Økonompanel: Drop fokus på arbejdsudbud

To ud af tre økonomer i Berlingske Business økonompanel anbefaler at flytte fokus fra at øge arbejdsudbuddet til at styrke produktiviteten. Det glæder Cevea-direktør Kristian Weise, der ønsker stærkere fokus på opkvalificering.
Drop det store fokus på at øge udbuddet af arbejdskraft, og fokusér i stedet på tiltag, der kan højne beskæftigelsen. Sådan lyder meldingen det store flertal af økonomerne i Berlingske Business ’Økonompanel’, skriver avisen i dag.

Panelet, der består af 98 økonomer inden for blandt andet forskning, finansielle virksomheder, interesseorganisationer fagforbund, analyse enheder og tænketanke, er blevet bedt om at tilkendegive, hvad de mener man fra politisk side primært skal prioritere i de kommende års reformarbejde.

Og konklusionen er klar: Mere end to ud af tre af panelets medlemmer mener, at det primære fokus fremadrettet bør være på at øge produktiviteten. Mindre end hver femte mener, at det primære fokus bør være på øget arbejdsudbud.

økonompanel
Kilde: Berlingske Business, 6. februar 2017.

Dermed ligger panelets holdning i kølvandet på udmeldingerne fra en række af landets fremtrædende økonomer, blandt andet de økonomiske vismænd, som har anbefalet politikkerne at flytte fokus i reformdebat fra at handle om arbejdsudbud til at handle om produktivitet.

Kan få store sociale konsekvenser
Kristian Weise, der er direktør i centrumvenstretænketanken Cevea, glæder sig over holdningen blandt økonomerne. Han har gennem længere tid advaret mod at fokusere ensidigt på arbejdsudbuddet.

”Jeg er glad for, at en stor del af landets økonomer nu har husket, hvad det er, der gør os rige. Den velstand vi har, kommer ikke fordi mange render rundt og laver det samme arbejder, men fordi vi der dygtige til det arbejde, vi laver”, fortæller han.

Han anerkender, at der i en velfærdsstat som den danske naturligvis skal være en balance mellem hvor mange der arbejder og hvor mange der forsørges. Men den balance er der allerede i øjeblikket, og Kristian Weise har svært ved at se, hvordan arbejdsudbuddet skal øges yderligere, uden at det får store, sociale konsekvenser:

”Jeg kan ikke se, at man kan øge udbuddet af arbejdskraft væsentligt, uden at det går ud over rigtig mange mennesker. Så ender det med nogle reformer, hvor man måske nok kan presse en lille gruppe ud på arbejdsmarkedet, men til gengæld gør en masse børnefamilier fattige, sådan som vi så det med kontanthjælpsloftet. De sociale omkostninger bliver langt højere end de økonomiske gevinster.”

Mens flere og flere økonomer altså opfordrer til at droppe det store fokus på arbejdsudbud, så fastholder regeringen, at arbejdsudbuddet skal hæves med op imod 60.000 personer frem mod 2025. Regeringen har argumenteret med, at det er nødvendigt at hæve arbejdsudbuddet, fordi der i nogle brancher er ved at være mangel på arbejdskraft, og der derfor er risiko for flaskehalse og økonomisk overophedning:

”Selvfølgelig skal vi være opmærksomme på, at der ikke opstår flaskehalse på arbejdsmarkedet. Men de udbudsreformer, regeringen vil gennemføre, for eksempel højere pensionsalder, har ikke noget at gøre med at undgå flaskehalse de kommende år, for de træder først i kraft i 2025”, forklarer Kristian Weise.

Fokus på medarbejdernes kompetencer
Mens der altså tilsyneladende er bred enighed blandt økonomer om, at der skal politisk fokus på produktivitet, er det straks vanskeligere at få klare bud på, hvad det så helt præcist er for nogle reformer eller tiltag, der er brug for. Står det til Cevea, bør hovedfokus være på medarbejdernes kompetencer:

”Vi har brug for tiltag, der gør lønmodtagerne endnu mere kompetente. Vi skal gentænke hele efteruddannelsessystemet, så der bliver meget mere fokus på, hvordan man løbende holder sine kompetencer up-to-date. Det bliver vigtigt de kommende år, hvor digitalisering og automatisering vil berøre mange job. Opkvalificeringen skal i højere grad end i dag tænkes ind i det daglige arbejde, så man hele tiden får bragt sine kompetencer up-to-date, forklarer han.

Et tilbagevendende diskussion i spørgsmålet om produktivitet er højrefløjens ønske om at sænke selskabsskatten. Det vil gøre det mere attraktivt for virksomhederne at investere, lyder argumentet. Men den køber Cevea-direktøren ikke:

”Virksomhederne har allerede i dag store opsparinger og store overskud. Det har så valgt at udbetale dem til aktionærerne, i stedet for at bruge dem til nye investeringer. Jeg har meget svært ved at se, hvordan et par procents lavere selskabsskat skulle lave om på det mønster,” slutter Kristian Weise.


Kommentarer fra Facebook