Ole Birk vil ikke gribe ind over for aggressiv kapitalfond

Folketingsflertal udtrykker bekymring for udenlandsk kapitalfondes udnyttelse af danske moderniserings-regler
Foto: Netavisen Pio
Holckenhus på Dantes Plads i København City er blandt de ejendomme, der er opkøbt af Blackstone.
Boligminister Ole Birk Olesen (LA) vil ikke gribe ind over for den amerikanske kapitalfond, Blackstone, som inden for kort tid har opkøbt mindst 160 udlejningsejendomme i hovedsageligt København og på Frederiksberg.

Lejere og lejerorganisationer har fortalt, hvordan selskabet aggressivt og systematisk forsøger at presse lejerne ud.

Men lejerne skal ikke forvente hjælp fra ministeren. Det kom frem under et samråd i Folketingets boligudvalg torsdag formiddag.

”Jeg har ingen viden om, at nogen udenlandske investorer agerer på kant med eller i strid med loven,” konstaterede boligminister Ole Birk Olesen under samrådet.

Efter samrådet spurgte Netavisen Pio boligministeren, om han synes Blackstone opfører sig på en rimelig måde over for lejerne:

”Jeg har ingen viden om, at Blackstone opfører sig dårligere end for eksempel danske investorer,” lyder svaret fra boligminister Ole Birk Olesen.

Svaret fra ministeren undrer formanden for Lejernes LO, Helene Toxværd.

vi har en boligminister, der godt nok konstaterer, at der er et hul i loven, men som intet vil gøre ved det

”Det er stærkt bekymrende, at vi har en boligminister, der godt nok konstaterer, at der er et hul i loven, men som intet vil gøre ved det. Til gengæld glæder vi os over, at et bredt flertal i Folketinget har de samme bekymringer over udviklingen, som vi har,” siger Hele Toxværd til Netavisen Pio.

Aggressive og pågående

Blackstone, der er en af verdens største kapitalfonde, kritiseres af Lejernes LO og af lejere i de opkøbte ejendomme for på en meget aggressiv og pågående måde at tilskynde nuværende lejere til at flytte. Blackstone får derefter muligheden for at modernisere lejlighederne efter den såkaldte 5.2-regel i boligreguleringsloven.

Reglen betyder, at ejere lovligt kan fordoble – og i nogen tilfælde tredoble – huslejen via modernisering af f.eks. badeværelse og køkken.

Modsat de danske pensionskasser, så henvender Blackstone sig direkte til de enkelte lejere og forsøger at overtale dem til at flytte.

”360 North både ringer og skriver til lejere og opfordrer lejerne til at flytte. Lejerne bliver også tilbudt store pengebeløb for at flytte. Det er eksempler på, at lejere har fået tilbudt flere hundrede tusinde kroner for at humme sig væk. Metoden kaldes ”Shake the building” – altså firmaet ryster bygninger for at se hvor mange lejere, der ”falder ud”. North 360 ringer også og presser på for at få et møde i stand med den enkelte lejer. Metoderne gør lejerne bange og utrygge,” har direktøren for Lejernes LO i Hovedstaden, Claus Højte, tidligere udtalt til Netavisen Pio.

Minister: Vil ikke ændre moderniserings-regler

Netavisen Pio har tidligere beskrevet hvordan Blackstones samarbejdspartner i Danmark, 360north, i konkrete tilfælde har tilbudt lejere i attraktive herskabslejligheder mere end en million kroner for at flytte.

Boligminister Ole Birk Olesen oplyste under samrådet, at det er fuldt lovligt for boligejere at tilbyde lejere pengebeløb for at flytte:

”Så kan lejer sige enten ja eller nej tilbuddet,” siger Olesen, der ikke finder fremgangsmåden kritisabel.

Under samrådet kom det også frem, at boligministeren ikke vil ændre på 5.2.-bestemmelsen i Boligreguleringsloven:

Jeg ser ikke noget behov for at ændre 5.2.-bestemmelsen

”Jeg ser ikke noget behov for at ændre 5.2.-bestemmelsen. Hvis vi afskaffede 5.2.-bestemmelsen ville vi måske om 30 år igen stå i den situation, at vi manglede tidssvarende, moderne leje-lejligheder,” lyder det fra boligministeren.

DF: ”Vi er bekymrede”

Under samrådet udtrykte et bredt flertal i Folketinget – bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og SF - stor bekymring for udenlandske kapitalfondes intense interesse for opkøb af danske udlejningsejendomme.

” Vi deler bekymringen over udviklingen,” sagde Dansk Folkepartis boligordfører, Merete Dea Larsen, under samrådet og uddyber over for Netavisen Pio:

”Jeg kan konstatere, at der er et flertal, der udtrykker bekymring. Jeg foretrækker at den bredest mulige kreds sætter sammen og drøfter de aktuelle problemer, vi ser med udenlandske kapitalfonde, som i øjeblikket med stor hast opkøber danske udlejningsejendomme. Måske bliver det ikke lige boligministeren, der indkalder til møde, men mon så ikke vi partier bare tager et initiativ.”

Selvom det er lovligt, kan der godt være forkert

Socialdemokratiets boligordfører, Kaare Dybvad, vedgik under samrådet, at Socialdemokratiet – sammen med Enhedslisten - var med til at føde 5.2.-bestemmelsen tilbage i 1996:

”Udgangspunktet for 5.2.-bestemmelsen er bare ikke længere til stede. Vi er bekymrede over den udvikling, der foregår. Man går meget aggressivt til værks fra investor-side. Noget kan godt være lovligt, men alligevel være forkert,” lød det fra Dybvad.

”Vi er nødt til sammen at se på de her metoder. Det går rigtig stærkt i øjeblikket. Vi har stadig 40.-50.000 billige lejligheder i København, men om ti år har vi måske ingen,” siger Dybvad uddybende til Netavisen Pio.

Enhedslisten rækker hånden frem

Enhedslisten Pelle Dragsted, der sammen med partiets boligordfører, Søren Egge Rasmussen, havde indkaldt til samrådet, glæder sig over meldingerne fra både Socialdemokratiet og DF:

Vi vil i den grad række hånden frem til Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti

”Vi vil i den grad række hånden frem til Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Vi anerkender at investorerne skal have et vist afkast, men vi håber meget, at vi sammen kan finde et system, hvor forrentningen ved bolig-opkøb og opfølgende modernisering gøres knap så guldrandet. Det vil stoppe trafikken af udenlandske investorer, som opkøber, moderniserer og forsvinder igen. Uden at tage et videre ansvar for bolig- og samfundsudviklingen i Danmark,” siger Pelle Dragsted til Netavisen Pio.

 

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook

Annonce