Oppe i tiden: Er det virkelig nødvendigt at hente en kok i Indien for at lave indisk mad?

Hvorfor importerer vi udenlandsk arbejdskraft fra fjerne lande, når mange hundrede tusinder danskere er på offentlig forsørgelse. Det paradoks undrer Dan H. Andersen.
Foto: Kelly B, Flickr
De skriger og de skriger.

Arbejdsgiverne skriger på arbejdskraft. Jeg må have læst og hørt udtrykket hundredvis af gange. Tilsyneladende kan hverken journalister eller borgerlige politikere bruge andre udtryk.

Som så mange andre klichéer er det blevet tømt for mening.

Det er selvfølgelig lidt mere sexet end at skrive ”I visse sektorer af erhvervslivet mangler der arbejdskraft.” En anden version er ”Nogle arbejdsgivere mangler arbejdskraft. Udlændinge uden sygedage foretrækkes.” 

Når nu danske journalister generelt ikke kan eller vil eller gider stille kritiske spørgsmål, så må jeg jo prøve.

For nogle uger siden så jeg et indslag i TV om en indisk restaurationskæde, som ikke kunne få tilladelse til at importere en kok fra Indien, og kort efter var der noget om en restaurantionskoncern, som havde problemer med at importere to kokke fra Thailand.

Ok, importere er måske et uheldigt udtryk, men det er vel egentlig en præcis beskrivelse af tankegangen. Man mangler arbejdskraft og forventer at kunne knipse med fingrene og få den skaffet fra hele verden.

Myndighederne har nok en vis skepsis over for restauranter, som absolut skal ansætte kokke fra udlandet. ”Kineser-finten” eller ”to-for-ens-pris” tricket, hvor en kinesisk kok med hustru bliver bragt til landet, hvorefter begge to arbejder 80 timer om ugen til slaveløn gør, at alle anmodninger granskes grundigt.

Men er det virkelig nødvendigt at hente en kok i Indien for at lave indisk mad? 

Er det helt umuligt at finde en kok blandt en halv milliard mennesker i EU? Eller i Danmark? Har en arbejdsgiver ikke en forpligtelse til at uddanne sine ansatte? Hvorfor har disse restauranter ikke ansat lærlinge, som kan overtage jobbet? 

Taler vi om noget “Blut und Boden”, hvor man absolut skal være fra Indien for at lave indisk mad?   

750.000 danskere på overførselsindkomst

Jeg forstår udmærket, at det kan være nødvendigt at skaffe højt uddannede specialister til Danmark, skønt det vel egentlig er parasitagtigt at importere den type arbejdskraft fra 3. verdenslande i stedet for at uddanne dem selv.

Men nu har man efter årelangt pres fra arbejdsgiverne og de borgerlige sænket beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft fra uden for EU til 375.000 kroner om året. Det er ikke ufaglært arbejdskraft, men langt fra gennemsnitslønnen i Danmark, som er over en ½ million inklusiv pension.

Lige nu er der, ifølge Danmarks Statistik, omkring 750.000 voksne i Danmark under 67 år på overførselsindkomst, og det er ikke inklusiv SU.

Samme udmærkede statsinstitution fortæller mig, at der er lidt under tre millioner personer i arbejde.

Et hurtigt slag på tasken siger, at omkring 20 procent af alle i den arbejdsdygtige alder forsørges af det offentlige.

En del af dem er syge, kortvarigt eller permanent. De skal selvfølgelig ikke tvinges i arbejde. Nogle kan eller vil ikke arbejde på grund af kriminel løbebane, misbrug af forskellig slags eller slet og ret arbejdsskyhed. Dovne Robert og den slags.

Men selv Dovne Robert kom jo lidt i arbejde, ganske vist ikke permanent, men det er dog et fremskridt.

Ok, Wikipedia skriver, at han var tre måneder i fængsel for hashhandel, så ikke al arbejdsindsatsen var optimal. Hvad angår hans fælle Fattig-Carina, så har jeg ikke kunnet finde ud af, om hun er i arbejde.

Men når man har frasorteret de syge og helt uegnede, må der være ret mange tilbage af de oprindelige 750.000, der vil og kan. Måske ikke på 100 procent niveau, for længere tids arbejdsløshed og hundredvis af forgæves jobansøgninger svækker arbejdsevnen, men hvad er der i vejen med at få folk ind på arbejdsmarkedet og selvforsørgelse, som til at begynde med er på 50 procent? 

Jeg kan godt forstå de arbejdsgivere, som foretrækker at ansætte en yngre person uden for EU. Han/hun vil arbejde for en lavere løn, har ingen sygedage, beklager sig ikke og er sikkert altid villig til overarbejde.

Det er billigere end at investere i maskiner, teknologi og uddannelse af arbejdskraft. Men som samfund er det absurd og næppe særlig økonomisk, at vi importerer arbejdskraft fra den anden side af kloden samtidig med, at flere hundred tusinde danskere forsørges af det offentlige.    

