Annonce

Opkvalificeringsudspil: Ret til at uddanne sig til 10 procent over dagpengesatsen

S-regeringen vil investere 750 mio. i, at de mange mennesker, der mister jobbet under corona-krisen, kan få løftet deres kompetencer
I år og næste år skal ufaglærte ledige over 30 år ekstraordinært have ret til at tage en erhvervsuddannelse på 110 procent dagpenge. Uddannelsen skal være inden for et fag med gode jobmuligheder. I dag må mange tage et uddannelsesløft på 80 procent af deres dagpengesats.

Målet er, at den nye 110-procentsats kan træde i kraft allerede fra august.

Det skriver Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

Den nye rettighed skal sikre, at uddannelse er noget, den enkelte selv kan vælge

Den nye rettighed skal sikre, at uddannelse er noget, den enkelte selv kan vælge. Det står og falder ikke med jobcentrets afgørelse. Den høje 110 procents-dagpengesats skal for alvor sætte gang i ordningen med uddannelsesløft, der løfter ufaglærte til faglærte. I fem år har ordningen – trods justeringer undervejs – ligget i dvale.

Siden Danmark lukkede gradvist ned i midten af marts, er arbejdsløsheden steget med næsten 43.000 personer. Ufaglærte og faglærte er særligt hårdt ramt. Lønkompensationsordningen holder hånden under mere 200.000 lønmodtagere, og ikke alle ventes at blive kaldt tilbage på arbejde igen, når ordningen udløber i slutningen af august, hedder det i ministeriets pressemeddelelse.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger, at opkvalificerings-udspillet er et nybrud i dansk reformpolitik:

Det er starten på et nybrud i dansk reformpolitik

“Regeringen vil bruge krisen klogt på at opkvalificere de desværre mange mennesker, der har mistet deres job. Det er starten på et nybrud i dansk reformpolitik. Alt for længe har reformpolitikken handlet om at øge antallet af hænder og hoveder, der står til rådighed for arbejdsmarkedet. Nu er det tid til at sadle om. Vi skal investere i, at ledige og den danske arbejdsstyrke har de rigtige kvalifikationer og er rustet til fremtidens arbejdsmarked.”

Jobåbninger trods coronakrisen

Beskæftigelsesministeriet anfører, at coronakrisen viser, at der er behov for lynhurtigt at omstille ledige til nye job og nogen gange også helt nye brancher. Selvom alle brancher er hårdt ramt af krisen, er der også jobåbninger.

Ministeriet nævner, at der blandt andet er brug for flere hænder til testning, ekstra rengøring og opsætning af håndfri løsninger for eksempel vandhaner, der kan begrænse smitterisikoen. Og om kort tid skal nye grønne job besættes blandt andet til klimavenlig restaurering af landets almene boliger for sammenlagt 30 milliarder kroner.

Ministeriet fremhæver, at det rent faktisk er muligt at løfte sig fra ufaglært til faglært rimeligt hurtigt. For eksempel kan en voksen med to års relevant erhvervserfaring blive SOSU-medhjælper på max 17 uger, mens man kan blive smed på 18 uger.

Alle ledige skal have bedre adgang til korte erhvervsrettede kurser, så de hurtigt og fleksibelt kan blive omskolet til nye job – og helt skifte branche, hvis det er nødvendigt. Derfor hæver S-regeringen den årlige bevilling til korte erhvervsrettede kurser fra de nuværende 120 millioner kroner til 200 millioner kroner i 2020 og 250 millioner kroner i 2021.

Hummelgaard: Fra ufaglært til faglært hurtigt

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard understreger, at regeringen med opkvalificerings-udspillet netop ønsker at kunne omstille folk fra ufarlært til faglært hurtigt:

Vi fremlægger et ambitiøst opkvalificeringsudspil med et klart mål om, at vi hurtigt får omstillet ufaglærte og faglærte

“Vi fremlægger et ambitiøst opkvalificeringsudspil med et klart mål om, at vi hurtigt får omstillet ufaglærte og faglærte til de nye corona-job og grønne job. Vi er ikke i tvivl om, at det er en god investering – også for den enkelte – hvis vi får løftet flere ufaglærte til faglærte. Derfor vil vi allerede fra august måned give ledige ret til at tage en række erhvervsuddannelser på 110 procent dagpenge,” siger Hummelgaard og fortsætter:

“Undersøgelser viser, at økonomi betyder noget for den enkeltes motivation for uddannelse. Det er derfor på tide, at vi giver ledige det nødvendige rygstød til at vende tilbage til skolebænken. For det er ikke en nem beslutning at skulle starte i skole igen. Samtidigt vil vi styrke og forenkle mulighederne for, at man kan få et kort jobrettet kursus allerede fra den dag, man melder sig ledig,” siger Hummelgaard.

