Opråb fra Dansk Metal: Der skal uddannes flere faglærte

Det haster med at få uddannet flere faglærte, viser nye tal fra Dansk Metal. Arbejdsløsheden er på det laveste niveau i otte år, og samtidig bliver der pensioneret flere end der uddannes.
Arbejdsløsheden inden for Dansk Metal fortsætter med at falde. I maj var 2,9 procent af medlemmerne registreret som arbejdsløse. Det er det laveste niveau, siden finanskrisen ramte Danmark i slutningen af 2008. Når der samtidig tages højde for, at flere ledige befinder sig midt i et jobskifte, er den reelle ledighed formentlig endnu lavere.

Men midt i glæden over den lave arbejdsløshed melder sig et nyt problem: Antallet af hænder på arbejdsmarkedet er efterhånden så begrænset, at det kan blive et problem for virksomhederne at rekruttere tilstrækkeligt med veluddannet arbejdskraft. Det kan betyde, at der opstår såkaldte ’flaskehalse’ på arbejdsmarkedet, som kan sende arbejdsløsheden tilbage på himmelflugt.

Virksomheder mangler industriteknikere
Arbejdsløsheden inden for Dansk Metal er faldet drastisk de seneste år. Da krisen var på sit højeste i foråret 2010, var næsten 10 procent af Dansk Metals medlemmer arbejdsløse. Siden har den taget et stor dyb nedad. Fremgangen har fundet sted i hele landet, om end der stadig er regionale forskelle. I Midtjylland nærmer ledigheden sig nu 2 procent.

Samtidig med den faldende arbejdsløshed betyder den demografiske udvikling, at der bliver pensioneret flere metalarbejdere, end der bliver uddannet. Det betyder ifølge Dansk Metal, at virksomhederne allerede nu mangler arbejdskraft inden for nogle faggrupper, blandt andet industriteknikere:

”I 2015 var der 598 medlemmer af Dansk Metal med en industriteknikerbaggrund, der trak sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Samme år blev der på landsplan kun uddannet 225 nye industriteknikere – et underskud på 337, alene i 2015. Siden 2011 har det gennemsnitlige årlige underskud ligget på 524 flere industriteknikere, der trak sig tilbage fra arbejdsmarkedet, end der kom ind. For smede er det gennemsnitlige underskud på 66 og for værktøjsmagere drejer det sig om 25 personer – hvert år.”, skriver Dansk Metal i en pressemeddelelse.

Regeringen skærer ned på erhvervsskolerne
Løsningen ligger ifølge Dansk Metal i at sikre mere kvalificeret arbejdskraft. Det skal ske dels ved at få flere unge ind på en erhvervsuddannelse og ud i virksomhedspraktik, og dels ved at sikre løbende opkvalificering til de medarbejdere, der allerede er i arbejde:

”Heldigvis har de igangværende trepartsforhandlinger fokus på netop kvalificeret arbejdskraft, og jeg tror efterhånden ikke, der er en eneste politiker tilbage, der fornægter problemet med mangel på faglærte. Desværre ser vi samtidig, at regeringen lægger op til massive besparelser på erhvervsskolerne, hvilket er det stik modsatte af, hvad der er behov for”, udtaler cheføkonom i Dansk Metal, Thomas Søby.

Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen har ved flere lejligheder udråbt manglen på faglært arbejdskraft til en af de største udfordringer for dansk økonomi:

”Vi ved, at vi i fremtiden kommer til at mangle faglært arbejdskraft, og så er det langt mere interessant at diskutere, hvordan vi sikrer, at vi har en arbejdsstyrke med de rette kompetencer i stedet for kun at diskutere arbejdsudbud”, udtalte Mette Frederiksen for nylig.


placeholder

Annonce