Op og ned på flygtningesnakken

Folketinget vedtager fredag et lovforslag, der giver regeringen mulighed for at pålægge virksomheder at kontrollere visum og pas på deres passagerer inden de rejser ind i Danmark. Socialdemokraterne støtter forslaget.
Der ankommer flere hundrede flygtninge og migranter til Danmark hver eneste dag. 150 af dem søger asyl i vores land. Flertallet rejser i gennem Danmark – ofte med kurs mod Sverige, hvor de har familie og bekendte. Da svenskerne gennem mange år har givet asyl til markant flere end Danmark, er der naturligt nok mange flere flygtninge, der har familie i Malmö, Stockholm og andre svenske byer end i Danmark.

Selvom 150 asylansøgere altså udgør et mindretal af dem, der ankommer til Rødby, Padborg og de andre grænseovergange, er det stadig udtryk for en kraftig stigning i asyltallet. Hovedparten af dem der er kommet siden stigningen begyndte, sidder stadig i asylcentre og venter på at få behandlet deres ansøgning.

Det er altså et mindretal, der overhovedet er ankommet til de kommuner, der som bekendt har ansvaret for at sikre bolig, læge, skole, danskundervisning og alt det andet der hører med til integrationen.

Massive udfordringer for kommunerne
Men selvom kommunerne kun har set den første del af udfordringen, er mange borgmestre og kommunalbestyrelser allerede ved at råbe vagt i gevær. Både de kulturelle og økonomiske problemer kan blive massive – både i 2016 og på længere sigt. Det er ikke en usikker vurdering, det bygger på benhårde facts om årtiers fejlslagen integrationspolitik. Kraftig overrepræsentation på overførselsindkomst. Socialt belastede boligområder. Kultur-konflikter. Og rigtig mange der har brug for lægehjælp og særlig støtte.

Både de kulturelle og økonomiske problemer kan blive massive

Herudover diskuterer det svenske parlament i disse dage et lovforslag svarende til det danske om transportøransvar. Norge har allerede vedtaget det. Hvis svenskerne på denne måde indfører kontrol af pas og visum på overfarten mellem Helsingør – Helsingborg og på bus- og togdriften over Øresundsbron, vil hovedparten af de migranter og flygtninge, der i dag bruger disse forbindelser strande i Danmark – konkret på havnen i Helsingør og på togperronen i Københavns Lufthavn.

Dette vil betyde en flerdobling af det aktuelle asyltal. Min vurdering er, at det kan Danmark ikke holde til – hverken kulturelt eller økonomisk. ”Antallet betyder noget”, som Mette Frederiksen formulerer det.

Det er korrekt, at der er stillet en række spørgsmål til hvordan f.eks. DSB konkret skal foretage ID-kontrollen syd for grænsen. Jeg synes det er relevante spørgsmål, som særligt Enhedslisten og de Radikale har stillet. Men for det første, er det ikke folketingets opgave at beskrive i detaljer hvordan myndigheder, virksomheder eller enkeltpersoner skal udføre en lovgivningsmæssig opgave – det må være myndighedernes og dermed regeringens ansvar. For det andet må praktiske spørgsmål ikke stå i vejen for, at en nødvendig lovgivning vedtages.

I dag er Sverige endestation for mange flygtninge og migranters rejse gennem Europa. Hvis ikke Danmark skal være de facto endestation, bliver vi altså nødt til at tage initiativer som dette.

Kan starte domino-effekt ned gennem Europa
Det er på denne baggrund at den socialdemokratiske gruppe denne fredag stemmer JA til et forslag, der reelt vil betyde at flygtningene og migranterne må stoppe deres rejse op gennem Europa på havnen i Putgarden og i ankomsthallen på Flensborg banegård. Ministerens bemyndigelse kan sættes i kraft hvis der er en ”alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed”.

Det er ikke urealistisk at Tyskland herefter vedtaget noget lignende, og dermed er der startet en domino-effekt hele vejen ned gennem Europa indtil vi rammer strandende på Lesbos i Grækenland.

Freden indfinder sig nok desværre ikke inden jul

Dermed kan alle se, at vores løsning er kortsigtet og kun afhjælper nogle akutte og nationale problemer. På lang sigt, vil det være en katastrofe for samhandlen - og samværet – i Europa, hvis de gode og rigtige tanker bag Schengens åbne grænser på denne måde braser sammen.

Ligesom det ikke er nogen løsning på flygtningekrisen, at alle lande tænker på sig selv. Den optimale løsning er selvfølgelig fred i verden – sikkerhed i Syrien, nedkæmpning af Islamisk Stat, opbygning af sunde økonomier i Afrika og demokrati i Afghanistan. Men Sveriges socialdemokratiske regering planlagde at kunne gennemføre ID-kontrol fra 21. december. Freden indfinder sig nok desværre ikke inden jul.

Vigtigt med flere ressourcer til FN
Den næstbedste løsning er at sikre velfungerende flygtningelejre i nærområderne med medicin, skoler, mad, rent vand, sikkerhed og et håb om en fremtid. Lige nu nærmer vinteren sig i Tyrkiet og de øvrige lande i nærområdet, og det er en skandale at nødhjælpsarbejderne allerede nu melder om manglende tæpper, opvarmning af telte og mulighed for at garantere forsyninger hele vinteren.

Hverken de private nødhjælpsorganisationer eller FN har de nødvendige ressourcer – spørg bare Mogens Lykketoft! Det er ganske enkelt skammeligt at der skæres så markant på bidragene til særligt FN’s arbejde. Det gælder også den danske regerings aktuelle finanslov. Alt snak om hjælp i nærområderne, falder jo fuldstændig til jorden, når de rige lande ikke leverer.

På den baggrund er jeg slet ikke i tvivl. Vi gør det rigtige

Jeg har været socialdemokraternes ordfører på dette lovforslag, og har derfor været nødt til at sætte mig grundigt ind i detaljerne. På den baggrund er jeg slet ikke i tvivl. Vi gør det rigtige. Socialdemokraterne er i disse dage det eneste parti på Christiansborg, der både vil håndtere de aktuelle kortsigtede udfordringer og samtidig bruge markant flere skattekroner på at forbedre forholdene i flygtningelejrene og dermed også reelt løse problemerne på lang sigt.

Har du en socialdemokratisk partibog i lommen, er der med andre ord god grund til at være lidt ekstra stolt i disse dage.

 

Mattias Tesfaye (f. 1981) er medlem af folketinget for Socialdemokraterne.

Integrationsordfører for Socialdemokratiet


placeholder

Annonce