Regeringen indkalder nu til politiske forhandlinger. Målet er en hurtig aftale, så den nødvendige lovgivning kan blive hastebehandlet før sommerferien. Det muliggør, at ledige allerede fra august måned kan komme i gang med at tage en erhvervsuddannelse på 110 procent dagpenge.

S-regeringen vil senere i regeringsperioden komme med flere initiativer, der skal løfte arbejdsstyrkens kompetencer på den længere bane.

Dansk Metal meget tilfredse

Dansk Metal er meget tilfredse med udspillet.

”Regeringen viser med udspillet, at de ønsker at fjerne nogle af de mange benspænd, der i dag forhindrer en effektiv og hurtig opkvalificeringsindsats. Vi er helt enige med regeringen i, at vi skal benytte coronakrisen til at sætte gang i et løft af arbejdsstyrken, og det her er et virkelig godt og vigtigt skridt på vejen. Det glæder mig også, at regeringen vil tage yderligere tiltag efter sommer med inddragelse af arbejdsmarkedets parter i trepartsforhandlinger,” siger Torben Poulsen, hovedkasserer i Dansk Metal, ifølge en pressemeddelelse.

Vi er helt enige med regeringen i, at vi skal benytte coronakrisen til at sætte gang i et løft af arbejdsstyrken

Metal hæfter sig ved, at regeringen foreslår at bløde op for nogle af de krav, der i dag betyder, at man skal have været ledig i en længere periode, før man kan gå i gang med opkvalificering. Regeringen vil ændre kravet om 6 måneders ledighed til 3 måneders ledighed for faglærte, som ønsker at blive voksenlærling. Regeringen vil også fjerne karensperioden på de nuværende 5 uger for 100 kurser under 6 ugers jobrettet uddannelse.

Samtidig vil regeringen give ledige ret til at tage et løft fra ufaglært til faglært på 110 pct. af den højeste dagpengesats:

”Vi kommer helt entydigt til at mangle faglært arbejdskraft i fremtiden, hvis vi skal kunne fastholde industriarbejdspladser i Danmark og sikre virksomhedernes konkurrenceevne. Og det skal vi. Det er derfor meget positivt, at det nu bliver mere attraktivt for ufaglærte ledige at gå i gang med eksempelvis uddannelsen til industritekniker,” siger Torben Poulsen, hovedkasserer i Dansk Metal.

I Dansk Metal er man også meget tilfreds med, at regeringen vil imødekomme overenskomstparternes ønske om at styrke mulighederne for efteruddannelse for opsagte medarbejdere:

”Det har været en helt unødvendig forhindring, at opsagte medarbejdere ikke har kunne benytte sig af kompetencefondene efter opsigelsesvarslet udløb. Det er derfor meget positivt, at regeringen nu vil ændre reglerne. Den øgede fleksibilitet vil være afgørende for, at opsagte medlemmer får langt bedre mulighed for hurtigt at komme i gang med opkvalificering,” slutterTorben Poulsen, hovedkasserer i Dansk Metal.

FOA deler regeringens ambitioner

Fagforbundet FOA glæder sig over, at ufaglærte ledige over 30 i år og næste år får ret til at tage en erhvervsuddannelse på 110 procent af dagpengesatsen:

Der er ingen tvivl om, at her er økonomien en hindring

”Vi deler regeringens ambitioner om at give flere mulighed for at tage springet fra ufaglært til faglært. Der er ingen tvivl om, at her er økonomien en hindring. Det flytter regeringens udspil på, selv om det desværre kun er en i en begrænset periode,” siger Helena Mikkelsen, forbundssekretær i FOA ifølge en pressemeddelelse.

Ifølge udspillet kan arbejdsgivere gennem jobrotationsordningen få tilskud til at ansætte en ledig som vikar, mens en medarbejder efteruddanner sig. Personen, der ansættes som vikar, skal have været ledig i mindst seks måneder, og kan højest være ansat som vikar i seks måneder. Den tidsbegrænsning finder Helena Mikkelsen dog problematisk:

”Hvis det her virkelig skal batte til noget, så skal vi fjerne kravet om 6 måneders ledighed. Det vil hjælpe mange. Navnlig når vi tænker på de mange, som er blevet ledige her under corona-krisen,” siger Helena Mikkelsen.

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) melder på Twitter, at opkvalificerings-udspillet fra regeringen om at ledige skal have bedre muligheder for at uddanne sig til bl.a. faglært niveau:

"Første skridt mod en - forhåbentlig - permanent forbedring af lediges uddannelsesmuligheder," lyder det fra FH.

placeholder

 

3F: "Syvmileskridt"

Fagforbundet 3Fs forbundssekretær, Søren Heisel, mener, at regeringens opkvalificeringsudspil er "et syvmilieskridt i den rigtige retning":

Regeringens udspil til styrkede uddannelsesrettigheder til ledige, er et syvmileskridt i den rigtige retning

”Regeringens udspil til styrkede uddannelsesrettigheder til ledige, er et syvmileskridt i den rigtige retning. Coronakrisen har især været hård ved det kortuddannede, og derfor er det rettidig omhu at sikre ledige bedre ret til uddannelse nu, hvor ledigheden er eksploderet. Det er en del af den medicin, der skal hjælpe ledige videre og Danmark ud af krisen. Regeringens udspil er med til at sikre Danmarks fremtidige velfærd.”

