Opgørelse: 3F slår kristelig overenskomst på 20 ud af 30 punkter

Arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedahl: 3F bedst på flest punkter
Foto: Boligforeningen 3B
Fagforbundet 3F's overenskomst på byggeområdet slår klart Det Faglige Hus' overenskomst på byggeområdet.

Det viser en detaljeret sammenligning af Det Faglige Hus-overenskomsten og 3F-overenskomsten på byggeområdet, som 3F Byggegruppen har foretaget. Sammenligningen viser, at 3F-overenskomsten  på 20 ud af 30 punkter slår overenskomsten fra Det Faglige Hus.

Arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedahl fra Aalborg Universitet er enig i, at 3F-overenskomsten på en række punkter er bedst:

”Det virker som en meget overbevisende sammenligning, hvor 3F er bedst på flest punkter,” siger Laust Høgedahl til Fagbladet 3F.

3F har blandt andet en højere mindsteløn, højere løn for elever, højere kørselsgodtgørelse og højere tillæg for at arbejde om natten, i weekender og på helligdage.

Sammenligningen viser således, at en lønmodtager på 3F’s overenskomst med Dansk Byggeri vil få mellem 5.000 og 9.700 kroner mere om året før skat sammenlignet med en lønmodtager, der er på overenskomst indgået mellem Kristelig Arbejdsgiverforening og den tværfaglige, gule fagforening, Det Faglige Hus.

3F-overenskomst sikrer ret til akkordarbejde

Laust Høgedahl understreger, at der er mange faktorer, der spiller ind på, hvor meget medarbejderne får i løn på forskellige overenskomster:

”En stor del af løndannelsen foregår lokalt, hvor det typisk er en tillidsrepræsentant, der er med til at forhandle. Derfor kan løn være en svær størrelse at måle på,” siger arbejdsmarkedsforskeren.

Laust Høgedahl fremhæver imidlertid, at efter 3F-overenskomsten er bygningsarbejderne sikret en ret til at arbejde efter de ofte indbringende akkorder, mens det hos KA kun er noget, der kan aftales arbejdsgiver og ansatte imellem:

Her har 3F en fordel, fordi de har et stort apparat med akkordopmålere

”Her har 3F en fordel, fordi de har et stort apparat med akkordopmålere, mens Kristelig Arbejdsgiverforening ikke har den store erfaring på det område. Det er sikkert også derfor, at KA ikke giver en ret til akkordarbejde, men lader det være op til de enkelte virksomheder og dets ansatte,” siger Laust Høgedahl.

Palle Bisgaard, der er næstformand i 3F Byggegruppen, som organiserer knap 60.000 bygningsarbejdere, fremhæver også retten til akkordarbejde som en vigtig forskel på de to overenskomster.

”Det er akkordarbejde, der driver lønningerne i byggeriet, og det sikrer en god indtjening til de ansatte,” siger Palle Bisgaard til Fagbladet 3F.

Han betegner 3F-overenskomsten som ”afgørende bedre” end overenskomsten mellem Kristelig Arbejdsgiverforening og Det Faglige Hus:

”Opgørelsen viser, at 3F’s overenskomst er afgørende bedre end overenskomsten fra Kristelig Arbejdsgiverforening. Det er den på kroner og øre, hvor man får flere tusinde kroner mere, men det vigtigste er nok, at der er en lang række anciennitetsbestemmelser, der er bedre. For eksempel får man hos KA først den sjette ferieuge, når man har været i virksomheden i mere end ni måneder, og det er ikke særlig godt for bygningsarbejdere, der ofte skifter arbejde,” siger Palle Bisgaard.

KA: Vi anerkender det ikke

Hos KA afviser direktør Karsten Høgild ikke opgørelsen fra 3F Byggegruppen:

3F’s sammenligning af overenskomster er så mangelfuld og behæftet med fejl, at vi ikke kan anerkende den

”3F’s sammenligning af overenskomster er så mangelfuld og behæftet med fejl, at vi ikke kan anerkende den. Arbejdsretten har for længst anerkendt vores overenskomst og understreget, at den har et niveau og indeholder alt, hvad der er sædvanligt for kollektive overenskomster på det danske arbejdsmarked. Så når 3F gang på gang forsøger at fremstille KA’s overenskomst som udtryk for løndumping, så har det intet med virkeligheden at gøre,” siger han til Fagbladet 3F.

Karsten Høgild oplyser ikke, hvad det er for nogle fejl og mangler, der efter hans opfattelse er i Byggegruppens opgørelse.

KA-direktøren mener ikke, at man kan sammenligne sig frem til, hvilken overenskomst der er den bedste:

”Det er forskelligt, hvad den enkelte vægter højst. For nogle er det vigtigste et højt pensionsbidrag, andre vægter fleksibilitet, mens andre igen fokuserer på balancen mellem familie- og arbejdsliv,” siger han.

Fakta: 3F bedst på det meste

3F Byggegruppen har lavet en detaljeret opgørelse, hvor 30 punkter er sammenlignet i overenskomsten mellem 3F og Dansk Byggeri og overenskomsten indgået mellem Kristelig Arbejdsgiverforening (KA) og Det Faglige Hus.Opgørelsen viser, at 3F er bedst på 20 punkter, mens KA er bedst på fire punkter. På seks punkter er overenskomsterne lige gode eller kan ikke sammenlignes.

Løn

 • Mindsteløn: 3F bedst
 • Mulighed for akkordarbejde: 3F bedst
 • Opsparing søgnehelligdage: 3F bedst
 • Arbejdstid: 3F bedst
 • Kørselsgodtgørelse: 3F bedst
 • Betaling for overarbejde: Lige gode
 • Elevløn, timeløn første år: 3F bedst
 • Mindsteløn pr. time for 17-årige ungarbejdere: 3F bedst
 • Mindsteløn pr. time for 16-årige ungarbejdere: 3F bedst
 • Mindsteløn pr. time for 15-årige ungarbejdere: 3F bedst
 • Tillæg hverdage mellem 18 og 23: KA bedst
 • Tillæg hverdage mellem 23 og 06: 3F bedst
 • Tillæg weekend eller helligdage (lørdag fra 14.00): 3F bedst
 • Tilkaldearbejde: 3F bedst

 Human ressource

 • Sundhedsordning: Lige gode
 • Seniorordning: Lige gode
 • Barselsorlov: 3F bedst
 • Fædreorlov: 3F bedst
 • Forældreorlov: Lige gode
 • Opsigelsesvarsel: Lige gode
 • Efteruddannelse: 3F bedst

Frihed

 • Feriefridage: 3F bedst
 • Omsorgsdage: 3F bedst
 • Øvrige fridage: KA bedst

 Pension

 • Sundhedssikring i pensionen: 3F bedst
 • Virksomhedens bidrag: KA bedst

 Sygdom

 • Ret til løn under sygdom: 3F bedst 
 • Lønnens størrelse under sygdom: KA bedst 
 • Barnets første sygedag: 3F bedst
 • Hospitalsindlæggelse med barn: Lige gode.

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Mærkeligt at så mange vælger 3F fra!
Måske deres politiske snæversynet overbevisning og urimelige regler og krav, er grunden til at så mange fravælger den mafia lignende organisation!

Mærkeligt at så mange vælger 3F fra!
Måske deres politiske snæversynet overbevisning og urimelige regler og krav, er grunden til at så mange fravælger den mafia lignende organisation!

Annonce