‘Oppe i tiden’: Opfordring til ja-partierne - smid flosklerne væk

I stedet for at bruge krigen i Ukraine som argument, burde de forklare, hvad afskaffelse af forsvarsforbeholdet egentlig har af konsekvenser, mener vores klummeskribent.
Foto: Jan Kjærgaard
Mette Frederiksen til valgkamps-arrangement i Herlev op til folketingsvalget 5. juni 2019
En af forbandelserne og glæderne ved at blive ældre er, at man har set det meste, oftest mere end en gang.

Stadig mere bliver det samme trummerum, og tiden går som bekendt hurtigere, når man stiger i årene. Egentlig ret uretfærdigt. Men der er glæder.

Efter at have set så meget idioti og absurditet komme og gå, er det en beroligelse af se på nogle af nutidens mærkelige påfund og vide, at snart er det slut og glemt, og gudskelov for det.

Men nogle ting trætter mig. EU-afstemninger er en af dem.

Dem man glemmer og dem man husker

I min levetid har jeg set otte folkeafstemninger, begyndende med den om tilslutning til EF i 1972.

Nogle af dem har ikke rigtig sat sig i hukommelsen.

Den i 2014 om dansk deltagelse i EU's fælles patentdomstol er f.eks. helt forsvundet. Men afvisningen af Maastricht-traktaten i 1992 og afvisningen af at ophæve euroforbeholdet i 2000 husker jeg.

De to står for mig som arketypiske EU-afstemninger, ikke mindst den i 2000. Her så man virkelig forskellen mellem ja-sidens argumentation og de virkelige konsekvenser.

Euro-katastrofen udeblev

At afskaffelsen af kronen kun var noget med at spare vekselgebyret på 30 kroner ved udlandsrejsen og at de danske renter ville blive meget højere end de tyske, og nå ja, katastrofen ville indtræffe ved et nej.

Katastrofen kom ikke, og har Danmark og Sverige med bibeholdelse af deres egne valutaer klaret sig dårligere end Spanien og Italien? 

Hvad der derimod kom, var den store Eurokrise fra 2009, som kunne føres direkte tilbage til selve strukturen i den fælles valuta, som ødelagde fremtidsmulighederne for store dele af en hel ungdomsgeneration i Sydeuropa.

Det gik meget anderledes og langt længere end ja-partierne havde sagt.

Der kom nye institutionelle arrangementer, der kom den Europæiske Centralbanks gigantiske støtteopkøb af de gældstruede landes statsobligationer.

Det gik meget anderledes og langt længere end ja-partierne havde sagt.

På vej mod en føderation?

EU er en dynamisk størrelse. Det er den velvillige fortolkning. Den mindre velvillige går ud på, at det stadig tættere samarbejde på vej mod en føderation går via en række fredelige kup, som tvinger integrationen frem.

Som en Christiansborg-journalist, citeret frit efter hukommelsen, engang sagde til mig: ”Hvorfor skulle jeg bruge en masse tid på at sætte mig ind i en ny traktat? Det kræver bare en enkelt dom fra EU-domstolen, og alt er forandret.” 

Ihukommende de andre EU-afstemninger, så kan vi være sikre på, at afskaffelsen af forsvarsforbeholdet vil have konsekvenser, som går langt udover lidt integration af våben, samarbejde om udvikling af nye våbensystemer, fælles kommandostrukturer, måske en sjælden EU-mission, som vi altid kan sige nej til. Eller bruge vores veto. Og i hvert fald har indflydelse på.

Savner nuancerne

Derfor ville jeg virkelig ønske, at statsministeren med de andre ja-partier smed flosklerne væk sammen med den underlødige sammenkædning af spørgsmålet med krigen i Ukraine.

I stedet for skulle de sætte sig ned og ærligt forklare befolkningen, hvad afskaffelse af forsvarsforbeholdet egentlig kunne have af konsekvenser.

Begynd sådan her: ”Der er fordele og ulemper. Vi vil nu gennemgå begge, og hvad vi har tænkt os at gøre.”

Se, så ville jeg i min høje alder have oplevet noget helt nyt.

Dan H. Andersen er historiker og forfatter til en række anmelderroste værker, senest Store Nordiske Krig. 1-2. Han skriver faste klummer hver anden uge om dagens politik og samfund i Netavisen Pio


Flere artikler om emnet

Kommentarer

GODT VI HAR

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

DEN HAR KÆMPET MOD EU LØGNEN I 50 ÅR.

DE HAR EN FLOT HJEMMESIDE, MED FAKTA OPLYSNINGER VEDR. VALGET 1.JUNI.

MEN PRESSEN ØNSKER IKKE AT FOLKEBVÆGELSEN MOD EU KOMMER TIL ORDE.

HVORFOR MON ????????????????