På Twitter skriver Søren Heisel:

"Stor ros til Peter Hummelgaard for at sætte opkvalificering af ledige på dagsordenen. Det har 3F i årevis arbejdet for."

placeholder

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Jeg går ud fra at når man siger alle ledige
så gælder det alle ledige
Det må betyde at en kontanthlælps modtager
der bliver trukket 1000 kr pga 225 timers reglen,
ikke længer skal betale en dummebøde på 1000 kr
og får 10 % oven i deres kontanthjælp
og det vil få mange kontanthjælps modtager til at
tage en uddanelse.
Hvis det er sandt, men det tror jeg ikke på før jeg ser det

Jens Kamp....

Jeg føler med dig, men du skal læse hvad der står, og så er det jo lige at det går galt... Du skal ha' krav på dagpenge... ellers er det lukket land.

S-regeringen vil investere 750 mio. i, at de mange mennesker, der mister jobbet under corona-krisen, kan få løftet deres kompetencer.

altså er du ikke blandt dem der kan komme i betragtning.

Der står altså alle ledige over 30 år,, men ok
Det beviser bare at jeg har ret når jeg skriver at
Mennesker på kontanthjælp bliver behandlet som
anden rangs mennesker
imens alle nyledige kan få extra penge og
dagpenge-ur der bliver sat i stå
fratrækker man 1000 kr fra kontanthjælps modtager
KONTANTHJÆLPS MODTAGER BLIVER BEHANDLET SOM LORT

Jens Kamp

Din påstand er stadig forkert, Du skulle starte med overskriften, der står alle der er blevet ledige på grund af Corona krisen...hvorfor vil du hele tiden lave det om så det passer bedst i dit kram, når du allerede i overskriften kan se, at det ikke er tilfældet.
Jeg forstår godt at det er lettest for dig at skyde skylden på andre, men har du tænkt på, at du kan kræve, at din kommune skal tilbyde dig hjælp til at finde et arbejde...
Jeg syntes at du ynker og at tingene skal komme flyvende ind ad døren til dig, uden at du behøver at gøre en indsats selv.
jeg har hørt den slags klagesang fra mange andre, men der er ikke nogen der har bragt mig derhen hvor jeg har ment, at de ikke selv er skyld i deres problemer.
Når det så kommer til stykket, så er der et hav af problemer som folk mener er skyld i deres ulykker, men ofte ligger der misbrug under en del af problemerne... og ja, at de manglende 1000 kr. ville række til 3-4 kasser øl mere. Andre har problemer med deres smil, altså rådne tænder eller helt manglende tænder, eller de 7000 andre grunde til at de netop ikke kan holde på et arbejde.
jeg har hørt om buschauffører der ikke kunne møde til tiden, eller fotografer der ikke ville rejse til arbejdet, men i de sidste 30 år har det været lov, at man kan uddanne sig til en bedre position... har du forsøgt dig med de kompetencegivende kurser. Deltag i kurser i stedet for at arbejde 225 timer det hele tæller...
ja, du har sikkert været hele møllen igennem... Jeg forstår dig bare ikke.
Jeg har haft arbejde siden jeg var 14, mens jeg passede min skole, gik ind i militæret som 16årig og tog min første studentereksamen mens jeg gik på hærens reserveofficerskole, var i militæret i 5 år blev fotograf for et udenlandsk verdenskendt firma... rejste i krigszoner og lavede reportager, mistede arbejdet, tog kørekort til lastbil med anhænger og til bus, og i perioder hvor jeg ikke var ude i verden kørte jeg som buschauffør, eller lastbilchauffør... søgte ind til U.S.Air Force som fotograf, blev gift og fik børn, men stadig ude eller hjemme... tog en matematisk studentereksamen, og læste datamatik, og datalogi som 50årig... spændende, ingen ville ha' en gammel IT specialist... det var et job for børn, startede for mig selv, gik på røven, ud at køre lastbil, ud at køre bus, konen fik 2 hjerneblødninger, så hende måtte jeg så også passe, samtidig med at jeg arbejdede for der skulle penge til... passede hus og kone der så 13 år efter de første to hjerneblødninger fik yderligere to blødninger... og endnu et par stykker... har besøgt hende på plejehjemmet i dag, hvor hun har været i 5år nu.
Har indimellem undervist i Dansk, været kørelærer, blablabla... Prøv dog at forstå, at kan du ikke det ene, så kom igang med noget andet... det er sgu ikke passende at klynke... gå dog ud og tjen de 1000 kr... jeg smutter ud og slår græsplæne for folk eller fræser deres have... om det er sorte penge, nej men det er heller ikke det der er problemet... jeg er vist 16 år ældre end dig, opg som jeg tidligere har fortalt dig, så bliver der stadig spurgt efter om jeg vil ha' et job... men jeg har så rigeligt at lave, et stort hus, en kæmpe have, og så hvad jeg ellers kan tiltuske mig... vær dog ikke sådan et pattebarn... hvis man vil ha' noget at lave, så skal man ikke være alt for kræsen, det koster 1000 kr. på kontanthjælpen.

