Opråb til erhvervslivet: Drop højrefløjen!

Højrefløjens partier har ikke svar på virksomhedernes største udfordringer. Det er på tide at erhvervslivet vender opmærksomheden i en helt anden retning.
En ny trekløverregering, bestående af de tre kernepartier på højrefløjen, har nu været en realitet i lidt over en uge. Det skulle umiddelbart lyde som sød musik i enhver virksomhedsleders øre, men det burde det ikke.

Virkeligheden er nemlig, at højrefløjen i Danmark aldrig har haft så få bud på hvordan vi sikrer fundamentet under fremtidens vækst og velstand, som i disse år. Aldrig har der manglet så meget jordforbindelse, og føling med virksomhedernes reelle behov og udfordringer, fra Løkke og hans venner. Aldrig har erhvervsorganisationernes store økonomiske bidrag til de blå pengetanke givet så lidt mening.

Højrefløjen har ingen svar
Prioriteterne hos de tre regeringspartier er nemlig helt ude i skoven. Hos Venstre taler man konsekvent om, at det bedre skal kunne betale sig at arbejde. Det er blevet den vigtigste vare på bondepartiets hylder, selvom at alle tal viser, at der faktisk ikke er noget problem. Hos Det Konservative Folkeparti er det pladen om lavere grundskyld, man indtil nu har sat på repeat, selvom at det heller ikke løser et eneste grundlæggende problem for dansk erhvervsliv. Og hos løverne i Liberal Alliance finder man et ønske om topskattelettelser, selvom at for høj marginalskat heller ikke er erhvervslivet største problem, og der for øvrigt hersker stor usikkerhed om effekten af topskattelettelser.

Alt i alt må man konstatere, at ingen af højrefløjens aktuelle politiske prioriteringer har nogen forbindelse til den erhvervspolitiske virkelighed. Det er gammel politik på gamle flasker.

Vi har brug for nye løsninger
Hovedudfordringen for dansk vækst og velstand i fremtiden kan koges ned til fire ord: Mangel på kvalificeret arbejdskraft. Fremskrivninger viser, at vi i år 2025 kommer til at mangle over 70.000 faglærte. Dertil kommer manglen på 25.000 med en kort videregående uddannelse, og 40.000 med en mellemlang videregående uddannelse.  Til gengæld kommer vi til at stå med 65.000 ufaglærte i overskud, og et helt nyt proletariat bestående af 45.000 ufaglærte studenterhuer, som der ikke er noget arbejde til. Det er den største bombe under vores velstand.

Samlet set kan det betyde et tab i BNP på 62 milliarder kroner i 2025, og en ny udflytningsbølge af virksomheder, der får udflytningsbølgen op gennem 00’erne til at minde om en skovtur.

Derudover får vi i de kommende år brug for at udbygge infrastrukturen – både trafikalt og digitalt – så vi kan styrke mobiliteten og vækstpotentialet i hele landet. Vi har også brug for at styrke virksomhedernes incitament til at investere i ny maskinteknologi og digitalisering. Der skal sættes turbo under den grønne omstilling, som i galopperende hastighed bidrager til en større og større del af den danske eksport, og som rigtig mange underleverandører er afhængige af – specielt i yderområderne. Flere virksomheder skal have adgang til risikovillig kapital, og vi skal bruge den offentlige sektor strategisk til at skabe grobund for ny vækst.

Myten om den erhvervsvenlige højrefløj
Man skulle tro at højrefløjen kastede sig engageret ind i kampen for at finde løsninger på disse enorme udfordringer, som risikerer at tage livet af tusindvis af virksomheders produktion og arbejdspladser herhjemme, hvis de ikke bliver adresseret. Men der er forbavsende nok blikstille fra Lars Løkkes, Søren Papes og Anders Samuelsens side. De tre herrer har absolut ingen svar på hvordan vi får sat fut under århundredets opkvalificeringsplan for ufaglærte, skaber nogle stærke erhvervsuddannelser eller investerer i den industriproduktion, som skaber balance i hele landet.

Det er på tide at dansk erhvervsliv vender blikket mod andre partier i det politiske spektrum, der rent faktisk forsøger at finde svar på problemer, som vil ramme virksomhederne om føje år.  Partier, som eksempelvis har ambitioner i forhold til opkvalificering af ufaglærte, opgør med vores historisk skæve uddannelsessystem og investeringer i digital og trafikal infrastruktur.

Vi må én gang for alle få begravet myten om, at det er de blå partier, som gøder jorden for vækst og velstand i Danmark. Det har intet med virkeligheden at gøre Dansk erhvervsliv burde rette opmærksomheden og pengestrømmen i retning af partier med svar. Højrefløjen har spillet fallit. Partierne i trekløverregeringen har ingen erhvervspolitik.

Frederik Vad Nielsen er studerende på Roskilde Universitet og forretningsudvalgsmedlem i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom.


‘Dagens Pioklumme’
er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen. Klummen er udtryk for skribentens egen holdning.

Forbundsformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU)


Kommentarer fra Facebook