I lang tid var jeg fortaler for at ophæve forsvarsforbeholdet, fordi jeg grundlæggende ikke har tillid til USA, og et EU-forsvar ville derfor være det oplagte alternativ, som på lidt længere sigt kunne gøre det muligt at få os ud af angrebsalliancen NATO.

Men så blev der krig i Ukraine, og EU har vist sig ideologisk at være en tro kopi af NATO. De europæiske politikere - inklusive vores egen statsminister - viste sig at være om muligt endnu mere krigsliderlige end amerikanske politikere. Og det siger en hel del.

Spørgsmålet er ikke, om vi ved at afskaffe forsvarsforbeholdet stadig har muligheden for IKKE at deltage i angrebskrige rundt omkring i verden. Denne mulighed har vi allerede - paragraf 5 i NATO-pagten, den såkaldte musketered, er ikke et bindende løfte, men derimod en hensigtserklæring. Vi kan allerede nu sige nej til at deltage i forsvaret af en medlemsstat.

Så spørgsmålet er ikke, om vi har muligheden for at takke nej til en eller anden krig, men om vore politikere vil gøre det. Og det vil de ikke, givet deres hidtidige handlinger. Her er krigen i Ukraine et virkelig godt eksempel at få forstand af.

I stedet for at tilbyde sig som mægler i denne konflikt, ønsker regeringen at sende våben og frivillige, og sanktionere Rusland tilbage til stenalderen. Hvilket sidste selvfølgelig ikke vi ske, tværtimod vil europæiske virksomheder miste den gas, som de har brug for, så det i sidste ende bliver os her i Europa, som må undvære de moderne bekvemmeligheder, som samhandelen med Rusland og Kina - som har taget parti for Rusland - muliggør.

Ukraine er ikke engang medlem af hverken NATO eller EU, og alligevel står de europæiske politikere i kø for at kysse Zelenskys ring i Kiev, og tilbyde ham endnu flere våben, så endnu flere ukrainere kan dø.

Med andre ord: Det eneste, som afholder EU og Danmark i at involvere sig i en ødelæggende krig mod Rusland, er manglen på et kodificeret EU-forsvar. Ser man på statsministerens og udenrigsministerens retorik, er der ikke meget tvivl om, at de begge ville kaste landet ud i en ødelæggende krig, hvis de havde muligheden. Så lad os ikke give dem den mulighed!

Forsvarsforbeholdet er den danske befolknings eneste garanti for, at historieløse danske politikere ikke kaster landet ud i en hovedløs krig, som et meget stort flertal af danskerne ingen som helst interesse overhovedet har i. Politikerne har i de seneste tyve år vist, at der ikke findes den krig, som de ikke ønsker at lade danske soldater blive slået ihjel i: Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Mali, hvilke krige har jeg glemt?
Den eneste måde, vi som befolkning kan være sikre på ikke at blive kastet ud i endnu flere krige, er ved at bevare forbeholdet.

Derfor: Stem nej til afskaffelsen af forsvarsforbeholdet. På et eller andet tidspunkt vil det amerikanske imperium bryde endegyldigt sammen, hvorefter NATO vil gå al kødets gang og vi vil blive nødt til at forsvare os selv her i Europa. Så lad os tale om EU-forsvar igen til den tid. Måske den næste generation af politikere er mere modne end de hovedløse høns, som regerer os for tiden?

Ja siden har mindst 5000 gange besvaret Nej sidens spørgsmål fyldestgørende og alligevel bliver i ved med at stille de samme spørgsmål.
Der er kun en ting der er sten sikker og det er at vi mister totalt suverænitet hvis det bliver et nej og p.t. står Putin og vil meget gerne ind over grænserne til Skandinavien om ikke andet så for at prøve at ødelægge NATOs muligheder, ved at få lettere tilgang via Polen og Tyskland.
Der er hverken bund eller grund i dine udtalelser !
👍🇩🇰🇪🇺👍

Stem nej!

Og dagen efter laver vi Østersø-angrebsalliancen bestående af alle landene omkring Østersøen.

Et fællesskab der kan forholde sig til fjenden i vores nærområde - hvor vi selv har ansvaret!

Putin skal sættes på plads med konventionelle våben!

Tre hangarskibe i Østersøen med hver 50 angrebsfly.

Går Putin til angreb på et af Østersølandene, kommer svaret prompte!

Milliarderne skal bruges på avancerede fly og droner!

Østersølandene skal være selvforsynende på våben og fly!

Nye tider nye løsninger!

Bruger Putin atomvåben aktiveres NATO straks!

Opfordring til ja-partierne - smid flosklerne væk!

Det bedste forsvar er angreb!

Med moderne veludviklede våben lavet i Østersø-området!

1% af BNP på NATO, 2% af BNP på Østersø-angrebs-alliancen!

Putin i et Østersø-jerngreb!

Respekt for demokratier der mener sit eget alvor!

