejde, det som sendes i udbud løbende, og de store byggesager, der selvfølgelig også sendes i udbud.

Udbud forhindrer ikke, at man kræver overenskomstmæssige vilkår, hvilket også vil styrke danske firmaers muligheder for at byde ind på og vinde de større opgaver, herunder underentrepriserne, når disse er omfattet af kædeansvar.

Medlem af Kommunalbestyrelsen i Albertslund (S) og bestyrelsesmedlem i Malernes Fagforening Storkøbenhavn.


placeholder

Kommentarer

Hørt! BL bliver mere og mere blå og kommer længere og længere fra beboerne og grundtanken. Når det går helt galt, skimmer ledelsen kassen med millionbeløb, som man ser i en aktuel sag i Århus. Men konstante forsøg på at spare på vedligehold i lejernes boliger (selvfølgelig med hensyn til huslejeniveauet), slår også ud i social dumping og ringe håndværk i det udførte arbejde mange steder.

Albertslund Boligselskab lavede kædeansvar ved renoveringer og praktikpladser, og boligselskaberne er jo i nogen grad arbejdsgiver og efter at man var en del kobrationen gik BL over til
Dansk Erhverv bl. For at overholde regeringens sparre krav ,så selv om lejerne der også er lønmodtagere er de i denne forbindelse også arbejdsgivere da der er lejer flertal i org.bestyrelserne
Og via beboerdemokratiet.

Annonce