Omskæring er et barbarisk ritual

Vi skal beskytte drenge, så de ikke udsættes for risiko, medmindre den er lægefaglig. Det gør vi ved at indføre en 18-års minimumsalder for omskæring.
Den 21. september kunne man på Netavisen Pio læse organisationen Circuminfos svar på vores argumentation for en 18-års aldersgrænse for omskæring af drenge, medmindre en sådan er lægeligt nødvendig. Circuminfo frembringer en række vilde og forkerte påstande og beskylder os for at læne os op ad tendentiøs forskning.
 
Må læger nu ikke have holdninger?
Det er rigtigt, at vi læner os op ad overlæge, professor Morten Frischs forskning. Morten Frisch har aldrig lagt skjul på, at han er fortaler for en 18-års aldersgrænse for omskæring, som ikke er vurderet lægeligt nødvendig. Giver det Circuminfo ret til at miskreditere hans forskning? Eller har han som sexologisk forsker ikke ret til at have en mening om det, han forsker i? Hvis det er tilfældet, må en lungemediciner så heller ikke have en mening om rygning? Må en diabetolog ikke have en mening om fedme og kost? Naturligvis må de det.
Må en lungemediciner så heller ikke have en mening om rygning?
Det er korrekt, at Morten Frischs omtalte studie ikke redegør for, hvorvidt mændene var omskåret rituelt/kulturelt eller som følge af sygdom i forhuden. Men er det nødvendigvis en svaghed? Og gør det studiet tendentiøst og upålideligt? Det mener vi ikke. I langt de fleste tilfælde fjernes sygdommen (forhudsforsnævring, svære kondylomer, cancer med videre) jo ved den terapeutiske omskæring. Og derved er problemet, som tidligere antageligt har forårsaget seksuelle problemer, jo fjernet. Ifølge Circuminfos egen logik burde disse omskårne mænd efterfølgende kunne fungere upåklageligt seksuelt. Kun i sjældne tilfælde udføres omskæring i forbindelse med hudlidelser, som må forventes at forårsage seksuelle problemer, også efter omskæring.
Morten Frischs studie redegør desuden fint og sobert for, at det ikke har statistisk styrke til at kunne udtale sig om, hvorvidt seksuel dysfunktion var særligt tilstede blandt mænd, der var omskåret som spæde eller omskåret som en operation senere. Det finder vi er seriøst og slet ikke tendentiøst.

Hver tyvende dreng alvorlige komplikationer
I deres kritik af os refererer Circuminfo blandt andet fra et dansk oversigtsstudie, som konkluderer, at omskæring af raske drengebørn ikke har nogen indflydelse på oplevelsen af sex senere i livet. Men gruppen undlader at nævne den kritik, der rejstes af studiet og dets åbenlyse mangler. Blandt andet undlader studiet at forholde sig til flere danske studier – herunder Morten Frischs – som påviser konsekvenser ved omskæring. Vi undrer os over disse udeladelser.
Circuminfo anfører, at ”enhver sammenligning med pigeomskæring (FGM) er fuldstændig forfejlet…” Vi er uenige og mener bestemt, de kan sammenlignes: Langtfra alle omskæringer af piger/kvinder er brutale bortskæringer af klitoris og skamlæber med sammensnøring af skeden. Hyppigt anvendte omskæringsformer er faktisk mindre brutale end omskæring af mænd. Vi antager, at Circuminfo – ligesom vi – mener, at alle former for kvindelig omskæring skal forblive forbudt. Men vi synes, det er hyklerisk at tale for at måtte omskære på én måde, mens man taler for, at mindre brutale variationer af kvindeomskæring skal være forbudt.
Vi synes, det er hyklerisk at tale for at måtte omskære på én måde, mens man taler for, at mindre brutale variationer af kvindeomskæring skal være forbudt.
Circuminfo postulerer, at intet tyder på, at ”omskæring af sunde drenge under ordnede og hygiejniske forhold har nævneværdige negative konsekvenser”. Et relativt nyligt studie påviste, at når omskæring blev udført af Rigshospitalets børnekirurger (altså under ”ordnede og hygiejniske forhold), havde cirka hver tyvende dreng alvorlige komplikationer. Er de blot en bagatel? Og hvad med de alvorligere sager, man – lykkeligvis sjældent – hører om, hvor omskæring har umiddelbare, alvorlige konsekvenser i form af infektioner, blødninger, må indlægges, mister penishovedet eller endog dør? Er disse ligegyldige?

Omskæring er et barbarisk ritual
Vi vil gerne stå ved vores formulering om, at omskæring er et barbarisk ritual. Vores holdning støttes af flere sundhedsfaglige og lægelige selskaber, som mener, at omskæring af drenge bør forbydes. Herunder mener Dansk Selskab for Almen Medicin, at omskæring uden samtykke er ”lemlæstelse”. Andre mener, at omskæring er ”et overgreb”.
Vi vil gerne stå ved vores formulering om, at omskæring er et barbarisk ritual.
Vi vil som folketingskandidater og Socialdemokrater gerne påtage os et ansvar for at forsøge at hindre, at sådanne alvorlige komplikationer opstår. For os er det åbenlyst, at vi beskytter drengene bedst ved at ligestille dem med pigerne, så de ikke udsættes for en risiko, medmindre den er lægeligt nødvendig. Det gør vi bedst ved at indføre en 18-års minimumsalder for omskæring, der ikke er lægeligt nødvendig.

Organisationer der offentligt går ind for et forbud mod omskæring af drengebørn under 18 år tæller blandt andre Børnerådet, Børns Vilkår, Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Sygeplejeråd, Europæiske Lægers Fælleserklæring, Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, Foreningen af danske lægestuderede, Jordmoderforeningen, Lægeforeningen, Nordiske Børneombudsmænd, Red Barnet, Dansk Selskab for Almen Medicin samt Sex & Samfund.

Niels E. Bjerrum er medlem af Københavns Borgerrepræsentation og folketingskandidat (S) i Københavns Storkreds

Rasmus Stoklund er folketingskandidat (S) i Nordsjællands Storkreds

Medlem af Folketinget og Udlændinge- og integrationsordfører for Socialdemokratiet.


Kommentarer fra Facebook

Annonce