Gårdvagten der træder i karakter! Vi har en god skole for alle! Gårdvagten sætter standarten for vores værdier! Velunderbygget af demokratiet!

Vestlige demokratier der mener sit eget værd!

Stem nej til forsvarsforbeholdet afskaffelse!

Stem ja til Østersø-angrebs-alliancen. Nærområdets gårdvagt der træder i karakter!

Floskler afløses af virkelighedens moderne innovationer!

Droner og angrebsfly og tre hangarskibe!

Regeringen, EU og USA gør det helt rigtige, det ville være hjernedød at starte en Atomkrig, for så er alt ligegyldig der vil ikke være nogen tilbage til at beundre bombekraterne og resten vil være døden nær.

Hvordan kan oprustning til krig skabe et mere sikkert Danmark? Det er det samme som at sige økonomisk vækst forhindre klimakatastrofen.

Tænk hvis verden var lige så godt forberedt på fred som den er på krig.

Stem NEJ.

PS. At der overhovedet skabes grundlag for så mange krige i verden skyldes først og fremmest den store ulighed der findes i verden. Det paradoksale er så, at de midler, der kunne afskaffe uligheden og alle andre udfordringer verden stor over for netop bliver brugt på krig. 14.000.000.000.000 kr. årligt brændes af på krigsindustrien. Bare 300.000.000.000 kr. kunne f.eks. afskaffe ALT grundlæggende elendighed som f.eks. sult. Hovedårsagen til krig er... Krig.

Det nordiske samarbejde på forsvarsområdet er vigtigere end nogensinde. Det siger forsvarsminister Morten Bødskov (S) med henvisning til Rusland og landets invasion af Ukraine.

Onsdag mødes de nordiske forsvarsministre i det nordiske forsvarssamarbejde Nordefco (Nordic Defence Cooperation) i Norge.

Ministrene skal drøfte eventuelle modsvar til det, der kaldes 'Ruslands aggressioner'.

- Der er krig i Europa for første gang i 70 år, men vi står også over for et regime og en Putin, som er en trussel mod fred og sikkerhed mod Europa, siger Bødskov med henvisning til den russiske præsident, Vladimir Putin.

- Det vi som nordiske forsvarsministre nu ser på, det er, hvilke konsekvenser det kan have for Skandinavien. Særligt for dansk, svensk, finsk og også de baltiske landes interesse.

- Og hvilke konsekvenser det vil have for Østersøen. Der er ingen tvivl om, at når vi ser frem, forventer vi, at der vil være et højere spændingsniveau i Østersøen, end vi hidtil har set.

- Det vil der være grundet øget russisk aggression og tilstedeværelse i Østersøen. Så vi skal diskutere, hvilket fællessvar vi har, siger Bødskov.

Det nordiske forsvarssamarbejde tæller foruden Danmark også Sverige, Norge, Finland og Island.

For nylig krænkede et russisk fly dansk luftrum.

Det russiske fly af typen Antonov 30 befandt sig øst for Bornholm. Det var meget kortvarigt i dansk luftrum, oplyste Forsvarets Operationscenter i begyndelsen af maj.

Det fik danske F16-jagerfly på vingerne som led i det såkaldte afvisningsberedskab. De fik afvist det russiske fly. Det forlod derefter dansk luftrum.

Flyet befandt sig kortvarigt også i svensk luftrum.

Klart NEJ den 1 Juni. HVAD skal Danmark dog med EU ? Den der lader sig STYRE af andre, mister enhver form for
SELVSTÆNDIGHED ,FRIHED og gør sig AFHÆNGIG. Har DANMARK brug for DET ?

Det bliver et solidt JA, uanset hvor meget i råber og skriger 👍🇩🇰🇪🇺👍

Jamen det har du da sikkert ret i. Der er ingen tvivl om verden med sikkerhed bevæger sig ind i en periode med krig og ødelæggelser frem til tiden, hvor klimakatastrofen sætter et endeligt punktum for civilisation om højst 100 år.

For lige meget hvor meget sådan nogen som mig råber og skriger på en anden vej, så er det den vej mod krig, som du tilsyneladende mener vi skal gå som det ender med. Det har det altid gjort, uden undtagelse, igennem menneskets historie. Nie-Wieder bliver igen til Imma-Wieder.

Men hvad. En eller anden dag skal jo være den sidste. Og vi har ikke fortjent det bedre.

Jeg bor heldigvis langt fra Europa i det sydøstlige asien i en buddhistisk kultur. Den kunne vi lære virkelig meget af.

Opfordring til ja-partierne: Stem NEJ

FORSVAR
Lad os koncentrere os om Østersøen sammen med de andre Østersø-lande og NATO.

Så må Frankrig selv klare deres sager i deres tidligere kolonier i Afrika.

MIGRANTER
Har EUnionen ikke allerede en aftale om De Ydre Grænser?

Annonce