Annonce

Opfordring: Husk på SKAT før I skærer på administrationen igen

Politikere tror, at administration er et bundløst hul, hvor man kan hente milliarder til velfærd. Men de glemmer, at velfærd kræver professionel administration
Jeg hører igen og igen politikere pege på, at løsningen for vores velfærdssamfund er at skære ned på administrationen og flytte ressourcerne til velfærd. Administrationen beskrives som et unødvendigt fedtlag og en pengesluger, der ikke bidrager med værdi for hverken borgere eller samfund. Det virker som om, nogle politikere tror, at administration er et bundløst hul, hvor milliarder ruller ned til ingen verdens nytte.

Det virker som om, nogle politikere tror, at administration er et bundløst hul

Her er det, jeg må hejse et flag. For intet kan være mere forkert.

For man glemmer, at en professionel administration er en væsentlig del af velfærdssamfundets maskinrum. Der skal være styr på ydelser, der skal være retssikkerhed i sagsbehandlingen, og den ene hånd skal vide, hvad den anden gør. På plejehjemmet, i jobcentret, på hospitalet og i borgerservice. Administration er også velfærd. Og velfærd forudsætter en professionel administration.

Jeg kan nævne SKAT som et skræmmeeksempel på, hvad der sker, når man skærer så meget ned på administrationen, at der ikke er ressourcer til at sikre, at der er styr på regler og udbetalinger. Vores velfærdssamfund har mistet milliarder, som kunne være brugt på eksempelvis børn, udsatte borgere eller ældre.

Besparelser på administrationen tynger kollegerne

De netop overståede økonomiaftaler giver i 2020 kommuner og regioner det største økonomiske løft i ti år. Og aftalerne er bestemt et skridt i den rigtige retning. Men der er også aftalt en omprioritering af ressourcer "fra administration til borgernær velfærd”. Og forud for forhandlingerne kunne man høre finansminister Nicolai Wammen (S) tale om, at der skulle skæres på administrationen for at skaffe mere velfærd til borgerne.

Antagelse er, at der kan skæres og skæres på det administrative, uden at borgerne mærker det

Men hele ræsonnementet bygger på en forkert antagelse om, at der kan skæres ned og skæres væk på det administrative område, uden at borgerne mærker det. Og uden at de øvrige kolleger i den offentlige sektor mærker det.

For det første er administration mange ting. En stor del er netop direkte borgernær velfærd. Eksempelvis når det handler om at servicere borgere i kommunens borgerservice eller på jobcentre. Eller når det gælder lægesekretærer, der koordinerer patienternes forløb på vores hospitaler.

For det andet er det en rigtig dårlig ide at vælte administrative opgaver over på andre faggrupper. For opgaverne forsvinder jo ikke, fordi man skærer ned.

Vi har set mange eksempler på, at dygtige administrative medarbejdere er blevet fyret, hvorefter opgaverne blot er flyttet til andre faggrupper, som så har fået mindre tid til deres kerneopgave med børn, ældre, syge eller handicappede. Det er en elendig løsning for alle. Vi har eksempelvis set skræmmende tal for, hvor stor en del af arbejdstiden læger og sygeplejersker tilbringer foran skærmen.

Hvis de ikke forsvinder, er det en dårlig ide at spare på medarbejderne

Så mit råd til politikerne er at kigge på opgaverne. Og hvis de ikke forsvinder, er det en dårlig ide at spare på medarbejderne.

Professionel administration løfter velfærden

Til gengæld er der behov for at kigge på den generelle opgaveløsning, så man sikrer, at der er den rette arbejdskraft til de rette opgaver. Fremtiden byder på digitalisering og investeringer i IT-løsninger. Derfor er det vigtigt, at man også har arbejdskraften til at vedligeholde systemerne og få noget ud af de data, der genereres. Her står de administrative medarbejdere klar. Også til at aflaste de læger, pædagoger og sygeplejersker, som vi har så hårdt brug for.

Hver gang nogen foreslår, at skære på administrationen, så tænk på SKAT

Så kære politikere. Tænk jer nu om, når I skal skrue fremtidens offentlige sektor sammen. Og hver gang nogen foreslår, at der skal skæres ned på administrationen for at skaffe flere penge til velfærd, så tænk på SKAT. Og husk at en professionel administration er en væsentlig del af et velfungerende velfærdssamfund.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Bodil Otto er formand for HK-Kommunal.


Flere artikler om emnet