Dan H. Andersen er historiker og forfatter til en række anmelderroste værker, senest Store Nordiske Krig. 1-2. Han skriver faste klummer hver anden uge om dagens politik og samfund i Netavisen Pio


Flere artikler om emnet

placeholder

Kommentarer

Kære Dan H. Andersen
Ingen danskere gider at arbejde som kokke eller i andre faglærte brancher. Det er ikke godt nok. De bliver vasket om ørerne med, at de med død og vold skal gennemføre gymnasiet og universitetet, uanset hvor lavt deres snit er, og ligemeget hvor høj arbejdsløsheden inden for fx "etnologi" er. Løsningen på dette er, at indføre adgangskrav i gymnasiet, samt at nedlægge overflødige uddannelser, som markedet ikke efterspørger. Derudover kan man indføre et system, hvor uddannelseshjælp kun gives til danskere på de uddannelser, hvor der er mangel på dansk arbejdskraft. Det kunne eksempelvis være kokke-uddannelsen. Man kan også indføre et dynamisk SU-system, hvor man SU'en er højere på grundforløb på erhvervsuddannelser når efterspørgslen efter høj, dog naturligvis betinget af, at man gennemfører hele grundforløbet, består prøven samt aktivt søger lærepladser undervejs.

Når vi endelig ikke kan undgå at importere arbejdskraft, så skal vi starte med de 12.000.000 arbejdsløse europæere, der allerede bor i Europa og nyder fri bevægelighed inden for Schengen. Der er ingen grund til at fjernimportere kulturfremmede fra tredjelandene. Dette belaster klimaet helt unødigt.

Mon ikke man skulle tage og kikke nærme på hvad ordet kontanthjælpsmodtagere dækker over, det er ikke kun arbejdsløse, det er i høj grad syge, folk der venter på at deres sygehistorie bliver undersøgt og utrolig meget andet fuldt legalt, der gør at folke står udenfor arbejdsmarkedet og ikke kan deltage og det kan nemt tage et par år eller mere inden de sager er færdigbehandlet fuldt legalt, for 20 år siden tog det 10 år!
Så tænk jer om inden i åbner munden, der er ingen der tager nævenyttighed til efterretning.

Godt skrevet Dan H. Andersen for problemet er stort og der er ikke en eneste politiker eller journalist der tager det alvorligt, for de kan godt lide det eksotiske.
Danske kokke ville nemt kunne gøre den samme mad, men de kunne ikke se lige så eksotiske ud, eller være med til den samme korruption som udlændinge er med på, fordi det ligger under huden hjemmefra.
Ude i landbrug og fødevareindustrien sker nøjagtigt det samme og sådan vil det være i alle liberale erhverv hvor der forefindes mulighed for at bruge billigere arbejdskraft, som kan arbejde mere end 37 timer pr. uge.

En besynderlig artikel. Skribenten tager et tal som dækker over mange mennesker i vidt forskellige livssituationer - skribenten gætter lidt hist og pist. Nogen er nok lidt syge. Hvis skribenten har vist en anelse mere flid, så kunne et par klik fortælle lidt om tallene: I runde tal er 304.000 på førtidspension, seniorpension eller anden tilbagetrækningsordning. Ordningerne hvor folk enten er syge eller godt slidte. ca. 50.000 er på barsel. Godt 190.000 mennesker er på sygedagpenge, ressource-forløbsydelse mv. Det er mennesker er er syge kortere eller længere tid og som ikke umiddelbart kan hoppe på en 12 timers arbejdsdag som kok i et arbejdsmiljø som er karakteriseret ved at være fysisk og psykisk hårdt. Så er der knap 115.000 mennesker som er i støttet beskæftigelse - det kan fx. være fleksjob. Et fællestræk for gruppen er at de arbejder i et eller andet omfang - og dermed bidrager til at holde hjulene i dag. Det hele ender op med ca. 85.000 som er ledige som er klar til at tage et arbejde. Og her skal man regne med at der i gruppen af ledige er et stort gennemtræk. Folk som i en kortere periode modtager understøttelse mens de finder et nyt job. Danmark har valgt at det er let at hyre og fyre - dette er en fordel for arbejdsgiverne - til gengæld holdes hånden under lønmodtagerne mens det finder et andet arbejde. Lige nu er det største problem at der er en stor gruppe som ikke raske nok til fuldtidsarbejde - og som har gået i årevis uden at blive færdigafklaret. Det er reelt det største problem.

Dan H. Andersen skriver 750.000 danskere er som dovne Robert. Men sandheden er, at kun dovne Robert er som dovne Robert. Af de 750.000 er ca. 80.000 på dagpenge. Største delen af de 750.000 mennesker er selvforsørger, hjemmegående, barselsorlov, medhjælpende ægtefælder i selvstændig virksomhed, førtidspensionister, syge og ikke arbejdsparat af diverse grunde. At der er 750.000 som bare står klar i kollissen til det danske arbejdsmarkede er det rene vrøvl.

Det er det samme som at sige alle vores muslimske medborgere er i organiseret kriminalitet. Hvilket, om muligt, er noget ende være vrøvl.

Men sådan er det i de "moderne" sensationstider. Man kan ikke udtrykke sig vanvittig nok for at fremme sin sag, som har sat sig fast på hjernen.

"Dan H. Andersen skriver 750.000 danskere er som dovne Robert"

Nej, det gør han ingen steder.

Thor - ikke danskeren har IGEN røget for meget fjolletobak
.

Jeppe Lindholm - kan du ikke finde ud af at leve i Thailand - ligesom du åbenbart heller ikke kunne finde ud af at leve i Danmark siden du fraskrev dig dit danske statsborgerskab ved årsskiftet?

du må hellere fyre end fed medens du tænker over svaret
.

Er det med vilje at i refererer til Nazistisk ideologi med hintet om BLut und Boden?
https://en.wikipedia.org/wiki/Blood_and_soil

Det er yderst usympatisk retorik i lægger spalteplads til

Så lykkedes det, håret i suppen er nu fundet takket være Jens.

Annonce