Henrik Willumsen Først vil jeg sige at jeg er ked af det på dine vejne at din kone er blevet ramt af det du skriver
OG til det andet du skriver. Jeg klynker ikke, for du skulle lige se når man klynker.,forklaring føgeler, men først.
Jeg håber vi er enig om at alle er forskellige.Og du har, lyder det til, haft en kariager???.Og det er ikke noget der tiltaler mig jeg har bare lyst til at have et arbejde så jeg kan tjene mine egen penge og så efter fyreaften være sammen med mine venner holde nogle fester drikke nogle øl vin spiritus.spille billard værtshus ( mit liv )
Men mit arbejde har jeg altid passet. Efter fyreaften vil jeg selv bestemme hvad jeg bruger min fritid til.
Og jeg søger arbejde mindst 2 hver uge, og desvære er det blevet meget svære da de fleste svar jeg får på jobansøgningerne er, Desvære det blev ikke dig vi valgte at ansætte ud af de 150-200 ansøgninger
Læg mærke til at jeg er jobparat det er min status og derfor bliver jeg trukket !000 kr . (OG til klynk)
Flere af mine bekendte har fået førtidspension og invalidepension og ander er på resursse-forløb der har til formål at finde ud af om vedkommende kan arbejde 10-20 timer om ugen og hvis det er muligt vil der blve suplert op så de ialt får 16.000 kr udbetalt og imens dette står på får de også udbetalt meget mere end en kontanthjælps-modtager og bliver ikke trukket 1000 kr og jeg ved at i flere ja de fleste tilfælde er det fordi de ikke længere ønsker, orker,lysten,til arbejde og der er nogle af dem der klynker over at være pysisk syg eller malerhjerne.
Og det kan du eller jeg ikke gøre noget ved,, og jeg syns at det er godt at de får penge til at leve for.
Fordi alle menneske skal hjælpes,,men jeg fatter ikke at man som jobparat kontanthjælps modtager skal fratrækkes
1000 kr,,samtidig med at dem der har givet op har mange fler penge og alle de nyledige skal have flere dagpenge end det der er vedtaget og et dagpenge-ur der er sat i stå
Og mange af mine bekendte siger til mig, søg dog pension,det har du krav på,du har arbejdet i mange år.
Men nej så længe jeg kan arbejde søger jeg arbejde..MEN lad være med at kalde mig et pattebarn og en klynger
OG jeg kan ikke gå ud og tjene 1000 kr for de bliver modregnet og hvis jeg gør det sort for jeg ingen penge.
og når du skriver at kurser osv at alt tæller nej..kun rigtigt arbejde uden løntilskud tæller timer men det er nu heller ikke det jeg leder efter 225 timer.jeg leder efter fast arbejde og jobcenteret har aldrig sendt mig ud til en arbejdsgiver og jeg vil tro at nu bliver jeg sat helt bag i køen da jeg kun har hørt om at de nyledige skal hjælpes tilbag på arbejdsmarket og det er kun dem det handler om nu

Og det eneste jobcenteret har gjordt,/gør,er at sende mig ud i praktik 4 uger gratis for arbejdtsegiverne.
Og hver gang har det fra start blevet gjordt klart at det er 4 uger jeg skal arbejde der gratis og så er det slut ingen snak om måske er det muligt at blive ansat..NEJ 4 uger og slut

Thomas jeg kunne skrive at du er endnu et bevis
på at kontanthjælps modtager ikke bliver regnet
for noget som helst,men nej dine holdninger kan
ikke bruges til noget som helst
Og til alle ander
Thomas er Narcisist og en Narcisist er en
Som kun tænker på sig selv
skriver om sig selv,manipulere med ander
og vil aldrig indrømme at han har gjordt
eller sagt noget forkert men vil til envær
tid påstå at det er os ander der har skylden
og har ingen empati med ander
Og jeg har oversat Narcisist= Narre sig selv til sidst
Drengen ingen kan nå ind til. Prøv bare at se alle dem
her på siden der har prøvet