Om Louis Pio

Louis Pio ernærede sig efter krigen i 1864 ved undervisning og løse skribentjobs, indtil han blev ansat hos postvæsenet. Det var igennem sin interesse for historie, Louis Pio blev optaget af socialismens udvikling i 1860’erne og 70’erne.      I 1871 udsendte Louis Pio – under stærk indflydelse fra international socialistisk litteratur – en række politiske tekster (Socialistiske Blade, 1-2), som siden skulle vise sig at blive startskuddet for den socialistisk bevægelse i Danmark. Sammen med sin fætter Harald Brix beskrev han arbejdernes vilkår og opfordrede til kamp for en forbedring af disse.    Pio ønskede at samle arbejderne som politisk klasse, så de kunne stå stærkere over for arbejdsgiverne. Dette skete blandt andet på de arbejdermøder, der afholdtes sideløbende med udgivelsen af artikler. Det påvirkede den politisk dagsorden og anspore til handling, som blandt andet udmøntede sig i det, som vi i dag kender, som Slaget på fælleden.      Pio blev sammen med Geleff og Brix således frontløberne for udbredelse socialisme og etablering af arbejderbevægelsen i Danmark.