OK18: Krav fra Danske Regioner vil øge risiko for fejl

Både læger og sygeplejersker dybt bekymrede over OK18-forslag om at droppe det faste arbejdssted. De frygter at det vil ramme kvaliteten
Faste kollegaer, kendte arbejdsgange, vante samarbejdsformer og kendskab til ruten ned i kantinen kan være i fare, når Danske Regioner under de nuværende overenskomstforhandlingerne har rejst krav om at ”forenkle” ansættelsesbestemmelserne.

I dækningen af de offentlige overenskomst-forhandlinger har især slagsmålene om lærernes arbejdstid, lønudviklingen og de statsansattes spisepauser fyldt det meste.

Et lidt overset emne under overenskomstforhandlingerne på det regionale område er nye regler for arbejdssted - som Danske Regioner selv betegner som 'fleksible arbejdsforhold' - hvor de ansatte på hospitalerne er blevet mødt med et krav om, at de fremover skal være ansat i hele regionen, og altså ikke som i dag, hvor de er ansat på et enkelt hospital.

Risikoen for fejl vil stige
Regionerne vil dermed med kort varsel kunne sende sygeplejersker, læger og andre ansatte hen til de afdelinger eller hospitaler, hvor der skulle være størst behov for personale. Men det er ikke en ide, der modtager stor opbakning fra personalegrupperne, som frygter for det faglige niveau, hvis de bliver kastet rundt fra afdeling til afdeling.

 

Man kan ikke bare flytte dem fra det ene sted til det næste, uden at det risikerer at gå udover patientsikkerheden

"Sygeplejersker er ikke bare sygeplejersker, som alle kan det samme. Man er uddannet og specialiseret på de afdelinger og inden for de områder, hvor de er tilknyttet og derfor kan man ikke bare flytte dem fra det ene sted til det næste, uden at det risikerer at gå udover patientsikkerheden. På sin afdeling kender man de fysiske rammer, arbejdsgangene og ens kolleger. Det gør man ikke på en anden afdeling på en anden matrikel og dermed kan risikoen for fejl stige," siger Signe Hagel Andersen, der er kredsnæstformand for sygeplejerskernes fagforening, Dansk Sygeplejeråd i Region Hovedstaden, til Netavisen Pio.

En helt tilsvarende bekymring lyder fra Signe Bødker Thim, der er læge på børneafdelingen på Viborg sygehus:

Hvis man ikke ved, hvad der ligger i akutbakken og ved hvad kan finde i skabet, så skaber det forsinkelse og fejl."

"Vi er som læger helt afhængige af at kende vores arbejdssted, at kende vores teams og vide hvordan alting foregår i den konkrete setting. Alle har en bestemt placering og bestemt funktion i vores arbejde. Alting er forskelligt på alle sygehuse. Hvis man ikke ved, hvad der ligger i akutbakken og ved hvad kan finde i skabet, så skaber det forsinkelse og fejl."

Fleksibiliteten er ikke til patienternes fordel
Danske Regioner og Anders Kühnau, der er formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn, skriver i et debatindlæg, at der tale en misforståelse, og forsikrer, at der ikke bliver tale om at flytte medarbejdere tilfældigt rundt på forskellige afdelinger.

Men for sygeplejerske Sine Hagel Andersen er kravet om større fleksibilitet ikke en lille ting. Hun påpeger, at man risikerer at erstatte et eksisterende problem med et nyt problem:

"Der er i dag afdelinger, der i dag ligger på forskellige matrikler med ret så store afstande imellem. Det vil påvirke sygeplejerskers hverdag meget at skifte rundt mellem afdelinger på de forskellige matrikler. Også selv om det står i en kendt vagtplan. For det har en betydning, at man kender sin arbejdsplads og er tryg ved arbejdsgangene der".

Hvis regionerne siger, at dette er til patienternes fordel, så ved de simpelthen ikke, hvad der foregår ude på afdelingerne.

Børnelæge Signe Bødker Thim er heller ikke overbevist om at den øgede fleksibilitet er til patienternes fordel:

"Det er helt fint at forhandle fleksibilitet med den enkelte medarbejder på indvidniveau. Det kan sagtens lade sig gøre, men det går ikke at presse det nedover os alle sammen i sundhedssektoren. Vi vil gerne være fleksible, når det giver faglig mening, for patienternes skyld. Hvis regionerne siger, at dette er til patienternes fordel, så ved de simpelthen ikke, hvad der foregår ude på afdelingerne".

Frygter for familielivet
Både læger og sygeplejersker frygter, at forslaget kan få konsekvenser for sundhedspersonalets mulighed for at få familielivet til at hænge sammen.

"Som sygeplejersker har man selv valgt et sted at arbejde, og det kan blive meget besværligt, hvis man den ene dag skal stille på Frederikssund og dem næste på Hillerød. Det kan betyde rigtig meget ekstra transporttid. Sygeplejersker forventes i forvejen at være fleksible, men det kan blive svært at få familielivet til at hænge sammen.” mener Sine Hagel Andersen.

Det kan blive meget besværligt, hvis man den ene dag skal stille på Frederikssund og dem næste på Hillerød

Også på dette punkt ser læger og sygeplejersker ens på problemstilligen:

"Og så er der det lavpraktiske omkring vores work-life-balance. Resultatet af det her er jo, at mange vil få mere end en cykel- eller S-togstur til arbejde. Det bliver svært at få tingene til at hænge sammen", slutter Signe Bødker Thim. 

Vil ændre på skemaregler
Udover kravet om at ændre arbejdssted, er sundhedspersonalet i regionerne også blevet mødt af krav om at overgå til årsnorm, hvilket vil gøre det sværere at få registreret overarbejde og afspadsering.

Endelig har Danske Regioner også rejst krav om ændring af de såkaldte varslingsbestemmelser, som er de regler som bestemmer, hvor længe i forvejen, at ændringer i de ansattes skemaer skal foregå.

 

David Troels Garby-Holm er redaktionssekretær, debat-redaktør og souschef på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce